Sunteți pe pagina 1din 4

Calculul schimbatorului de caldura in curent incrucisat

(contracurent) de fluid
Schimbator de caldura ( in contracurent) cu spira de cupru in cilindru de otel
Pentru calculul de dimensionare al schimbatorului de caldura a fost creat un
fisier de simulare a transferului de caldura in programul Mathcad 14, numit
“CalculSchimbator.mcd”.
Schimbul de caldura in aparat are loc intre un curent de aer fierbinte (350 ºC la
intrarea in teava de cupru din interiorul schimbatorului) si curentul de apa care circula
in directie opusa prin cilindrul de otel (cu temperatura de intrare de 20 ºC).
Utilizand aceleasi dimensiuni si temperaturi la intrarea si iesirea din aparat in
simulare, aceeasi pproblema a transferului de caldura este rezolvata in mod analitic.
Pentru a obtine o solutie analitica simpla, transferul de caldura prin convectie si
radiatie catre mediul inconjurator a fost neglijat (zero emmisivity). Ecuatiile
transferului de caldura au fost rezolvate pentru toata lungimea spirei din schimbatorul
de caldura. Lungimea astfel calculata a fost comparata cu lungimea actuala a
modelului real.

Figure 1 Schimbator de caldura in curent incrucisat

Calculul schimbatorului de caldura


Temperaturile de intrare si iesire din schimbator:
Taer.i := 350C
Taer.o := 80C
Tapa.i := 20C
Tapa.o := 192C
Dimensiunile schimbatorului de caldura:
Dspira := 36mm
Lactual := 10.62m
Dcil.o := 220mm
Dcil.i := 120mm
Proprietatile fluidelor (apei si aerului) luate ca medii de temperatura:
Tmed.aer := 408K

1
Figure 2 Conducta de cupru in interiorul schimbatorului

Tmed.apa := 359K
W
kaer := 0.0485⋅
m⋅ K
Praer := 0.68
J
Cp.aer := 1055⋅
kg⋅ K
− 5 N⋅s
µ aer := 3.1649210
⋅ ⋅
2
m
kg
ρaer := 0.566⋅
3
m
− 5 N⋅s
µ s.aer := 1.836110
⋅ ⋅
2
m
----------------------------------------------------
− 6 N⋅s
µ apa := 306⋅ 10 ⋅
2
m
J
Cp.apa := 4209⋅
kg⋅ K
W
kapa := 0.677⋅
m⋅ K
Prapa := 1.91
kg
ρapa := 963⋅
3
m
Calculul debitelor de fluid in interiorul tevii (aer) si exteriorul tevii (apa):
L
Vaer := 150⋅
min
3
m 1⋅ min
maer := Vaer⋅ ⋅ ρaer⋅
1000⋅ L 60s

2
− 3 kg
maer = 1.415 × 10
s
L
Vapa := 10⋅
min
1⋅ min
mapa := Vapa ⋅ ρapa ⋅
60s
kg
mapa = 0.161
s
Calculul numerelor Reynolds, Nusselt, si coeficientului de convectie pentru curentul
de fluid (aer):
maer
ReD.aer := 4⋅
π ⋅ Dspira ⋅ µ aer
3
ReD.aer = 1.581 × 10
0.333 0.14
⎛⎜ ReD.aer⋅ Praer ⎞ ⎛ µ aer ⎞
NuD.aer := 1.86⋅ ⋅⎜
⎜ 10⋅ m ⎟ ⎝ µ s.aer ⎠

⎝ Dspira

NuD.aer = 3.15
kaer
h aer := NuD.aer ⋅
Dspira
kg
h aer = 4.244
3
K⋅ s
Calculul numerelor Reynolds, Nusselt, si coeficientului de convectie pentru curentul
de apa (ce trece prin interiorul cilindrului fara teava):
mapa
ReD.apa := 4⋅
(
π ⋅ Dcil.o − Dcil.i ⋅ µ apa )
3
ReD.apa = 6.678 × 10
0.8 0.4
NuD.apa := 0.23⋅ ReD.apa ⋅ Praer
NuD.apa = 226.184
kapa
h apa := NuD.apa ⋅
(Dcil.o − Dcil.i)
3 kg
h apa = 1.531 × 10
3
K⋅ s
Calculul diferentei de temperatura medie-logaritmice cu un factor de corectie pentru
curentul de fluid incrucisat cu un fluid de amestec:
Taer.o − Taer.i
P :=
Tapa.i − Taer.i
Tapa.i − Tapa.o
R :=
Taer.o − Taer.i
P = 0.818
P = 0.818
F := 0.99
Factorul de corectie este pentru o singura trecere, schimbatorul de caldura in curent
incrucisat cu un fluid amestecat iar celalat neamestecat. Se face ipoteza unei singure

3
treceri deoarece temperatura apei ramane constanta. Deoarece temperatura apei este
constanta, factorul de corectie nu are efecte.
F⋅ ⎡( Taer.i − Tapa.o ) − ( Taer.o − Tapa.i)⎤
∆T lm :=
⎣ ⎦
⎡ ( Taer.i − Tapa.o )⎤
ln⎢ ⎥
⎣ ( Taer.o − Tapa.i)⎦
∆T lm = 100.201C
Calculul lungimii totale a conductei interioare de racire:
(
q := maer⋅ Cp.aer⋅ Taer.i − Taer.o )
2
A ⋅ m ⋅ kg
q = 403.063
2
K⋅ s
1
U :=
1 1
+
h aer h apa
kg
U = 4.233
3
K⋅ s
q
L :=
U⋅ π ⋅ Dspira ⋅ ∆T lm
L = 8.403m
Lungimea actuala a spirei este de 10.62m
(
%eroare := L − Lactual ⋅
100
Lactual
)
%eroare = −20.873