Sunteți pe pagina 1din 5

 Capitolul 3 - Lecţia 1: Terminologie şi semne convenţionale

Terminologia şi semnele convenţionale folosite la reprezentarea acţionărilor pneumatice sunt standardizate,

de către toate statele cu o industrie înaintată.

Fig.3.1. a, b. Reprezentarea convenţională a, şi normală b, a distribuitorului cu două poziţii de lucru şi 4 orif

 Capitolul 3 - Lecţia 2: Scheme de acţionare şi comandă

Instalaţiile de acţionare şi comandă pneumatică şi electropneumatică se reprezintă în


documentaţiile prin scheme, denumite după destinaţia lor.

Schema logică

Schema logică (programul logic) este baza sistemului de comandă şi stabileşte


că într-un lanţ, de comandă elementele trebuie cuplate logic între ele, pentru că
şi fluxul informaţional să decurgă în mod logic. Un flux de informaţie este logic,
atunci când el determină în funcţie de o cauză (acţiune) un efect (răspuns)
determinat.
Instalaţiile pneumatice complexe sunt alcătuite din mai multe lanţuri de
comandă, care trebuie cuplate logic între ele. În această situaţie, informaţia
"cuplare" introdusă, nu poate apare la ieşirea lanţului decât atunci când toate
elementele, respectiv lanţurile de comandă, prezintă un sistem de decizii logice
care să permită trecerea informa¬ţiei spre ieşire. În momentul în care o parte a
lanţului este dereglată, se blochează trecerea informaţiei.
Schema logică a maşinii de nituit semiautomată se prezintă în figura 3.2

Fig 3.2
Schema logică a maşinii de nituire semiautomată
Din schema logică nu se vede dacă comanda se realizează electronic,electric,
pneumatic sau hidraulic,aceasta fiind numai un mijloc de conlucrare între
specialiştii din diferite domenii.
Elementele pneumatice printr-o cuplare corectă pot realiza funcţii logice
complexe.

Schema de principiu

Schema de principiu (programul de rulare) redă succesiv operaţiile care compun


ciclul de lucru.
Pentru exemplificare în Fig.3.3 se prezintă schema de principiu a unei maşini de
nituire semiautomată la care echipamentul

Fig 3.3 Schema de principiu

Schema de funcţionare

Schema de funcţionare prezintă prin semne convenţionale, toate elementele


pneumatice care compun instalaţia, precum şi legăturile dintre ele, fără a ţine
seama de amplasamentul real al acestor elemente. Pe această schemă se poate
urmări ciclul de funcţionare al instalaţiei.
În schemele de funcţionare ale instalaţiilor de acţionare pneumatică se
disting trei tipuri de circuite:

 Circuite de acţionare sau circuite pneumatice de alimentare a cilindrilor de


lucru şi sunt re¬prezentate în schemă cu linie groasă;
 Circuite de comandă prin care se realizează comenzile din instalaţia
respectivă şi sunt reprezentate cu linie subţire;
 Circuitele de semnalizare prin care se realizează emiterea unor semnale de
avertizare.

Schema de funcţionare sau comanda pneumatică se împarte în lanţuri de


comandă simple, reprezentate pe cât posibil alăturat în ordinea în care sunt
acţionate. Lanţul de comandă se reprezintă de jos în sus, pe direcţia fluxului de
energie: în partea inferioară se desenează elementele de declanşare, iar în partea
superioară element de execuţie. Lanţurile de comandă (după cilindri de lucru) se
numerotează continuu, de exemplu: 1,2,3,..... la aceeasta subdivizând organele
de comandă 1.1, 2.1, 3.1, ...., organele de semnalizare cu 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 2.4,
etc, cu numerotare continuă. Ca atare, numerotarea merge de sus în jos, invers
fluxului energetic. În figura 3.4 este prezentată schema de funcţionare sau
comandă pneumatică pentru maşina de nituit semiautomată.

Fig 3.4 Schema de funcţionare sau comandă pneumatică a maşinii de nituit semiautomată

Schema de montaj

Schema de montaj stabileşte amplasamentul şi legăturile de montaj ale elementelor


pneumatice la maşina sau utilajul acţionat. Aici este redată dispunerea în spaţiu a elementelor
de acţionare.
Diagrama de funcţionare

Diagrama de funcţionare (ciclograma) completează schemele instalaţiei pneumatice prin


redarea succesiunii diferitelor stări de funcţionare prin care trece fiecare element deservit al
maşinii şi fiecare element pneumatic. Funcţionarea dispozitivelor de acţionare trebuie
analizată discret, în paşi elementari (tacte de lucru):

 deplasare înainte – înapoi;


 deplasare sus – jos;
 deplasare lentă – rapidă;
 funcţionare pas cu pas;
 funcţionare continuă;
 deplasarea dreaptă – stânga.

Funcţie de mărimea comenzii pneumatice de multe ori se alege diagrama spatiu - tact
sau spaţiu - timp alegerea depinzând numai de comandă.

a. Diagrama spaţiu - tact este reprezentarea de stare în funcţie de tact a organelor cele
mai importante (în special cele de execuţie) sau a tuturor organelor.
b. Diagrama spaţiu - timp este o reprezentare de stare în funcţie de timp a tuturor
organelor (în special organele de execuţie).
c. Diagrama spaţiu - tact - timp este o reprezentare de stare în funcţie de timp şi tact a
organelor cele mai importante în comandă sau a tuturor organelor ( în special cele de
execuţie).

În funcţie de diagrama de mişcare se poate ridica schema de legături. Pentru exemplificare în


fig.3.5 este reprezentată diagrama spaţiu - tact - timp pentru maşina de nituit semiautomată.