Sunteți pe pagina 1din 14

1.

Trezoreria pozitiva este:


a. Rezultatul unui exercitiu financiar care s-a incheiat cu un surplus monetar
b. Expresia echilibrului financiar stabilit la nivelul intregii activitati a intreprinderii
c. Consecinta ince…. Procesului investitional in intreprinderea analizata

2. Contul de profit si pierdere reprezinta o componenta a situatiilor financiare care:


a. Ofera informatiile necesare pentru analiza modului de formare a rezultatelor
intreprinderii
b. Permite analiza echilibrului financiar al intreprinderii si a structurii sale financiare

3. Tabloul soldurilor intermediare de gestiune evidentiaza indicatorul valoare


adaugata determinat dupa:
a. Metoda deductibila
b. Metoda aditionala
c. Metoda substitutiei in lant
C

4. Atunci cand in raportul Cheltuieli financiare/EBE numitorul este depasit de


numarator, acest fapt se poate interpreta astfel: pag 18
a. Este asigurata independent intreprinderii fata de creantieri, permitandu-I acesteia
sa aiba acces la credite
b. Indatorarea nu este suportata de intreprindere, tinand seama si de nivelul
rentabilitatii economice inregistrate de aceasta si de costul capitalului
imprumutat

5. Elementele de pasiv ale bilantului utilizat ca baza informationala in analiza


financiara sunt structurate: pag 14
a. Dupa gradul lor de exigibilitate
b. In ordine descrescatoare a gradului lor de exigibilitate
c. In ordinea crescatoare a gradului lor de exigibilitate

6. Stabiliti veridicitatea urmatoarelor asertiuni: pag 69


a. Riscul activitatii economice reflecta incapacitatea intreprinderii de a se
adapta, in cel mai scurt timp si cu cele mai mici costuri, la variatia mediului
economic
b. Riscul economic nu depinde de structura costurilor, respectiv de comportamentul
lor in raport cu volumul de activitate

7. In practica financiara, analiza valorii adaugate prezinta interes pentru ca permite


aprecierea: pag 51 – 54 -
a) Cresterii intreprinderii
b) Oportunitatii politicii comerciale promovate de intreprindere
c) Aportului specific al intreprinderii la realizarea productiei sale
d) Gradului de utilizare a factorilor de productie

8. Asociati corect indicatorul cu modalitatea sa de calcul:


a) Fondul de rulment net
b) Fondul de rulment propriu
c) Fondul de rulment strain

A) Capitaluri permanente- capital propriu


B) Capital propriu- active imobilizate nete
C) Capitaluri permanente- active imobilizate nete
 aC
 bB
 bC
 cA
9. La numitorul raportului ratei rentabilitatii financiare pot figura:
a) Capitalurile proprii
b) Nici o varianta corecta
c) Media capitalurilor proprii, atunci cand in curdul exercitiului au avut loc modificari
ale capitalului propriu prin noi aporturi in numerar

10. Un numar mare de zile in care datoriile comerciale catre furnizori devin exigibile se
interpreteaza ca avand:
a) Consecinte positive asupra trezoreriei intreprinderii, in sensul amplificarii
gradului de lichiditate
b) Consecinte negative asupra trezoreriei intreprinderii, in sensul reducerii gradului de
lichiditatea)

11. Valoarea adaugata se calculeaza: pag 42


a) Pornind de la productia exercitiului mojorata cu marja comerciala si diminuata cu
consumurile de bunuri si servicii provenite de la terti
b) Insumand productia vanduta si productia imobilizata cu marja comerciala si
deducand consumurile intermediare

12. Analistii occidental considera valoarea mai mare decat doi a raportului Datorii
totale/Capitaluri proprii ca reprezentand faptul ca:
a) Structura financiara a intreprinderii este optima
b) Intreprinderea a depasit limita de indatorare, respectiv capacitatea sa de indatorare
este saturata

13. Valoarea adaugata exprima:


a) Excedentul brut de exploatare a intreprinderii
b) Sursa acumularilor banesti pe care intreprinderea o poate utilize pentru remunerarea
participantilor directi si indirecti la activitatea sa
c) Cresterea de valoare rezultata din utilizarea factorilor de productie peste valoarea
bunurilor si serviciilor provenite de la terti
14. Pentru a reflecta o finantare satisfacatoare, raportul de finantare (acoperire
financiara) a imobilizarilor trebuie sa fie:
a) Cel putin egal cu unitatea
b) Subunitar

15. Determinarea pragului de rentabilitate se poate face:


a) In expresie valorica
b) In numar de zile
c) In unitati fizice
d) Pentru un singur produs sau pentru intreaga activitate a intreprinderii

16. Analiza echilibrului financiar are o semnificatie economica si o valoare


informatilonala mai mare daca:
a) Este efectuata numai cu ajutorul indicatorilor in marime absoluta
b) Se realizeaza numai la un moment dat
c) Analiza cu ajutorul indicatorilor exprimati in marime absoluta se completeaza cu
analiza unor rapoarte sau indici de bilant

17. Analiza echilibrului financiar cu ajutorul indicatorilor exprimati in marime


absoluta presupune calculul:
a) Fondului de rulment, necesarului de fond de rulment, trezoreriei nete
b) Vitezei de rotatie a activelor circulante, fondului de rulment, trezoreriei

18. Pentru a analiza capacitatea intreprinderii de a rambursa debitele se recurge la


urmatoarele modele:
a) Datorii totale/Pasiv total
b) Datorii/Capacitatea de autofinantare
c) Cheltuieli financiare/EBE
Ea a pus a)
19. Rapoartele de finantare (acoperire financiara) a imobilizarilor reflecta:
a) Existenta fondului de rulment propriu ca urmare a finantarii imobilizarilor
b) Existenta fondului de rulment net degajat in urma finantarii imobilizarilor
Nu a pus nimic

20. Stabiliti corespondenta corecta intre indicatori si modalitatea lor de calcul:


a) Rata marjei comerciale
b) Rata marjei nete
c) Rata marjei de autofinantare

A) Rezultat net/Cifra de afaceri


B) Venituri din vanzarea marfurilor-Costul de cumparare a marfurilor/venituri din vanzarea
marfurilor
C) Capacitatea de autofinantare/Cifra de afaceri

 bA
 aC
 aB
 c C pe net apare!

21. Cauzele inregistrarii unui necesar de fond de rulment pozitiv poate fi:
a) Decalajul nefavorabil dintre lichiditatea stoculor si creantelor, pe de o parte, si
exigibilitatea datoriilor pe termen scurt pe de alta parte
b) Viteza de rotatie a stocurilor este superioara vitezei de rotatie a pasivelor curente
c) Investitiile efectuate in active imobilizate, care determina cresterea nevoilor de
finantare a ciclului de exploatare
Sau NIMIC
22. Alegeti varianta corecta:
a) Soldurile intermediare de gestiune reprezinta paliere succesive in formarea
rezultatului final al intrepriderii
b) Soldurile intermediare de gestiune reflecta cresterile de capital propriu, ce influenteaza
performantele economic-financiare ale intreprinderii
c) Soldurile intermediare de gestiune reprezinta marje de acumulari banesti potentiale,
destinate sa remunereze factorii de productie
SAU NIMIC

23. Alegeti varianta corecta:


a) Rezultatul contabil nu ofera o imagine asupra lichiditatii efective a intreprinderii,
deoarece include atat veniturile si cheltuielile monetare (care determina incasari si plati)
cat si pe cele calculate si neplatite
b) Rezultatul contabil reflecta lichiditatea efectiva a intreprinderii

24. Analiza ratei rentabilitatii financiare permite:


a) Aprecierea posibilitatii de accelerare a vitezei de rotatie a stocurilor
b) Masurarea randamentului capitalului propriu
c) Aprecierea capacitatii intreprinderii de a degaja profit net prin capitalurile proprii
angajate in activitatea sa

25. Rentabilitatea financiara este influentata de:


a) Sursa de provenienta a capitalurilor investite
b) Structura financiara a intreprinderii
c) Situatia indatorarii intreprinderii

26. Dintre rapoartele de lichiditate cea mai mare valoare informationala, in ceea ce
priveste situatia trezoreriei intreprinderii, o prezinta:
a) Raportul lichiditatii imediate
b) Raportul lichiditatii generale
c) Raportul lichiditatii reduse
27. Apreciati veridicitatea urmatoarelor informatii :
a) La analiza ratei marjei recurg indeosebi intreprinderile cu activitate comerciala
b) Rata marjei comerciale pune pune in evidenta strategia comerciala a intreprinderii
c) Rata marjei comerciale este o forma de exprimare a rentabilitatii comerciale

28. Elementele de activ ale bilantului sunt structurate:


a) Dupa gradul lor de exigibilitate
b) Dupa gradul lor de lichiditate
c) Nu respecta nicun criteriu de structurare

29. Printre factorii de influenta ai trezoreriei nete se pot include:


a) Variatia termenelor de incasari si plati
b) Variatia marjelor brute
c) Variatia necesarului de fond de rulment

30. In exprimarea rentabilitatii economice la numaratorul fractiei se poate utilize:


a) Rezultatul de exploatare
b) Excedentul brut de exploatare
c) Cifra de afaceri
Ea a pus a

31. Actionarii intreprinderii sunt interesati de cunoasterea:


a) Rentabilitatii economice
b) Rentabilitatii financiare
c) Rentabilitatii factorului munca
32. Cifra de afaceri neta are drept componente esentiale:
a) Veniturile din vanzarea marfurilor si productia vanduta
b) Veniturile din vanzarea de marfuri si reducerile comerciale primite
c) Consumurile intermediare si veniturile sin vanzarea productiei
d) Veniturile din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri si reduceri comerciale
acordate

33. Autofinantarea este indispensabila pentru:


a. Finantarea investitiilor de inlocuire
b. Remunerarea actionarilor
c. Finantarea investitiilor de mentinere
d. Finantarea investitiilor de crestere

34. Analiza corelatiei dintre fondul de rulment si necesarul de fond de rulment se


realizeaza pe seama:
a. Excedentul brut de exploatare
b. Trezoreria neta

35. Raportul lichiditatii reduse se deosebeste de raportul lichiditatii imediate prin faptul
ca in numaratorul celui din urma
a. Nu sunt incluse stocurile
b. Nu sunt incluse creantele
c. Nu sunt incluse creantele si disponibilitatile

36. Analiza pragului de rentabilitate in numar de zile sau orizontul temporal in care
intreprinderea va atinge respectivul prag se realizeaza dupa mod….
a. Costuri fixe/ Marja de contributie zilnica
b. Cifra de afaceri de echilibru/Cifra de afaceri realizata*360
37. Efectul multiplicator al coeficientului de indatorare asupra rentabilitatii financiare
poarta numele de:
a. Efect de maciuca
b. Efect de levier negative
c. Efect de levier pozitiv

38. Analiza echilibrului financiar prin indicatorul fond de rulment net faciliteaza
cunoasterea:
a. de capital permanent in raport cu activele imobilizate nete
b. Partii de capital permanent ce poate fi utilizata pentru finantarea activelor
circulante
c. Autonomiei de care dispune intreprinderea in finantarea investitiilor

39. Recunoasteti modalitatea corecta de descompunere a ratei rentabilitatii financiare:


a. Profitul net/Cifra de afaceri * Cifra de afaceri/Activul total * Pasivul
total/Capitalurile proprii
b. Profitul net/Cifra de afaceri * Cifra de afaceri/ Capitalurile proprii
c. Rezultatul de exploatare/Cifra de afaceri * Cifra de afaceri/Capitalul
economic

40. Rezultatul net al exercitiului exprima:


a. Marimea relative a valorii adaugate
b. Masura absoluta a rentabilitatii financiare cu care vor fi remunerate
actionarii pentru capitalurile proprii subscrise

41. Alegeti variant corecta:


a. Rezultatul exploatarii exprima marimea absoluta a rentabilitatii activitatii de
exploatare, fiind obtinut prin deducerea tuturor cheltuielilor (platibile si
calculate) din veniturile de exploatare (incasabile si calculate)
b. Rezultatul exploatarii exprima marimea absoluta a rentabilitatii activitatii de
exploatare, ce serveste la realizarea unor comparatii interintreprinderi
42. Productia exercitiului se determina dupa relatia:
a. Productia vanduta +- Veniturile aferente costului stocului de produse + Venituri
din productia de imobilizari si investitii imobiliare
b. Productia vanduta + Marja comerciala +- Productia stocata + Productia
imobilizata
c. Productia vanduta + Marja comerciala

43. In practica analizei raportul lichiditatii imediate se mai intalneste si sub numele de:
a. Raport al capacitatii de plata imediate
b. Raport de autonomie financiara
c. Raport de disponibilitate

44. Analiza echilibrului financiar utilizeaza ca sursa de informatii:


a. Contul de profit si pierdere
b. Bilantul
c. Raportul de gestiune

45. Analiza cifrei de afaceri este esentiala pentru a aprecia:


a. Aptitudinea intreprinderii de a desfasura o activitate profitabila
b. Pozitia intreprinderii de piata
c. Locul intreprinderii in sectorul de activitate

46. Valoarea supraunitara a raportului de autofinantare poate fi interpretata astfel:


a. Intreprinderea degaja o rentabilitate suficienta si nu utilizeaza resurse de finantare
costisitoare care afecteaza autonomia sa decizionala
b. Intreprinderea recurge la imprumuturi pe termen mediu si lung, care
reprezinta o resursa mai putin sigura decat capitalul propriu si care implica
o …… cheltuielilor financiare si a riscului
47. Analiza echilibrului financiar prin metoda rapoartelor (ratelor) are semnificatie
redusa decat:
a. Nu se efectueaza un studiu evolutiv (in dinamica) asupra marimii lor
b. Nu se realizeaza compararea, in timp, a rapoartelor pentru a urmari dinamica
fenomenului analizat
NIMIC
NU GASESC NICAIERI METODA RAPOARTELOR/RATELOR

48. Cresterea valorii adaugate este un semn de prosperitate pentru intreprindere cand:
a. Este insotita de o scadere brusca a performantelor comerciale si de o inrautatire a
trezoreriei
b. Este rezultatul cresterii stocurilor de produse finite, fabricate la costuri
ridicate, pe care piata este incapabila sa le absoarba la preturile de vanzare
practicate
c. Nicio variant posibila

49. Apreciati veridicitatea urmatoarelor asertiuni:


a. Marja comerciala este indicatorul care se calculeaza, cu precadere, de catre
intreprinderile cu profil comercial
b. Execedentul vanzarilor de marfuri in raport cu costul de cumparare al acestora
reprezinta marja comerciala
c. Marja comerciala se constituie ca indicator de baza pentru analizele previzionale,
permitand determinarea punctului critic al unei activitati comerciale

50. Fondul de rulment poate fi utilizat pentru:


a. Reluarea ciclului de exploatare
b. Reinnoirea stocurilor si creantelor
c. Nicio varianta corecta
51. Analistul poate propune drept masuri de crestere a fondului de rulment
urmatoarele:
a. Sporirea capitalului permanent
b. Mai buna identificare a structurii fenomenelor economico-financiare si a
relatiilor cauzale care se stabilesc intre ele
c. Transformarea unor valori imobilizate in valori de rulment
d. Reducerea partii de profit destribuita sub forma de dividend

52. Analiza productiei exercitiului poate conduce la interpretari eronate intrucat:


a. Productia exercitiului nu ia in calcul decalajele privind creantele si datoriile
intreprinderii
b. Productia exercitiului este constituita din elemente foarte eterogene, unele
evaluate la pret de vanzare (productia vanduta), iar altele la cost de productie
(venituri aferente costului stocului de produse, Venituri din productia de
imobilizari si investitii imobiliare)
c. Valoarea productiei exercitiului se poate modifica in functie de metoda folosita
pentru evaluarea stocurilor
Cred ca e b…. pg 78

53. Rapoartele Datorii totale/Pasiv total si Datorii totale/Capitaluri proprii servesc la


analiza structurii financiare, si se numesc:
a. Rapoarte ale gradului de indatorare
b. Coeficienti ai indatorarii globale
c. Rapoarte de autofinantare

54. Relatia de superioritate a activelor circulante fata de datoriile curente reflecta:


a. Un surplus monetar inregistrat la sfarsitul unui exercitiu financiar
b. Un surplus de nevoi temporare de fond de rulment in raport cu resursele
temporare care pot fi mobilizate
55. Marja de siguranta a intreprinderii reflecta:
a. Volatilitatea rezultatului de exploatare, respectiv pierderea de exploatare
b. Masura in care intreprinderea poate face fata unei diminuari a cererii pietei
fara a inregistra pierderi

56. Analiza si interpretarea fondului de rulment este in masura sa releve:


a. Dificultati in ceea ce priveste politica intreprinderii in materie de comercializare
b. Anumite dificultati ale intreprinderii in ceea ce priveste punerea in practica
a politicii de finantare si investitii

57. Stabiliti veridicitatea urmatoarelor afirmatii:


a. Rentabilitatea financiara are la origine rentabilitatea economica si este
influentata de gradul de indatorare al intreprinderii
b. Rentabilitatea financiara nu are la origine rentabilitatea economica si nu este
influentata de gradul de indatorare al intreprinderii
NIMIC

58. Stabiliti corectitudinea urmatoarelor afirmatii:


a. Pentru analiza indicatorului valoare adaugata se recurge la profit si pierdere, unde
acest indicator este distinct evidentiat
b. Analiza indicatorului valoare adaugata implica determinarea prealabila a
indicatorului, pe seama elementelor necesare, inscrise in contul de profit si
pierdere
B

Dintre variantele indicatorului fond de rulment cea mai mare valoare informationala pentru
analiza o are:
Answer
Fondul de rulment brut
Fondul de rulment strain
Fondul de rulment net
Fondul de rulment propriu
Profitul net nerepartizat reprezinta:
Answer
O sursa de finantare proprie
Baza de calcul pentru impozitul pe profit
Element al autofinantarii generat de insasi activitatea intreprinderii

S-ar putea să vă placă și