Sunteți pe pagina 1din 1

14.06.

2021

TEST DE EVALUARE
Punctul, dreapta, planul
Clasa a V-a F

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 30 puncte din oficiu.


 Timpul efectiv de lucru este de 40 minute.

Partea I (45p): (Pe foaia de examen se vor trece numai răspunsurile)

5p 1. În geometrie punctele se notează cu … .


5p 2. Trei sau mai multe puncte situate pe aceeaşi dreptă se numesc … .
5p 3. Prin două puncte distincte putem construi o singură …….
5p 4. Două drepte coplanare, care nu au nici un punct comun, se numesc drepte … .
5p 5. Desenaţi două drepte concurente.
5p 6. Două segmente care au aceeaşi lungime se numesc segmente …. .
5p 7. Punctul care împarte un segment în două segmente congruente se numeşte .… .
5p 8. Construiţi punctele O, A, B astfel încât A∈(OB).
5p 9. Punctele A, B, C sunt coliniare, in aceasta ordine, dacă AB=3cm şi AC=7cm, atunci BC=
….

Parte a II – a (25p): (Scrieti rezolvarile complete)

10 10. Fie punctele A si B astfel incat AB= 4 cm. Simetricul lui B fata de A este punctul M.
p Realizati desenul si aflati lungimile segmentelor [BM] si [AM].

15 11. În figura de mai jos B ∈ (AC) se cunosc: MN=8cm şi BN=3cm. Ştiind că M este mijlocul
p segmentului [AB] şi N este mijlocul segmentului [BC] să se calculeze:

5p a) Lungimea segmentului AN;


5p b) Lungimea segmentului NC;
5p c) Lungimea segmentului AC.
∙ ∙ ∙ ∙ ∙
A M B N C