Sunteți pe pagina 1din 17

GRILE AEF

1. Analiza cifrei de afaceri este esentiala pentru a aprecia:


a. Locul intreprinderii in sectorul de activitate PAG 79 CURS
b. Aptitudinea intreprinderii de a desfasura o activitate profitabila
c. Pozitia intreprinderii pe piata
d. Riscul de insolvabilitate si de credit comercial

2. Recunoasteti modalitatea corecta de descompunere a ratei rentabilitatii financiare:


a. Rezultatul de exploatare/Cifra de afaceri * Cifra de afaceri/Capitalul economic???
b. Profitul net/Cifra de afaceri * Cifra de afaceri/Capitalurile proprii PAG.111
c. Profitul net/Cifra de afaceri * Cifra de afaceri/Activul total *Pasivul total/Capitalurile proprii

3. Analiza echilibrului financiar prin indicatorul fond de rulment net faciliteaza


cunoasterea:PAG35
a. Partii de capital permanent ce poate fi utilizata pentru finantarea activelor circulante
b. Excedentul de capital permanent in raport cu activele imobilizate
c. Autonomiei de care dispune intreprinderea in finantarea investitiilor

4. Printre factorii de influenta a trezoreriei nete se pot include: PAG. 37


a. Variatia necesarului de fond de rulment
b. Variatia marjelor brute
c. Variatia termenelor de incasari si plati

5. Valoarea supraunitara a raportului de autofinantare poate fi interpretata astfel:


a. intreprinderea recurge la imprumuturi pe termen mediu si lung, care reprezinta o resursa mai
putin sigura decat capitalul propriu si care implica o crestere a cheltuielilor financiare si a riscului
b. intreprinderea degaja o rentabilitate suficienta si nu utilizeaza resurse de finantare costisitoare care
afecteaza autonomia sa decizionala PAG. 43
c. intreprinderea este autonoma financiar pe termen scurt desi recurge la imprumuturi pe termen mediu
si lung, care reprezinta o resursa mai putin sigura decat capitalul propriu

6. Relatia de superioritate a activelor circulante fata de datoriile curente reflecta:


a. Un surplus de nevoi temporare de fond de rulment in raport cu resursele temporare care pot fi
mobilizate corect 100 %
b. Un surplus monetar inregistrat la sfarsitul unui exercitiu financiar

7. Rapoartele de finantare (acoperire financiara) a imobilizarilor nete reflecta:


a. Existenta fondului de rulment net degajat in urma finantarii imobilizarilor nete
b. Existenta fondului de rulment propriu ca urmare a finantarii imobilizarilor nete PAG.43

8. Valoarea adaugata se calculeaza:


a. Pornind de la productia exercitiului majorata cu marja comerciala, diminuata cu consumurile
de bunuri si servicii provenite de la terti si corectata cu reducerile comerciale primite si acordate
PAG. 72/80
b. Insumand productia vanduta si productia imobilizata cu marja comerciala si deducand consumurile
intermediare

9. Apreciati veridicitatea urmatoarelor afirmatii: AR MAI FI UN RASP


a. Rata marjei comerciale este o forma de exprimare a rentabilitatii comerciale PAG. 114
b. La analiza ratei marjei comerciale recurg doar intreprinderile cu activitate de productie
c. Rata marjei comerciale pune in evidenta strategia comerciala a intreprinderii (LIVIA)
d. La analiza ratei marjei comerciale recurg indeosebi intreprinderile cu activitate comerciala
PAG. 115-PETRO

1
GRILE AEF

10. Rata finantarii globale egala cu raportul -4/-2 semnifica:


a. Excedentul de resurse curente este suficient pentu finantarea investitiilor in active imobilizate nete
b. Trezoreria neta pozitiva pentru ca necesarul de fond de rulment a fost acoperit din excedentul
de capital permanent PAG 47/52
c. Insuficienta capitalului permanent pentru finantarea investitiilor in active imobilizate depaseste de
doua ori excedentul de resurse curente
d. Excedentul de resurse curente este insuficient pentru compensarea necesarului de resurse destinate
finantarii investitiilor in active imobilizate nete

11. Atunci cand in raportul Cheltuieli financiare/EBE numitorul este depasit de numarator, acest
fapt se poate interpreta asrfel:
a. indatorarea nu este suportata de intreprindere, tinand seama de nivelul rentabilitatii economice
inregistrate de aceasta si de costul capitalului imprumutat
b. Este asigurata independenta intreprinderii fata de creantieri, permitandu-i acesteia sa aiba
acces la credite PAG. 56

12. O Durata de conversie a ciclului monetar egala cu 43 de zile reflecta:


a. Termenul de plata a furnizorilor mai mare decat termenul de recuperare a creantelor si durata
de rotatie a stocurilor, cu consecinte favorabile asupra lichiditatii si necesarului de fond de rulment
PAG.47
b. O recuperare mai lenta a resurselor financiare imobilizate in stocuri si creante si o intarziere cu 43 de
zile a termenului de decontare a obligatiilor catre furnizori
c. Plata furnizorilor intr-un termen de 40 de zile

13. In practica analizei raportul lichiditatii imediate se mai intalneste si sub numele de:
a. Raport al capacitatii de plata imediate PAG. 53
b. Raport de autonomie financiara
c. Raport de disponibilitate PAG.49

14. Rezultatul net al exercitiului exprima:


a. Masura absoluta a rentabilitatii financiare cu care vor fi remunerati actionarii pentru
capitalurile proprii subscrise PAG. 68-69
b. Marimea relativa a valorii adaugate

15. Daca indicele ratei rentabilitatii financiare este 112%, indicele impactului fiscalitaii este 100%
si indicele impactului costului indatorarii este 102%, inseamna ca rata rentabilitatii financiare:
corect 100%
a. A crescut sub impactul cresterii costului indatorarii, iar impactul fiscalitatii a fost nul
b. Niciun raspuns corect
c. Rata rentabilitatii economice a fost semnificativa si a absorbit influenta nefavorabila a cresterii
costului datoriei, influentand favorabil rata rentabilitatii financiare, in conditiile mentierii
neschimbate a fiscalitatii PAG.113

16. Analiza ratei rentabilitatii financiare permite:


a. Masurarea randamentului capitalului propriu PAG. 110
b. Aprecierea posibilitatii de accelerare a vitezei de rotatie a rezultatului fiscal
c. Aprecierea capacitatii intreprinderii de a degaja profit net prin capitalurile proprii angajate in
activitatea sa

17. Rentabilitatea financiara este influentata de: PAG.111


a. Structura financiara a intreprinderii
b. Nici o varianta corecta
c. Sursa de provenienta a capitalurilor investite
d. Situatia indatorarii intreprinderii

2
GRILE AEF

18. Raportul lichiditatii reduse se deosebeste de raportul lichiditatii imediate prin faptul ca in
numaratorul celui din urma: corect 100%
a. Nu sunt incluse creantele si disponibilitatile
b. Nu sunt incluse creantele
c. Sunt incluse stocurile
d. Nu sunt incluse stocurile PAG.49

19. Valorile egale cu 900 lei cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale si 1150 lei cheltuieli totale la
1000 lei venituri totale reflecta: corect 100 %
a. Scaderea eficientei cheltuielilor totale
b. Cresterea eficientei cheltuielilor totale cu 250 lei la 1000 lei venituri totale in perioada analizata
c. O pierdere de 100 lei la 1000 lei venituri totale si un profit la 1000 lei venituri de 150 lei
d. Un profit net la 1000 lei venituri crescator de la 100 lei la 150 de lei

20. Un numar mare de zile in care datoriile comerciale catre furnizori devin exigibile se
interpreteaza ca avand:
a. Consecinte negative asupra trezoreriei intreprinderii, in sensul reducerii gradului de lichiditate
b. Consecinte pozitive asupra trezoreriei intreprinderii, in sensul amplificarii gradului de
lichiditate PAG.48-49

21. Dintre rapoartele de lichiditate cea mai mare valoare informationala, in ceea ce priveste
situatia trezoreriei intreprinderii, o prezinta: PAG. 49
a. Raport de disponibilitate
b. Raportul lichiditatii generale
c. Raportul lichiditatii reduse
d. Raportul lichiditatii imediate (efective)

22. Modalitatea corecta de calcul a indicatorilor urmatori este:


a. Rata marjei comerciale este Rezultat net raportat la Cifra de afaceri
b. Rata marjei nete este Rezultat net raportat la Cifra de afaceri PAG. 104
c. Rata marjei de autofinantare este diferenta dintre Capacitatea de autofinantare. Veniturile din
vanzarea marfurilor si Costul de cumparare al marfurilor totul raportat la Veniturile din vanzarea marfurilor

23. Productia exercitiului se determina dupa relatia:


a. Productia vanduta ± Venituri aferente costului stocului de produse + Venituri din productia de
imobilizari si investitii imobiliare PAG.70
b. Productia vanduta + Marja comerciala ± Productia stocata + Productia imobilizata
c. Productia vanduta + Marja comerciala

24. In practica financiara, analiza valorii adaugate prezinta interes pentru ca permite aprecierea:
PAG.83 /71
a. Cresterii intreprinderii
b. Oportunitatii politicii comerciale promovate de intreprindere
c. Aportului specific al intreprinderii la realizarea activitatii de exploatare
d. Gradului de utilizare a factorilor de productie

25. Cauzele inregistrarii unui necesar de fond de rulment pozitiv pot fi:
a. Decalajul nefavorabil dintre lichiditatea stocurilor si creantelor, pe de o parte, si exigibilitatea
datoriilor pe termen scurt, pe de alta parte
b. Viteza de rotatie a stocurilor este superioara vitezei de rotatie a activelor curente
c. Investitii efectuate in active imobilizate, care determina cresterea nevoilor de finantare a
ciclului de exploatare PAG.34

3
GRILE AEF

26. Alegeti valoarea corecta a indicatorului productia exercitiului, stiind ca: productia vanduta
este 120 mii lei, veniturile din vanzarea marfurilor este 89 mii lei, productia realizata de entitate 15
mii lei (sold creditor), veniturile din productia de imobilizari si investitii imobiliare 35 mii lei si
veniturile aferente costurilor stocului de produse (sold debitor) este 60 mii lei:
a. 199 mii lei
b. 110 mii lei
c. 95 mii lei
PROD VANDUTA+/-VENITURI AF STOCURILOR DE PRODUCTIE+ VENITURI DIN
PRODUCTIA DE IMOBILIZARI
+ CAND SOLDUL ESTE CREDITOR SI - CAND ESTE DEBITOR
120 – 60 + 35 = 95

27. Elementele de activ ale bilantului sunt structurate:


a. Dupa gradul lor de exigibilitate CORECT CAND ESTE DE PASIV
b. Dupa functiile intreprinderii (exploatare, investitii, finantare)
c. Nu respecta nici un criteriu de structurare
d. Dupa gradul lor de lichiditate PAG.31

28. Analistii occidentali considera valoarea mai mare decat doi a raportului Datorii
totale/Capitaluri proprii ca reflectand faptul ca:
a. % 100% intreprinderea a depasit limita de indatorare, respectiv capacitatea sa de indatorare
este saturata
b. Structura financiara a intreprinderii este optima

29. In exprimarea rentabilitatii economice la numaratorul fractiei se poate utiliza:


a. Cifra de afaceri
b. Excedentul brut de exploatare
c. Rezultatul de exploatare PAG. 106

30. Alegeti varianta corecta:


a. Soldurile intermediare de gestiune reprezinta marje de acumulari banesti potentiale, destinate
sa remunereze factorii de productie PAG.70
b. Soldurile intermediare de gestiune reprezinta paliere succesive in formarea rezultatului final al
intreprinderii
c. Soldurile intermediare de gestiune reflecta cresterile de capital propriu, ce influenteaza performantele
economico-financiare ale intreprinderii
d. Soldurile intermediare de gestiune reflecta castigurile si pierderile care afecteaza direct capitalul
permanent al intreprinderii

31. Cand indicele productiei exercitiului este 135%, indicele consumurilor intermediare este
150%, iar indicii marjei comerciale, reducerilor comerciale acordate si reducerilor comerciale primite
sunt egali cu 100%, atunci valoarea nou creata: 100 % corect
a. Niciun raspuns corect
b. Creste in perioada analizata deoarece ritmul de crestere a consumurilor intermediare este superior
ritmului de crestere a productiei exercitiului
c. Nu se modifica, deoarece majoritatea elementelor componente raman constante in perioada analizata
d. Descreste in perioada analizata

32. Rapoartele Datorii totale/Pasiv total si Datorii totale/Capitaluri proprii servesc analizei
structurii financiare si se numesc:
a. Rapoarte ale gradului de indatorare PAG.26
b. Coeficienti ai indatorarii globale
c. Rapoarte de autofinantare

4
GRILE AEF

33. Rata a marjei comerciale care creste cu 23%, in conditiile in care indicele veniturilor din
vanzarea marfurilor este 70%, iar indicele marjei comerciale este 160% reflecta:
a. imbunatatire a pozitiei concurentiale a entitatii
b. politica de preturi scazute
c. politica de preturi inalte PAG.76

34. Daca indicele veniturilor totale este 65% si indicele cheltuielilor totale este 90%, atunci
coeficientul de elasticitate egal cu 0,29 evidentiaza ca:
a. La o scadere a veniturilor totale cu 1%, cheltuielile totale scad cu 0,29% PAG. 67
b. La o scadere cu 35% a veniturilor totale corespunde o scadere a cheltuielilor totale cu 10% ca
umare a ineficientei ultilizarii cheltuielilor totale cu 0,29%
c. La o scadere cu 1% a cheltuielilor totale, veniturile totale cresc cu 0,29%
d. La o crestere cu 35% a veniturilor totale, cheltuielile totale cresc cu 10% pentru ca s-a majorat
eficienta ultilizarii cheltuielilor totale PAG. 67

35. Analiza productiei exercitiului poate conduce la interpretari eronate intrucat:


a. Productia exercitiului este constituita din elemente foarte eterogene, unele evaluate la pret de
vanzare, iar altele la cost de productie
b. Productia exercitiului nu ia in calcul decalajele privind creantele si datoriile intreprinderii
c. Valoarea productiei exercitiului se poate modifica in functie de metoda folosita pentru
evaluarea stocurilor PAG. 80

36. Analiza echilibrului financiar prin metoda rapoartelor (ratelor) are semnificatie redusa daca:
a. Se realizeaza compararea, in timp, a rapoartelor pentru a urmari dinamica fenomenului analizat
b. Nu se realizeaza compararea, in timp, a rapoartelor pentru a urmari dinamica fenomenului analizat
c. Nu se efectueaza un studiu evolutiv (in dinamica) asupra marimii lor???

37. Analiza echilibrului financiar are o semnificatie economica si o valoare informationala mai
mare daca:
a. Analiza cu ajutorul indicatorilor exprimati in marime absoluta se completeaza cu analiza unor
rapoarte sau indici de bilant PAG. 30
b. Este efectuata numai cu ajutorul indicatorilor in marime absoluta
c. Se realizeaza numai la un moment dat

38. Modalitatea corecta de calcul a indicatorilor urmatori este:


a. Fondul de rulment net este Capitalurile permanente mai putin Activele de trezorerie
b. Fondul de rulment propriu este Capitalul propriu minus Activele imobilizate nete
c. Toate variantele de raspuns
d. Fondul de rulment strain este diferenta dintre Capitalurile permanete si Capitalurile proprii

39. Alegeti varianta corecta:


a. Rata rentabilitatii financiare apreciaza rezultatul intreprinderii in raport cu mijloacelor economice
avansate in activitatea intreprinderii
b. Rata rentabilitatii economice apreciaza rezultatul intreprinderii in raport cu resursele
economice avansate in activitatea sa. PAG.106

40. Apreciati veridicitatea urmatoarelor asertiuni: corect 100 %


a. Marja comerciala se constituie ca indicator de baza pentru analizele previzionale, permitand
determinarea punctului critic al unei activitati comerciale
b. Marja comerciala este indicatorul care se calculeaza, cu precadere, de catre intreprinderile cu
profil comercial. PAG. 76
c. Marja comerciala este expresia profitabilitatii activelor circulante si a intensitatii utilizarii lor in
procesul vanzarii-cumpararii de marfuri
d. Excedentul vanzarilor de marfuri in raport cu costul de cumparare al acestora reprezinta
marja comerciala

5
GRILE AEF

41. Rata prelevarii datoriilor financiare egala cu 0,03 inseamna:


a. Capacitatea de autofinantare disponibila este insuficienta pentru rambursarea datoriilor in maximum
3 ani
b. Entitatea trebuie sa gaseasca alte resurse pentru a face fata scadentelor
c. Cheltuielile financiare nu reprezinta mai mult de 3% din cifra de afaceri si entitatea nu se
expune riscului de insolvabilitate PAG.51

42. Rata solvabilitatii generale egala cu 0,8 caracterizeaza o entitate:


a. confruntata cu riscul de insolvabilitate
b. al carei capital propriu este negativ PAG. 49-50
c. care nu prezinta risc pentru creditori, pentru ca are autonomie financiara si rezerva de indatorare
d. solvabila, al carei activ net contabil este pozitiv

43. Cresterea valorii adaugate este un semn de prosperitate pentru intreprindere cand:
a. Este rezultatul cresterii stocurilor de produse finite, fabricate la costuri ridicate, pe care piata este
incapabila sa le absoarba la preturile de vanzare practicate
b. Este suficienta pentru plata cheltuielilor cu personalul
c. Nicio varianta posibila
d. Este insotita de o scadere brusca a performantelor comerciale si de o variatii ale trezoreriei

44. Necesarul de fond de rulment egal cu -1000 mii lei in 2018 si cu 1200 mii lei in 2019 arata:
a. Scaderea necesarului de fond de rulment cu 220% in 2018 fata de 2019
b. Un excedent de resurse curente in raport cu nevoile financiare pentru activitatea de exploatare in
2018 si un deficit de resurse curente pentru finantarea ciclului de exploatare in 2019
c. Cresterea necesarului de fond de rulment cu 220% in perioada analizata
d. gestiune defectuasa a stocurilor si a relatiilor cu tertii in 2018 comparativ cu exercitiul 2019

45. Cifra de afaceri neta are drept componente esentiale:


a. Consumurile intermediare si veniturile din vanzarea productiei
b. Veniturile din vanzarea de marfuri si reduceri comerciale primite
c. Veniturile din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri si reduceri comerciale acordate
d. Veniturile din vanzarea marfurilor si productia vanduta PAG.72

46. Trezoreria pozitiva este: PAG.37


a. Rezultatul unui exercitiu financiar care s-a incheiat cu un surplus monetar
b. % Consecinta incetinirii procesului indatorarii in intreprinderea analizata
c. Expresia echilibrului financiar stabilit la nivelul intregii activitati a intreprinderii

47. Pentru a analiza capacitatea intreprinderii de a rambursa debitele se recurge la urmatoarele


modele:
a. Datorii/Capacitatea de autofinantare PAG.50
a. Cheltuieli financiare/EBE PAG.55
b. Cheltuieli financiare/CA PAG.55
c. Datorii totale/Pasiv total

48. Rata resurselor curente egala cu 40% evidentiaza ca:


a. Lipsa de lichiditate a entitatii si necesitatea procurarii creditelor bancare pe termen scurt
b. Receptivitatea entitatii la schimbarile tehnologice, la promovarea politicilor de investitii de inlocuire,
crestere, modernizare
c. Entitatea nu este supraintatorata pe termen scurt
d. Nu este compromisa stabilitatea financiara a entitatii PAG.26

6
GRILE AEF

49. Actionarii unei intreprinderi sunt interesati de cunoasterea:


a. Rentabilitatii economice
b. Rentabilitatii financiare PAG.17/103
c. Rentabilitatii factorului munca

50. Analistul poate propune drept masuri de crestere a fondului de rulment urmatoarele: PAG.36
a. Reducerea partii de profit distribuita sub forma de dividende
b. Sporirea capitalului permanent
c. Mai buna identificare a structurii fenomenelor economico-financiare si a relatiilor cauzale care se
stabilesc intre ele
d. Transformarea unor valori imobilizate in valori de rulment

51. Stabiliti corectitudinea armatoarelor afirmatii:


a. Pentru analiza indicatorului valoare adaugata se recurge la contul de profit si pierdere, unde acest
indicator este distinct evidentiat
b. Analiza indicatorului valoare adaugata implica determinarea prealabila a indicatorului, pe
seama elementelor necesare, inscrise in contul de profit si pierdere CORECTA 100%
c. Calculul valorii adaugate implica utilizarea informatiilor raportate in Situatia pozitiei financiare si in
Situatia veniturilor si cheltuielilor

52. Dintre variantele indicatorului fond de rulment cea mai mare valoare informationala pentru
analiza o are:
a. Fondul de rulment propriu
b. Fondul de rulment net PAG.33
c. Fondul de rulment strain
d. Fondul de rulment brut

53. Pentru a reflecta o finantare satisfacatoare, raportul de finantare (acoperire financiara) a


imobilizarilor trebuie sa fie:
a. Subunitar
b. Cel putin egal cu unitatea PAG.43

54. La numitorul raportului ratei rentabilitatii financiare pot figura:


a. Rezultatul net
b. % Nici o varianta corecta
c. Capitalurile proprii
d. Media capitalurilor proprii, atunci cand in cursul exercitiului au avut loc modificari ale
capitalului propriu prin noi aporturi in numerar PAG.110

55. Valoarea adaugata exprima:


a. Cresterea de valoare rezultata din utilizarea factorilor de productie peste valoarea bunurilor si
serviciilor provenite de la terti
b. Sursa acumularilor banesti pe care intreprinderea o poate utiliza pentru remunerarea
participantilor directi si indirect! la activitatea sa. PAG.82-83
c. Excedentul brut de exploatare al intreprinderii

56. Interpretarea simultana a indicelui ratei rentabilitatii financiare egal cu 85% si a coeficientului
indatorarii la termen egal cu 1,5 poate fi:
a. Rata rentabilitatii financiare s-a diminuat din cauza riscului financiar determinat din epuizarea
capacitatii de indatorare a entiatii
b. Rata rentabilitatii financiare s-a diminuat, dat nu sub influenta capacitatii de indatorare la termen
care se situeaza in limita recomandata de teorie si practica
c. Rata rentabilitatii financiare s-a diminuat din cauza supraindatorarii la termen PAG.112-113
d. Rata rentabilitatii financiare s-a diminuat, din multiple cauze, dar este favorabil influentata de gradul
de indatorare la termen

7
GRILE AEF

57. Treptele metodei analizei economico-financiare sunt: PAG.16 OCR


a. aplicarea tenicilor specifice analizei discriminant;
b. generalizarea rezultatelor;
c. culegerea materialului informational;
d. descompunerea (divizarea) rezultatelor;
e. cuantificarea influentei factorilor;
f. compararea.

58. Recunoasteti tehnicile specifice analizei situatiilor financiare: PAG.19 OCR


a. tehnica rapoartelor;
b. procedeul calculului matricial;
c. tehnica fluxurilor;
d. tehnica cost-volum-profit;
e. cercetarea operationala;
f. calculul marginal.

59. Analiza post-factum:


a. are in vedere trecutul si/sau prezentul;
b. presupune determinarea evolutiei viitoare a fenomenelor economico-financiare;
c. studiaza mai multe variante ale fenomenului analizat; corect ar fi o singura varianta
d. opereaza cu variabile si informatii cunoscute, certe;

60. Potrivit Standardelor Internationale de Raportare Financiara, cheltuielile sunt:


a. diminuari ale beneficiilor inregistrate pe parcursul perioadei contabile, prin scaderea valorii
activelor sau majorarea datoriilor, care se reflecta in reducerea capitalurilor proprii; PAG. 22 S.C.
b. valori incasate sau de incasat pentru: consumuri de stocuri, lucrari executate si servicii presta te de
care beneficiaza intreprinderea; cheltuieli cu personalul; executarea unor obligatii legale sau contractuale,
amortizari si provizioane constituite.

61. Rata lichiditatii generale egala cu 1.8 reflecta: PAG. 54,44 100%corect
a. Lichiditatea potentiala a entitatii, necesarul de fond de rulment pozitiv si un deficit de capital de
lucru
b. Un fond de rulment propriu pozitiv, care depaseste cu 80% necesarul de finantat al ciclului de
exploatare
c. Lichiditatea potentiala a entiatii, necesarul de fond de rulment pozitiv si un excedent de capital de
lucru
d. Fondul de rulment capital de lucru pozitiv

62. Cand FRN este egal cu -20.000 lei si NFR 10.0=00 lei, evidentiaza ca: PAG 43
a. Rata finantarii globale este subunitar pentru ca NFR se cumuleaza cu deficitul de capital
permanent
b. Excedentul de capital permanent acopera in proportie de 200% deficitul de resurse necesar ciclului
de exploatare
c. Deficitul de capital permanent depaseste de doua ori deficitul de lichiditate necesar
desfasurarii fluente a activitatii curente
d. Trezoreria neta este negativa, iar rata finantarii globale este supraunitara

63. Cand capitalurile proprii au valoarea de 200 000 lei, datoriile mai mici de un an sunt 70 000 lei,
datoriile mai mari de un an sunt 120 000 lei, iar activele imobilizate nete egale cu 250 000 lei, atunci
fondul de rulment strain este: sigur 100 %
a. 140 000 lei
b. 120 000 lei
c. -70 000 lei

8
GRILE AEF

d. 60 000 lei
Cp= 200.000
D mai mic de 1 an = 70.000
D mai mare de 1 an = 120.000
Activele imobilizate nete= 250.000
FRS=?
FRS = FRN- FRP = dat mai mare de 1 an rezulta:
FRS = Dat mai mari de 1 an = 120.000 lei

64. Contul de profit si pierdere reprezinta o componenta a situatiilor financiare care: corect 100
%
a. Permite analiza echilibrului financiar al intreprinderii si a structurii sale financiare
b. Ofera informatiile necesare pentru analiza modului de formare a rezultatelor intreprinderii

65. Raportul Datorii/Capacitatea de autofinantare se exprima in: PAG. 50 S.C corect 100 %
a. Numar de ani
b. Procente

66. Analiza echilibrului financiar utilizeaza ca sursa de informatii:


a) Situatia pozitiei financiare
b) Raportul de audit si evaluare
c) Bilantul
d) Contul de profit si pierdere

67. Stabiliti veridicitatea urmatoarelor afirmatii:


a. Rata marjei comerciale este o forma de exprimare a rentabilitatii comerciale PAG. 114
b. La analiza ratei marjei comerciale recurg doar intreprinderile cu activitate de productie
c. Rata marjei comerciale pune in evidenta strategia comerciala a intreprinderii (LIVIA)
d. La analiza ratei marjei comerciale recurg indeosebi intreprinderile cu activitate comerciala

68. Stabiliti veridicitatea urmatoarelor asertiuni: corect 100 %


a. Marja comerciala se constituie ca indicator de baza pentru analizele previzionale, permitand
determinarea punctului critic al unei activitati comerciale
b. Marja comerciala este indicatorul care se calculeaza, cu precadere, de catre intreprinderile cu
profil comercial. PAG. 76
c. Marja comerciala este expresia profitabilitatii activelor circulante si a intensitatii utilizarii lor in
procesul vanzarii-cumpararii de marfuri
d. Excedentul vanzarilor de marfuri in raport cu costul de cumparare al acestora reprezinta
marja comerciala

69. Tabloul soldurilor intermediare de gestiune evidentiaza indicatorul valoare adaugata


determinat dupa:
a. Metoda deductiva
b. Metoda aditionala
c. Metoda substitutiei in lant

9
GRILE AEF

Cap. 10. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA A FIRMEI

1. Coeficientul de concentrare Gini-Struck, calculat pentru o firmă, poate avea următoarele valori
și semnificații:
a) G = 0.9 și semnifică o distribuție uniformă a cifrei de afaceri pe sortimente;
b) G = 0.1 și semnifică un grad ridicat de concentrare a cifrei de afaceri;
c) G = 1.2 și semnifică un grad ridicat de concentrare a cifrei de afaceri;
d) G = -0.7 și semnifică o distribuție uniformă a cifrei de afaceri pe sortimente;
e) G = 0.9 și semnifică un grad ridicat de concentrare a cifrei de afaceri.

2. Indicele cifrei de afaceri = 103%; Indicele numărului de salariați = 105%; Indicele gradului de
valorificare a producției marfă fabricate = 101%; Indicele gradului de înzestrare tehnică a muncii =
95%. Aceasta semnifică:
a) a crescut productivitatea muncii, s-a redus eficiența utilizării mijloacelor fixe și stocul de produse
finite;
b) au crescut productivitatea muncii și eficiența utilizării mijloacelor fixe, dar s-a redus stocul de produse
finite;
c) au scăzut productivitatea muncii, eficiența utilizării mijloacelor fixe și stocul de produse finite;
d) a scăzut productivitatea muncii, a crescut eficiența utilizării mijloacelor fixe și s-a redus stocul
de produse finite;
e) a crescut cifra de afaceri și productivitatea muncii, dar s-a redus eficiența utilizării mijloacelor fixe.

3. Indicele numărului de salariați = 95%; Indicele productivității muncii = 98%; Indicele gradului
de valorificare a producției marfă fabricate = 96%; Indicele gradului de înzestrare tehnică a muncii =
99%. Aceasta semnifică:
a) a crescut cifra de afaceri și eficiența utilizării mijloacelor fixe, dar s-a redus stocul de produse finite;
b) a scăzut cifra de afaceri și a crescut eficiența utilizării mijloacelor fixe și stocul de produse finite;
c) a scăzut productivitatea muncii, a crescut eficiența utilizării mijloacelor fixe și s-a redus stocul de
produse finite;
d) au scăzut productivitatea muncii, eficiența utilizării mijloacelor fixe și stocul de produse finite;
e) au scăzut cifra de afaceri și eficiența utilizării mijloacelor fixe, dar a crescut stocul de produse
finite.

4. Influența cu semnul plus a gradului de valorificare al producției fabricate asupra cifrei de


afaceri semnifică:
a) reducerea gradului de valorificare al producției fabricare;
b) creșterea stocurilor de produse finite;
c) reducerea stocurilor de produse finite;
d) reducerea stocurilor de producție neterminată;
e) creșterea stocurilor de producție neterminată.

5. Care din următoarele elemente se includ în cifra de afaceri?


a) veniturile din dobânzile aferente disponibilităților bănești de la bănci;
b) veniturile din vânzarea produselor, executarea lucrărilor și prestarea serviciilor către terți;
c) veniturile din vânzarea unor mijloace fixe care nu mai sunt utilizate în întreprindere;
d) veniturile înregistrate în avans;
e) veniturile din diferențele de curs valutar.

6. Indicele producției exercițiului = 108%; Indicele valorii adăugate = 105%; Indicele


productivității anuale a muncii (calculată pe baza producției exercițiului) = 97%. Aceasta semnifică:
a) creșterea numărului de personal și reducerea ponderii consumurilor de la terți;
b) scăderea numărului de personal și reducerea ponderii consumurilor de la terți;
c) creșterea numărului de personal și a ponderii consumurilor de la terți;
d) sporirea productivității muncii și reducerea numărului de personal;

10
GRILE AEF

e) scăderea numărului de personal și a productivității muncii.

7. Influența cu semnul plus a modificării structurii producției asupra valorii adăugate presupune:
a) scăderea ponderii produselor cu valoare adăugată pe produs mai mare decât media pe întreprindere;
b) scăderea valorii adăugate pe produse;
c) creșterea ponderii produselor cu valoare adăugată pe produs mai mică decât media pe întreprindere;
d) scăderea ponderii produselor cu valoare adăugată pe produs mai mică decât media pe
întreprindere;
e) scăderea valorii adăugate totale.

8. Indicele valorii adăugate (TVA) este mai mic decât indicele producției exercițiului (IQex).
Aceasta reflectă:
a) o creștere a productivității muncii;
b) o creștere a profitului;
c) o reducere a ponderii consumurilor de la terți în producția exercițiului;
d) o utilizare mai bună a timpului de lucru al muncitorilor ;
e) o creștere a ponderii consumurilor de la terți în producția exercițiului.

9. Influența cu semnul minus a modificării structurii producției asupra valorii adăugate


presupune:
a) scăderea ponderii produselor cu valoare adăugată pe produs mai mare decât media pe
întreprindere;
b) creșterea valorii adăugate pe produse;
c) creșterea ponderii produselor cu valoare adăugată pe produs mai mare decât media pe întreprindere;
d) scăderea ponderii produselor cu valoare adăugată pe produs mai mică decât media pe întreprindere;
e) creșterea valorii adăugate totale.

10. Cifra de afaceri marginală reprezintă:


a) încasarea medie pe unitatea de produs vândută;
b) variația încasărilor unei întreprinderi generată de variația cu o unitate a cantităților vândute;
c) acel nivel al cifrei de afaceri care asigură acoperirea în totalitate a cheltuielilor fără să se obțină profit;
d) totalitatea veniturilor din producția vândută;
e) nivelul maxim al cifrei de afaceri realizate de o întreprindere.

11. Influența cu semnul plus a cheltuielilor cu materialele pe unitatea de produs asupra valorii
adăugate semnifică:
a) reducerea valorii adăugate;
b) creșterea cheltuielilor cu materialele pe unitatea de produs;
c) reducerea cheltuielilor cu materialele pe unitatea de produs;
d) creșterea ponderii produselor cu o valoare adăgată mai mare decât media pe întreprindere;
e) creșterea ponderii produselor cu o valoare adăgată mai mică decât media pe întreprindere.

12. Creșterea ponderii produselor mai rentabile, în totalul producției vândute, are ca efect:
a) creșterea cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri;
b) reducerea prețurilor de vânzare ale produselor;
c) creșterea profitului aferent cifrei de afaceri;
d) reducerea profitului aferent cifrei de afaceri;
e) creșterea prețurilor de vânzare ale produselor.

13.1ndicele salariului mediu este mai mic decât indicele productivității muncii (calculată pe baza
veniturilor din exploatare). Aceasta semnifică:
a) consecințe nefavorabile ale utilizării timpului de muncă;
b) reducerea cheltuielilor cu salariile la 1000 lei venituri din exploatare;
c) creșterea cheltuielilor cu salariile la 1000 lei venituri din exploatare;
d) ineficiența consumului de muncă vie;

11
GRILE AEF

e) creșterea cheltuielilor la 1000 lei venituri din exploatare.

14. Cheltuielile la 1000 lei cifră de afaceri sunt influențate de următorii factori, în următoarea
ordine:
a) structură, preț, cost;
b) cantitate, cost, preț;
c) cantitate, structură, cost;
d) structură, cost;
e) cantitate, preț, cost.

15. Influența cu semnul plus a modificării structurii veniturilor totale asupra cheltuielilor la 1000
lei venituri totale semnifică:
a) scăderea ponderii veniturilor din exploatare;
b) creșterea ponderii veniturilor cu cheltuieli la 1000 lei venituri pe categorii, mai mici decât media pe
întreprindere;
c) creșterea ponderii veniturilor cu cheltuieli la 1000 lei venituri pe categorii, mai mari decât
media pe întreprindere;
d) reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri totale;
e) majorarea cheltuielilor la 1000 lei venituri din exploatare.

16. Influența cu semnul minus a prețului de vânzare asupra cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri
semnifică:
a) creșterea cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri;
b) creșterea costurilor pe produse;
c) scăderea prețului de vânzare;
d) creșterea prețului de vânzare;
e) creșterea volumului producției vândute.

17. Influența cu semnul plus a structurii producției asupra cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri
semnifică:
a) creșterea ponderii produselor cu un nivel al cheltuielilor la 1000 lei mai mic decât media pe
întreprindere;
b) creșterea ponderii produselor cu un nivel al cheltuielilor la 1000 lei mai mare decât media pe
întreprindere;
c) creșterea cifrei de afaceri;
d) reducerea ponderii produselor cu un nivel al cheltuielilor la 1000 lei mai mare decât media pe
întreprindere;
e) reducerea cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri.

18. Indicele veniturilor din exploatare = 106%; Indicele cifrei de afaceri = 104%; Indicele
cheltuielilor aferente cifrei de afaceri = 102%. Aceasta semnifică:
a) a crescut profitul aferent cifrei de afaceri și cheltuielile la 1000 lei cifră de afaceri;
b) a scăzut cifra de afaceri și s-au redus cheltuielile la 1000 lei cifră de afaceri;
c) a crescut ponderea producției stocate și imobilizate în veniturile din exploatare;
d) a scăzut ponderea producției stocate și imobilizate în veniturile din exploatare;
e) a scăzut profitul aferent cifrei de afaceri și au crescut cheltuielile la 1000 lei cifră de afaceri.

19. Indicele productivității muncii (calculată pe baza veniturilor din exploatare) este mai mare
decât indicele salariului mediu. Aceasta are ca efect:
a) reducerea profitului din exploatare;
b) creșterea cheltuielilor cu salariile la 1000 lei venituri din exploatare;
c) creșterea cifrei de afaceri;
d) reducerea cheltuielilor cu salariile la 1000 lei venituri din exploatare;
e) creșterea cheltuielilor la 1000 lei venituri din exploatare.

12
GRILE AEF

20. Influența cu semnul minus a productivității muncii asupra modificării cheltuielilor cu salariile
la 1000 lei venituri din exploatare reflectă:
a) o reducere a cheltuielilor cu salariile;
b) o creștere a cheltuielilor cu salariile;
c) o reducere a productivității muncii;
d) o creștere a productivității muncii;
e) o creștere a cheltuielilor cu salariile la 1000 lei venituri din exploatare.

21. Indicele fondului de salarii = 102%; Indicele veniturilor din exploatare = 104%; Indicele
salariului mediu = 108%. Aceasta semnifică:
a) a crescut numărul de personal și productivitatea muncii;
b) a crescut numărul de personal și fondul de salarii la 1000 lei venituri din exploatare;
c) a crescut fondul de salarii și productivitatea muncii, dar s-a redus fondul de salarii la 1000 lei
venituri din exploatare;
d) a scăzut productivitatea muncii, și numărul de personal;
e) a crescut productivitatea muncii și fondul de salarii la 1000 lei venituri din exploatare. Â

22. Care dintre următorii indicatori se folosește pentru caracterizarea rentabilității?


a) producția exercițiului;
b) valoarea adăugată;
c) cifra de afaceri;
d) rezultatul din exploatare;
e) productivitatea muncii.

23. Influența cu seninul plus a prețului de vânzare asupra profitului aferent cifrei de afaceri
semnifică:
a) scăderea profitului aferent cifrei de afaceri;
b) creșterea costurilor pe produse;
c) scăderea prețului de vînzare;
d) creșterea prețului de vânzare;
e) creșterea volumului producției vândute.

24. Influența cu semnul minus a modificării costului pe produs asupra profitului aferent cifrei de
afaceri semnifică:
a) creșterea profitului aferent cifrei de afaceri;
b) scăderea ponderii produselor cu costuri mai mici;
c) creșterea costului pe produs;
d) reducerea costului pe produs;
e) creșterea ponderii produselor cu costuri mai mici.

25. Influența cu semnul plus a structurii producției asupra profitului aferent cifrei de afaceri
semnifică:
a) creșterea ponderii produselor la care rentabilitatea este mai mare decât media pe
întreprindere;
b) creșterea ponderii produselor pentru care rentabilitatea este mai mică decât media pe întreprindere;
c) reducerea ponderii produselor la care rentabilitatea este mai mare decât media pe întreprindere;
d) creșterea rentabilității pe produs;
e) reducerea costului pe produs.

26. Creșterea costurilor pe unitatea de produs are ca efect:


a) creșterea ratei rentabilității resurselor consumate;
b) reducerea cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri;
c) creșterea profitului aferent cifrei de afaceri;
d) reducerea profitului aferent cifrei de afaceri;
e) creșterea ratei rentabilității comerciale.

13
GRILE AEF

27. Rata rentabilității resurselor consumate s-a modificat de la 15% în perioada de bază, la 10% în
perioada curentă. Aceasta poate semnifica:
a) cheltuielile aferente cifrei de afaceri au crescut mai mult decât profitul aferent cifrei de afaceri;
b) cheltuielile aferente cifrei de afaceri au crescut în același ritm cu profitul aferent cifrei de afaceri;
c) cheltuielile aferente cifrei de afaceri au crescut într-un ritm inferior profitului aferent cifrei de afaceri;
d) creșterea ratei rentabilității resurselor consumate;
e) reducerea prețurilor de vânzare.

28. Creșterea volumului fizic al producției are ca efect:


a) scăderea profitului aferent cifrei de afaceri;
b) creșterea ratei rentabilității resurselor consumate;
c) scăderea ratei rentabilității resurselor consumate;
d) scăderea cifrei de afaceri;
e) creșterea profitului aferent cifrei de afaceri.

29. Scăderea prețurilor de vânzare are ca efect:


a) creșterea cifrei de afaceri;
b) reducerea cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri;
c) creșterea profitului aferent cifrei de afaceri;
d) reducerea profitului aferent cifrei de afaceri;
e) creșterea ratei rentabilității comerciale.

30. Indicele cheltuielilor aferente cifrei de afaceri = 98%; Indicele profitului aferent cifrei de
afaceri = 105%; Indicele ratei rentabilității comerciale = 103%. Aceasta semnifică:
a) a crescut profitul aferent cifrei de afaceri și au scăzut cheltuielile și rata rentabilității resurselor
consumate;
b) au crescut cheltuielile și rata rentabilității resurselor consumate;
c) au crescut cifra de afaceri și cheltuielile la 1000 lei cifră de afaceri;
d) au crescut cheltuielile la 1000 lei cifră de afaceri și rata rentabilității resurselor consumate;
e) au scăzut cheltuielile la 1000 lei cifră de afaceri și a crescut cifra de afaceri.

31. Se cunosc următoarele date:


Indicatori An An curent
bază
Producția exercițiului (mii lei) 10000 14000
Consumurile provenind de la terți (mii lei) 6000 8000
Numărul mediu de personal 100 110
Timpul total efectiv lucrat (ore) 160000 181500
Influența timpului lucrat de un salariat asupra valorii adăugate este:
a) 175,5 mii lei;
b) -175,5 mii lei;
c) 537,5 mii lei;
d) 137,5 mii lei;
e) 272,3 mii lei.

32. Se cunosc următoarele date:


Produsel Cantitatea (buc) Prețul de vânzare (mii. lei)
e
An bază An An bază An curent
curent
A 200 300 5 6
B 500 300 8 9
C 700 800 3 4
Total * * * *

14
GRILE AEF

Coeficientul de concentrare Gini-Struck (G) și indicele Herfindhal (H), calculați pentru anul de
bază, iau valorile:
a) G = 0,270; H = 0,425;
b) G = 0,160; H = 0,350;
c) G = 0,160; H = 0,575;
d) G = 0,370; H = 0,425;
e) G = 0,370; H = 0,350;

33. Se cunosc următoarele date:


Indicatori An An curent
bază
Cifra de afaceri 2000 2300
Cheltuieli materiale 1200 1400
Producția vândută în perioada curentă exprimată în: - 1800
- prețul perioadei de bază 1300
- cheltuielile materiale pe produs ale perioadei de bază
Influența producției fizice și a structurii producției asupra valorii adăugate este:
a) +150 mii lei și+220 mii lei;
b) +120 mii lei și -220 mii lei;
c) -80 mii lei și -220 mii lei;
d) -80 mii lei și +500 mii lei;
e) -300 mii lei și-120 mii lei.

34. Pe baza datelor:


Natura Venituri (mii lei) Cheltuieli (mii lei)
activității
An bază An curent An bază An curent
Exploatare 8000 10000 6000 7500
Financiară 500 300 1000 1400
Extraordinară 1500 1700 1000 1100
Total 10000 12000 8000 10000
Influența structurii veniturilor totale asupra cheltuielilor la 1000 lei venituri totale și asupra
profitului total este de:
a) -14,9 lei și +366,7 mii lei;
b) -30,6 lei și + 155,3 mii lei;
c) -14,9 lei și + 155,3 mii lei;
d) -30,6 lei și +366.7 mii lei;
e) +25.7 lei și -222,2 mii lei.

35. Se cunosc următoarele:


Indicatori An bază An curent
Fondul de salarii (mii lei) 750 1020
Numărul mediu de salariați 50 60
Veniturile din exploatare (mii 5000 9000
lei)
Timpul total lucrat (ore-om) 87500 108000
Influențele productivității orare a muncii și a salariului mediu orar asupra "Modificării relative a
fondului de salarii" sunt de:
a) -424,3 mii lei și +94.3 mii lei, și se apreciază nefavorabil deoarece productivitatea orară a muncii a
scăzut, iar salariul mediu orar a crescut;
b) -533,3 mii lei și +203.3 mii lei, și se apreciază favorabil deoare productivitatea orară a muncii a
crescut într-un ritm superior creșterii salariului mediu orar;
c) -533,3 mii lei și +203.3 mii lei, și se apreciază nefavorabil deoarece productivitatea orară a muncii a
scăzut, iar salariul mediu orar a crescut;

15
GRILE AEF

d) -424,3 mii lei și +94.3 mii lei, și se apreciază favorabil deoarece productivitatea orară a muncii a
crescut într-un ritm superior creșterii salariului mediu orar;
e) +120,5 mii lei și -450,5 mii lei, și se apreciază favorabil deoarece productivitatea orară a muncii a
crescut, iar salariul mediu orar a scăzut.

36. Se cunosc următoarele:


Indicatori An bază An curent
Fondul de salarii (mii lei) 2000 3000
Numărul mediu de salariați 50 60
Veniturile din exploatare (mii 5000 9600
lei)
Timpul total lucrat (ore-om) 87500 108000
Influența productivității anuale a muncii asupra "Fondului de salarii la 1000 lei venituri din
exploatare" și asupra profitului din exploatare este:
a) -50 lei și 1440 mii lei;
b) -150 lei și 820 mii lei;
c) -50 lei și 1020 mii lei;
d) -150 lei și 1440 mii lei;
e) +150 lei și 820 mii lei.

37. Se cunosc următoarele:


Indicatori An bază An curent
Fondul de salarii (mii lei) 2000 3000
Numărul mediu de salariați 50 60
Veniturile din exploatare (mii 5000 9600
lei)
Timpul total lucrat (ore-om) 87500 108000
Influența salariului mediu anual asupra "Fondului de sa arii la 1000 lei venituri din exploatare" și
asupra profitului din exploatare este:
a) -50 lei și -1440 mii lei;
b) +62.5 lei și -600 mii lei;
c) -50 lei și+1020 mii lei;
d) +150 lei și-600 mii lei;
e) +62.5 lei și +1020 mii lei.

38. Se cunosc următoarele:


Indicatori An An curent
bază
Cifra de afaceri 4000 7000
Cheltuieli aferente cifrei de afaceri 3000 4200
Producția vândută în perioada curentă exprimată în: - 5000
- prețul perioadei de bază - 3500
- costul perioadei de bază
Influența structurii producției asupra cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri și asupra profitului
aferent cifrei de afaceri este de:
a) -50 lei și +150 mii lei;
b) -100 lei și+250 mii lei;
c) + 50 lei și +250 mii lei;
d) +100 lei și -700 mii lei;
e) -50 lei și +250 mii lei.

39. Se cunosc următoarele:


Indicatori An An curent
bază

16
GRILE AEF

Cifra de afaceri 6200 10800


Cheltuieli aferente cifrei de afaceri 4600 7500
Producția vândută în perioada curentă exprimată în: - 8500
- prețul perioadei de bază - 6200
- costul perioadei de bază
Influența volumului producției asupra profitului aferent cifrei de afaceri și a structurii producției
asupra ratei rentabilității resurselor consumate este de:
a) +593.55 mii lei și+2.31%;
b) +382.36 mii lei și +12.37%;
c) +382.36 mii lei și -5.47%;
d) +593.55 mii lei și+12.37%;
e) -485.64 mii lei și+2.31%.

40. Se cunosc următoarele:


Produsel Cantitate Preț vânzare Cost Chelt. fixe totale
e a (mii lei) unitar (mii lei)
(mii. lei)
A 2000 5 4 3000
B 1500 10 9 4500
Total * * * 7500
Știind că valoarea activelor totale este de 10000 mii lei, nivelul cifrei de afaceri care permite
atingerea unei rate a rentabilității economice a activului de 20% este:
a) 21591 mii lei;
b) 17045 mii lei;
c) 25000 mii lei;
d) 37930 mii lei;
e) 12232 mii lei.

17

S-ar putea să vă placă și