Sunteți pe pagina 1din 10

Test - pregătire BAC

SUBIECTUL I

Sinteze

1
FUNCŢIA DE GRADUL I

1. Fie f : R→ R , f ( x )=99+ x . Să se calculeze f (−1 )⋅f (−2 )⋅.. .⋅f (−100 ) .

2. Fie funcţia f : R→ R , f ( x )=2 x+1 . Să se calculeze f ( 1 ) + f ( 2 ) +. ..+ f ( 50 ) .

3. Se consideră funcţiile: f , g : R→ R , f ( x ) =2 x−1 , g ( x ) =−4 x +1 . Să se determine coordonatele


punctului de intersecţie a graficelor celor două funcţii.

4. Fie functiile f , g : R→ R , f ( x )=2−x , g ( x ) =3 x +2 . Să se calculeze

( f ∘ g) ( 1) si ( g∘ f ) (−1 ) .

Sinteze

FUNCŢIA DE GRADUL II

1. Fie funcţia f : R→ R , f ( x )=−x 2 + 2 x +4 . Să se determine coordonatele vârfului parabolei asociate

acestei funcţii.

2
2. Să se determine valoarea maximă a funcţiei f : R→ R , f ( x )=−x + 4 x +3 şi valoarea minimă a

2
funcţiei f : R→ R , f ( x )=3 x −2 x +4 .

3. Să se determine punctele de intersecţie ale graficului funcţiei f : R→ R , f ( x )=x 2 −2 x−3 cu axa

Ox.

2
4. Să se determine imaginea funcţiei f : R→ R , f ( x )=x −x+ 2 .

2
Sinteze

3
ECUAŢII RAŢIONALE ŞI IRAŢIONALE
Să se rezolve în R următoarele ecuaţii:

1. √ x+7=5−x .

2. √ x2−x+1=x−2 .

3. √ x−1+ √2−x=1 .

Sinteze

ECUAŢII EXPONENŢIALE
Să se rezolve următoarele ecuaţii:

1
6 x=
1. 6 ; 2. 9 x=3 √3 ; 3. 32 x +1=27 ;

Sinteze

4
ECUAŢII LOGARITMICE
Să se rezolve în R următoarele ecuaţii:

1. log 3 ( 2 x−1 )=3 ;

2. log 3 ( x+1 )+ log 3 ( x +3 )=1

Sinteze


Sinteze

5
 VECTORI ÎN REPER CARTEZIAN

1. Să se calculeze |⃗v| dacă ⃗v =3⋅⃗i −4⋅⃗j .

2. Fie vectorii ⃗u=⃗i −⃗j şi ⃗v =2⋅⃗i +4⋅⃗j . Să se calculeze modulul vectorului ⃗u +⃗v .
3. Să se determine coordonatele vectorului AB dacă A(1, 4) şi B(-2, 1).

4. Să se calculeze produsul scalar al vectorilor ⃗u=3⋅⃗i +2⋅⃗j şi ⃗v =⃗i −4⋅⃗j .

5. Să se calculeze ( 2 ⃗i +5 ⃗j )⋅( 3 ⃗i −4 ⃗j )−( 5 ⃗i −3 ⃗j )⋅( 2 ⃗i +4 ⃗j ) .

6. Să se arate că vectorii ⃗u=⃗i +2⋅⃗j şi v⃗ =−2⋅⃗i +⃗j sunt ortogonali (perpendiculari).


7. Să se arate că vectorii ⃗u=4⋅⃗i −2⋅⃗j şi v⃗ =−2⋅⃗i +⃗j sunt coliniari.
Sinteze

6
ECUAŢIILE DREPTEI

1. Să se afle ecuaţia dreptei determinate de punctul A(1, 4) şi panta -2.


2. Să se afle ecuaţia dreptei determinate de punctele A(1, 4) şi B(-2, 1).
3. Aflaţi punctul de intersecţie al dreptelor de ecuaţii d: x + y - 2 = 0 şi d': x - y + 4 = 0.
4. Fie dreapta d de ecuaţie y = -x + 2. Aflaţi ecuaţia paralelei la d ce trece prin punctul M(1, 5).

7
Sinteze

8
DISTANŢE. ARII

1. In reperul cartezian XOY avem punctele A(2; 1) şi B(-1; 4). Aflaţi lungimea segmentului [AB] şi coordonatele
mijlocului segmentului [AB].
2. In reperul cartezian XOY avem punctele A(-2; 0) , B(2; 5) şi C(6; 0).

Arătaţi că triunghiul ABC este isoscel şi calulaţi aria sa.

3. Sa se determine a ∈ R , astfel încât punctele A ( a ;a−2 ) , B ( 1;−1 ) şi C ( 2;1 ) să fie coliniare.

Sinteze

9
Sinteze

10