Sunteți pe pagina 1din 11

NUME

INIȚIALA
TATĂLUI

PRENUME

Simulare la MATEMATICĂ
Centrul Educațional 10 (zece)

Probă scrisă la matematică

1
SUBIECTUL I
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 10 + 20 + 20200 este:


a) 1
b) 3
c) 2021
d) 2023
𝑥 5
5p 2. Dacă 𝑦 = 7 , atunci 7𝑥 − 5𝑦 este egal cu:
a) 0
b) 5
c) 7
d) 12

5p 3. Ana a înregistrat în tabelul următor temperaturile măsurate la aceeași oră pe parcursul unei
săptămâni.
Zi Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică
Temperatura 5C 2C 3C 1C 0C 1C 3C
Media aritmetică a temperaturilor măsurate de Ana, în această săptămână, la aceeași oră, este
egală cu:
a) 0C
b) 1C
c) 2C
d) 7C

5p 4. Se consideră numărul 𝑎 = (3 − 2√2 )(3 + 2√2 ). Rezutatul calculului (−𝑎)2021 este:


a) 0
b) 1
c) −1
d) 2021
5p 5. Dublul numărului 28 este:
a) 216
b) 29
c) 27
d) 48

Probă scrisă la matematică

2
6. Scrisă sub formă de interval, mulțimea A x ℝ | x  4 este egală cu:
5p
a) 4, 

b) ,4

c) , 4
d ) 4, 4

SUBIECTUL II
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)

5p 1. În figura de mai jos, simetricul punctului A față de punctul B este C, simetricul punctului
A față de C este D, iar simetricul punctului A față de D este E. Dacă lungimea segemtului
DE este de 12 𝑐𝑚, lungimea segmentului AB este egală cu:
a) 6 cm
b) 12 cm
c) 4 cm
d) 3 cm

5p 2. În figura de mai jos punctele A, O și C sunt coliniare. Dacă ∢𝐴𝑂𝐵 = 2𝑥 0 și


∢𝐵𝑂𝐶 = 4𝑥 0 , măsura complementului unghiului 𝐴𝑂𝐵 este de:
a) 30𝟎
b) 450
c) 600
d) 900

Probă scrisă la matematică

3
5p 3. În figura de mai jos, triunghiul ABC este dreptunghic cu măsura unghiului BAC de 900 ,
M este mijlocul segmentului BC, iar AD⊥BC, D ∈ BC. Dacă lungimea segmentului AB
este de 6 cm și lungimea segmentului AC este de 8 cm, lumgimea segmentului DM este:
a) 10 cm
b) 5 cm
c) 1,4 cm
d) 2,5 cm

5p 4. Diamentrul unui cerc cu lungimea de 20𝑐𝑚 este egal cu:


a) 5 cm
b) 10 cm
c) 20 cm
d) 40 cm
5p 5. În figura de mai jos este reprezentat triunghiul isoscel ABC cu AB=AC, AD⊥BC, unde D
este pe BC, iar M este mijlocul segmentului AC. Raportul dintre aria triunghiului DMC
și aria triunghiului ABCeste:
2
a) 3

1
b) 2

1
c) 4

1
d) 8

Probă scrisă la matematică

4
5p 6. Un cub a fost tăiat în 125 cubulețe identice, muchia unui cubuleț fiind de 2 cm.
Volumul cubului mare este egal cu:
a) 2500 cm3
b) 7500 cm3
c) 1250cm3
d) 1000 cm3

SUBIECTUL III
Scrie rezolvările complete. (30 de puncte)

1. Într-un bloc sunt 25 de apartamente cu 2 și 3 camere, în total 65 de camere.


2p a) Pot fi în bloc 10 apartamente cu 3 camere? Justificați.

3p b) Aflați câte apartamente cu 2 camere sunt în bloc.

Probă scrisă la matematică

5
2. Se consider expresia 𝐸 (𝑥) = (𝑥 + 3)2 − (𝑥 − 1)(𝑥 + 1) + 𝑥(𝑥 − 5) − 10, unde 𝑥 este
un număr real.
2p a) Calculați 𝐸(−2).

3p b) Arătați că, pentru orice număr natural n, numărul natural 𝐸(𝑛) este par.

Probă scrisă la matematică

6
3. Se consideră funcția 𝑓: ℝ ⟶ ℝ, 𝑓(𝑥) = 2𝑥 + 1.
2p a) Aflați numărul real 𝑎 pentru 𝐴(𝑎 + 1, 7) este pe graficul funcției 𝑓.

3p b) Determinați distanța de la punctul 𝐶(0, −2) la graficul funcției 𝑓.

Probă scrisă la matematică

7
4. În figura de mai jos este reprezentat un trapez dreptunghic ABCD cu AD ⊥ AB și
AB ∥ CD, AB = 20 cm și CD = 5 cm. Diagonalele trapezului sunt perpendiculare și
O este punctul lor de intersecție.

2p a) Arătați că OA = 4OC.

3p b) Aflați aria trapezului ABCD.

Probă scrisă la matematică

8
5. În figura de mai jos este reprezentat dreptunghiul ABCD cu 𝐴𝐵 = 20𝑐𝑚 și
BC = 10cm, punctul N este proiecția punctului D pe AC, iar punctul M este punctul de
intersecție al dreptelor DN și AB.

2p a) Calculați lungimea segmentului DN.

3p b) Arătați că lungima segmentului DM este mai mica decât 12 cm.

Probă scrisă la matematică

9
6. În figura de mai jos este reprezentată o piramidă triunghiulară regulată VABC cu baza
triunghiul echilateral ABC. Punctul M este mijlocul segmentului BC, AB=6√2 cm și
înălțimea piramidei VO=8 cm.

2p a) Aflați volumul piramidei VABC .

3p
b) Aflați distanța de la punctul M la planul (VAB).

Probă scrisă la matematică

10
Probă scrisă la matematică

11