Sunteți pe pagina 1din 6

1 Scrie în pătratul liber cifra corespunzătoare numărului de obiecte.

L
0
1
2
3
4
5

2 Completeazălanțul. L
0
1
2
6 3
1 4
3 5 5
6
7
11 8
10
15 13

3 Încercuieștecifra care corespundenumărului de obiecte. L


0
1
2
3
4
7 8 9 1 9 5 6 4
47 5 8 6 79 6

4 Scrienumerele de penourașiînordinea indicate. L


3 5 4 7 8 0
1
2
pare: L
0
impare 1
2
crescător:
L
descrescător: 0
1
2
L
0
1
2
5 Unește prin săgeți figura geometrică cu denumirea corespunzătoare: L
0
1
Pătrat
2
3
Cerc 4

Triunghi

Dreptunghi

6 Încercuiește rezultatul correct. L


0
a. 7 – 1 = 4, 5, 6 c. 10 – 1 = 5, 7, 9
1
2
b. 6 + 1 = 5, 7, 9 d. 5 – 1= 4, 6, 8 3
4
7 Răspunde la întrebări. L
0
 Câte degete ai la o mână? __________ 1
 Dar la două mâini? ________________
2

8 Rezolvă problema de aflare a sumei. L


0
Dan are 5 caiete. Bogdan are 3 caiete. Câtecaiete au băiețiiîn total?
1
Schema: 2
Dan ……………… 3

Bogdan………….... L
0
Rezolvare: __ __ __ __ __ ___ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ ___ ___ 1
2
Răspuns: ___________________________ 3

L
0
1
Barem de corectareșiacordare a punctajului

It Sc Răspu Etapelerezolvării Puncaj Observații


e or nscore acorda
m m ct t
axi
m
1 5p 2, 6, 4, Сompletează pătratul liber cu cifra Se acordăcâte 1 p
5, 3 corespunzătoare pentrufiecarenumăr
 Numără numărul de obiecte din 2p scriscorect
fiecare desen;
 Scrie cifra corespunzătoare
numărului de obiecte; 3p

2 7p 2, 4, 7, Completeazășirul cu Se acordăcâte 1p
9, 12, numerelecorespunzătoare: 7p pentrufiecarenumăr
14, 16  Să observe șirulsă-l completeze cu găsitșiscriscorect.
numerele care lipsesc.
3 4p 5, 8, 9, Numărăobiectele din fiecare imagine. 2p Se acordăcâte 1p
6  Scriecifracorespunzătoarenumărului pentrufiecarealeger
de obiecte 2p ecorectă

4 9p a.4, 8 * Din șirulpropusscriemdoarnumerele 2p Se acordăcâte 1p


b.3, 5, pare; pentrufiecarenumăr
7 * Din 3p par șicâte 1p
c.3,4,5, șirulpropusscriemdoarnumereleimpare; pentrufiecarenumăr
7,8 * Ordoneazăcrescătorșirul de numere; 2p impar.
d.8,7,5, * Ordoneazădescrescătorșirul de numere. Se acordăcâte 2 p
4,3 2p pentrufiecareșirscri
s correct.
5 4p Pătrat Identificareadenumiriifiecăruiadintrefiguri 1p
Cerc legeometricereprezentateprindesenși o 1p
Triung indicăprinsăgeți 1p
hi 1p
Dreptu
nghi

6 4p 6, 7, 9, Efectuiazăoperațiaapoiindică din șirul de 1p Se acordăcâte 1p


4 numerenumărul care 1p pentrufiecareexerci
corespunderezultatului correct al 1p țiuefectuatcorect
exercițiului 1p
7 3p 5, 10, Răspunde la întrebărilepropuse 1p Se acordăcâte 1p
10 1p pentrufiecarerăspu
1p nscorect
8  Alegeoperațiaaritmeticăcorect 2p
 Calculeazăcorect 2p
 Scrie correct răspunsul 1p

41 p

Barem de convertire a
punctajuluiacumulatînprocente
Calificativ Recuperare Sătisfăcător Bine Foarte bine

Punctaj 1-9 10- 23 24- 36 37- 41

Procente 1-33% 34- 64% 65- 89% 90-100%

Direcţia Generală Educaţie și


CulturăFăleşti Raionul Făleşti

«APROBAT» Localitatea s. Mărăndeni

Instituția de învățământ
__________ M. Osadță, şef DGEC IP Gimnaziul „ Tudor Dron”
s.Mărăndeni, r. Fălești

Numele , prenumele elevului

Macnovit Paula

MATEMATICA

TESTARE NAȚIONALĂ ÎN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

Timp alocat – 60 de minute


Rechizite și materiale permise: pix cu cerneală albastră.

Instrucțiuni pentru candidat:


-Citește cu atenție fiecare item și efectuează operațiile solicitate.
- Lucrează independent.
_____________________________________________________________________________

Îți dorim mult succes!


Numele şi prenumele evaluatorului: ___________________________ Punctaj total:________