Sunteți pe pagina 1din 1

ATENTIE:

 Rezolvarea testului se face pe foi albe/de matematica. (NU PE CAIET)


 Va scrieti numele pe fiecare pagina in coltul din stanga-sus.
 Pozele se trimit pe chat-ul din Teams lui „ALINVALENTIN ADAM” in privat alaturi de mesajul
„Test Triunghiul”.
 Aveti timp 5 minute sa incarcati pozele dupa expirarea timpului.
 Timp de lucru 40 de minute.
 Pe foi scrieți REZOLVARILE COMPLETE.
 Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Desenele se realizeaza cu creionul si cu instrumentele de geometrie.
18.03.2021

Test de evaluare – Clasa a VI-a D


Triunghiul
(10p) 1. Calculati semiperimetrul triunghiului ABC, stiind ca AB= 20 cm, AC= 12 cm si BC= 10 cm.

(10p) 2. Fie triunghiul ABC cu S A  81 si S C  33 . Aflati masura unghiului B.

(10p) 3. Construiti triunghiul DEF cu DE= 6 cm, S E  80 si S D  30 .

(10p) 4. Daca perimetrul triunghiului MNP este egal cu 21 cm si MN= 7 cm si NP= 7 cm, atunci aflati
natura triunghiului MNP. (dupa lungimile laturilor).

(10p) 5. Se stie ca ABC  DEF . Daca AC= 3 cm, S B  35 si S F  60 . Aflati DF si masura
unghiului A.

T L
(10p) 6. În figura alaturata se cunosc :
∢ TFG = ∢ LGF
∢ TGF = ∢ LFG
Demonstraţi că [TG] ≡ [LF]

F G

(10p) 7. Fie triunghiul ABC cu AD  BC , D  BC si D este mijlocul segmentului BC. Aratati ca


triunghiul ABC este isoscel.

8. Pe laturile unghiului ascutit xOy se considera punctele M  [Ox si N  [Oy astfel incat
OM  ON si apoi punctele P  [Oy, Q  [Ox , astfel incat S PMO  S QNO  90 . Notam MP  NQ  { A} .
(5p) a) Realizati desenul corespunzator datelor din problema;
(5p) b) Demonstrati ca [OA este bisectoarea unghiului S MON .
(10p) c) Aratati ca MQ  NP .