Sunteți pe pagina 1din 4

SIMULARE EVALUARE NAȚIONALĂ

NR.2

SUBIECTUL I
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)
1. Cel mai mare număr par de două cifre, divizibil cu 17, este:

a) 34 b) 51 c) 68 d) 92

3
2. Numărul care reprezintă din 1200 este egal cu:
4
a) 4800 b) 1000 c) 900 d) 960

3. Patru elevi propun câte un exercițiu de calcul. În tabelul de mai jos sunt scrise numele elevilor
și exercițiile propuse de aceștia

Ana Andrei Alina Aurel


1− 2 + 3 − 4 1 + 2 − (3 − 4) 1+ 2 − 3 − 4 −1 + 2 + 3 − 4

Conform informațiilor din tabel, prin rezolvarea corectă a calculelor, rezultatul care
reprezintă cel mai mare număr corespunde exercițiului propus de:

a) Ana b) Andrei c) Alina d) Aurel

4. Șase caiete tip dictando și cinci caiete de matematică costă 20 lei, iar patru caiete tip
dictando și două caiete de matematică costă 11,20 lei. Prețul unui caiet de matematică este de:

a) 1,40 lei b) 1,50 lei c) 1,60 lei d) 2 lei

5. Numărul 3 7 aparține intervalului de numere reale:

a) ( 4,5 ) b) ( 5,6 ) c)  6,7 d) ( 7,8)

6. Într-o livadă sunt 300 de pomi din care 40% sunt meri, 25% sunt gutui iar restul sunt nuci.
Numărul nucilor din livadă este egal cu:

a) 35 b) 70 c) 105 d) 140
SUBIECTUL al II-lea
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)
1. Punctele A,B,C,D sunt coliniare astfel încât : AC=2 cm, AB=3cm, BD=4 cm,AD=7 cm și
CD=9cm. Ordinea punctelor pe dreaptă este :
a) A-B-C-D b) B-C-A-D c) B-A-C-D d) C-B-A-D

2. În figura alăturată este reprezentat triunghiul


ABC Punctul I este punctul de intersecție a
bisectoarelor unghiurilor acestui triunghi. Știind că
·
măsura unghiului BIC este egală cu 130o , atunci
·
măsura unghiului BAI este:
a) 80o b) 40 o c) 50o c) 30o

3. În figura alăturată este reprezentat triunghiul ABC Punctele


D, E și F sunt mijloacele laturilor AB, BC respectiv CA , iar
punctele G , H și I sunt mijloacele segmentelor DE , EF respectiv
FD . Raportul dintre aria triunghiului GHI și aria patrulaterului
ADEF este egal cu:

1 1 1 1
a) b) c) c)
4 8 16 32

4. Se consideră rombul ABCD în care diagonalele AC și BD se


intersectează în punctual O Perimetrul rombului este egal cu 64cm , iar
distanța de la punctul C la dreapta AB este egală cu 15 cm . Aria suprafeței
triunghiului BOC este egală cu:

a) 30 cm2
b) 60 cm2
c) 120 cm2
d) 150 cm2
5. În figura alăturată este reprezentat cercul de centru O
și punctele A și B care aparțin acestui cerc. Lungimea
segmentului AB este de 18cm și distanța de la centrul
cercului la dreapta AB este de 12cm . Lungimea acestui
cerc este egală cu:

a) 36 cm
b) 30 cm
c) 24 cm
d) 25 cm

6. În figura alăturată este reprezentat paralelipipedul


dreptunghic ABCDEFGH care are dimensiunile:
AB = 2 6 cm , BC = 2 10 cm și AE = 8 cm .
Afirmația „Patrulaterul ACGE este pătrat.” este:

a) Adevărată

b) Falsă

SUBIECTUL al III-lea

Scrieți rezolvările complete. (30 de puncte)


1. Bunica Mariei are în ograda sa iepuri, găini și rațe. În total, în ogradă sunt 86 de animale care au 230 de
picioare. Numărul găinilor este cu 11 mai mare decât al rațelor.

(2p) a) Pot fi în ograda bunicii Mariei 40 de iepuri? Justifică răspunsul dat.

(3p) b) Determină numărul găinilor din ograda bunicii Mariei.

2
1 1 1  6 2   3 1 1 3
2. Se consideră numerele: a = − + : și b =  −  −  +    −  .
4 3 2  6   2 3   3 2 
 2
5
(2p) a) Arată că a =
12
(3p) b) Arată că numărul 29  b − 2  a este natural.
3. Se consideră funcția f : ¡ → ¡ , f ( x ) = 2 x − 5
1
(2p) a) Arată că: f ( 3) + f   = f (1)
2

3p) b) Reprezentarea geometrică a graficului funcției intersectează


axele Ox și Oy ale sistemului de axe ortogonale în punctele A ,
respectiv B . Punctul C aparține reprezentării grafice a funcției astfel
încât punctul A este mijlocul segmentului BC . Calculează suma
distanțelor de la punctul C la axele de coordonate.

4. În figura alăturată este reprezentat triunghiul isoscel ABC cu


AB = AC , BC = 16 cm punctul G reprezintă centrul de greutate al
triunghiului , punctul T este mijlocul segmentului BC și GT = 2 cm
. Punctul S este simetricul punctului G față de mijlocul segmentului
AC .
(2p) a) Arată că perimetrul triunghiului ABC este egal cu 36 cm.

(3p) b) Calculează distanța de la punctul S la dreapta CG .

5. În figura alăturată este reprezentat patrulaterul ABCD cu


AB = 12 cm, BC = 42 cm, CD = 49 cm, DA = 4 cm și
BD = 14 cm .
(2p) a) Arată că raportul dintre sinusul unghiului ·
ADB și
sinusul unghiului ·
ABD este egal cu 3
(3p) b) Demonstrează că semidreapta ( DB este bisectoarea
unghiului ·
ADC

6. În figura alăturată este reprezentată piramida triunghiulară regulată VABC ,


cu baza triunghiul ABC , AB = 16 cm,VA = 14 cm . Punctele M și N sunt
mijloacele segmentelor BC , respectiv VC .

(2p) a) Arată că aria laterală a piramidei este egală cu 48 33 cm 2 .


(3p) b) Determină lungimea proiecției segmentului MN pe planul (VAB ) .