Sunteți pe pagina 1din 12

Cabinet Școlar de Asistență Psihopedagogică(CSAP) 21 Iunie 2021

Prof.consilier școlar : Matei Cristian

EXERCIȚII DE CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

Regulile pentru consiliere colectivă sunt:

 Să vorbim pe rând.
 Să ne ascultăm cu atenție/ascultarea activă.
 Să cooperăm cu ceilalți.
 Să evităm să facem gălăgie.
 Să fim punctuali.
 Să păstrăm curățenia.
 Să lăudăm și să încurajăm pe cei timizi.
 Să evităm să blamăm/să condamnăm persoanele.
 Să fim sinceri/onești.
 Să evităm să monopolizăm discuțiile/dezbaterile.
 Să evităm să judecăm persoanele.
 Să fim empatici/să ne punem în pielea celuilalt.
 Să judecăm problema, ci nu persoana.
 Să folosim regula tu.
 Să evităm ironia.
 Să evităm etichetarea.
 Să evităm să folosim telefoanele mobile.

1
Exercițiul "Inima mea"

Domeniul: Autocunoaștere și dezvoltare personală


Grup-țintă : Elevii claselor V-VIII ( gimnaziu)

Competența generală :
Adoptarea atitudinii pozitive față de sine, care ajută la creșterea stimei și imaginii de
sine.
Competențe specifice:
Competența specifică nr.1
Identificarea resurselor personale interioare și a oportunităților de dezvoltare.

Competența specifică nr.2.


Acordarea și primirea feedback-ului pozitiv în relaționarea cu ceilalți.

Durata: 50 minute.

Materiale necesare:
Flipchart/tablă, coli de flipchart, coli A4, pixuri, cretă colorată, markere, scotch, post-it-
uri colorate.

Scopul activității:
Este de a sprijini elevii pentru a identifica resursele personale interne( interese, calități,
abilități, aptitudini, credințe/convingeri, valori, caracteristici pozitive, preferințe) și a
conștientiza profilul individual prin raportare la propria persoană dar și la ceilalți.
Activitatea are în vedere următoarele conținuturi din programa școlară caracteristici
și resurse personale - interese, aptitudini, calități, abilități, valori, credințe, preferințe,
caracteristici pozitive.

Pregătirea activității:

Desenați pe tablă/flipchart un contur atractiv și colorat cu o Inimă Mare numit "Comoara


grupului" , în care să încapă 15 post-it-uri cu titlul: " Inima mea". Pregătiți post-it-uri de variate
culori. Printați fișele de lucru în exemplare suficiente pentru lucrul individual.

Desfășurarea activității:

Le solicităm elevilor să își scrie pe un post-it prenumele și 3 calități personale .

Le cerem apoi copiilor să deseneze pe o foaie de hârtie A4 o inimă mare și să o


împartă în patru cadrane.
În primul cadran le cerem elevilor să scrie trei calități pe care știu că le au, să spună
ceea ce crede el despre sine, despre cum se vede el însuși.
În al doilea cadran copii să scrie trei expresii care se spun despre ei, este percepția
celuilalt despre tine sau ce cred alții despre tine. În ce măsură crezi că este bine ce faci tu. Te

2
deranjează ce spun alții despre tine, faci ceva să îndrepți lucrurile, să schimbi ceva la tine,
care îi deranjează pe alții.
În al treilea cadran elevii să scrie trei expresii care ar vrea să fie spuse despre ei. Faci
ceva ca ceilalți să te vadă mai bine. Faptul că cineva spune despre tine că anumite lucruri sunt
adevărate te supără, te pune să te întrebi "Ce ar trebui să schimb la mine? " Ce ai vrea să
spună profesorii despre tine?
În al patrulea cadran elevii să scrie care cred că le este potențialul lor în funcție de cele
trei și /sau cum ai vrea să te ajute cei din jurul tău?/ Ce crezi că îi lipsește inimii tale?

Explorare, experimentare (10 min.)

Elevii sunt anunțați că vor avea de creat „Comoara grupului " care va cuprinde
resursele personale: calită ți, interese, abilită ți, aptitudini, aspirații, valori, caracteristici
pozitive. Elevii vor lucra individual și vor nota pe post-it prenumele și 3 resurse pozitive.
Precizați că acestea sunt resursele aşa cum le percepe fiecare. La final, post-it-urile și colile
A4 vor fi lipite în “Comoara grupului” pe flipchart/tablă .

Comunicare/ observare (15 min)

Fiecare elev lipește individual post-it-ul și coala A4 în zona „Comoara grupului” pe


locul în care doreşte și prezintă colegilor/colegelor resursele personale.
Precizați că cel/cea care prezintă are 2 minute să își prezinte calită țile și
carcateristicile personale, este ascultat cu atenție fără întreruperi și este aplaudat la finalul
prezentă rii.

Întrebări de analiză :

 Ce calită ți pozitive ai ales/notat pe post-it?


 Ai scris o singură calitate sau mai multe?
 Cum ți-ai dat seama că ai acea calitate? Unde ai folosit-o?
 A fost ușor sau greu să identifici calită ți pozitive?
 Dacă aveai mai mult timp, puteai să gă sești alte calită ți pozitive? Enumeră -le!

Explorare, experimentare (10 min.)

Pe o altă coală de flipchart/tablă , se identifică resursele aşa cum credem că sunt


„vă zute” de ceilalți, respectiv: elevi de la alte clase, profesori, directori, pă rinți, bunici,
prieteni etc. Evidențiați că în procesul autocunoaşterii ne raportă m atâ t la propria persoană ,
câ t şi la ceilalți, prin comparație.

Fiecare elev va completa pe post-it prenumele și ră spunsul personal la următoarele 3 fraze:

 Mama/bunica afirmă despre mine…


 Cel mai bun prieten(ă ) consideră că eu sunt….
 Profesora diriginte/ profesoara de limba și literatura româ nă / matematică spune despre
mine…

Reflecţie și evaluare (15 min.)

 Ce ai învă țat/aflat despre tine în urma acestei activită ți?


 Exista asemă nă ri sau deosebiri între cum te vezi tu şi cum te vă d alte persoane?

3
 Care este cel mai important aspect care te defineşte 100%? Alege un singur aspect dintre
şi notează -l pe fişa de lucru!
 Consideri că a fost greu/ ușor să vorbești despre tine?
 Există asemă nă ri şi/sau deosebiri între tine şi alți colegi? Accentuaţi existenţa unor:

- asemănări - din perspectiva apartenenţei la aceeaşi categorie (de vârstă, clasă, şcoală – ce
alte criterii mai puteţi adăuga?)
- diferenţe - din perspectiva unicităţii persoanei şi apartenenţei la categorii diferite (familie,
etnie, religie – ce alte criterii puteţi adăuga?)
- Fiecare persoană este unică şi valoroasă!
 Ce poți spune despre "Comoara grupului" şi toate calită țile pe care le avem în grupul
clasei noastre?

Anexe - fișe de lucru

Fișa de lucru nr.1


Cum mă văd eu ?( Ce apreciez eu la mine?)

Fișa de lucru nr.2


Cum mă văd ceilalți? O persoană semnificativă din viața mea. Ce apreciază ceilalți la
mine?

Fișa de lucru nr.3

Selectează la alegere una dintre cele trei variante pentru a te descrie pe tine cel mai
bine

1. Desen
2. Paragraf
3. Eseu

4
Fișa de lucru nr.1

Cum mă văd eu ?( Ce apreciez eu la mine?)


...........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

5
Fișa de lucru nr.2

Cum mă văd ceilalți? O persoană semnificativă din viața mea. Ce apreciază ceilalți la
mine?
...........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

6
Fișa de lucru nr.3

Selectează la alegere una dintre cele trei variante pentru a te descrie pe tine cel mai
bine

4. Desen
5. Paragraf
6. Eseu

...........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

7
Exercițiul Harta personală

Este un exercițiu de autocunoaștere și dezvoltare personală. Le distribuim coopiilor


coli de format A4 și le cerem să facă în mijlocul paginii un cerc și să -și scrie prenumele.
Apoi din acel cerc le cerem copiilor să deseneze cinci petale de flori pe marginile cercului, iar
în fiecare petală să scrie o trăsătură fundamentală a personalității lor sau ce îi caracterizează
pe fiecare dintre ei cel mai mult.
În prima petală elevul să descrie ceea ce crede el despre sine, despre cum se vede el
însuși.
La cea de doua petală copilul să scrie trei calități importante ale lor, la cea de treia
petală să scrie locul unde se simt cel mai bine și să numească acea emoție.
În cea de-a patra petală elevul să scrie o realizare importantă din viața lor, fie ea
școlară fie extrașcolară, iar în cea de-a cincea petală copii să scrie un obiectiv/o țintă pentru
anul 2022 pe care și-ar dori să o atingă.

Exercițiul "Magazinul magic"

Obiective:
 Să definească stima de sine
 Să identifice câteva calități ale personalității sale
Este un exercițiu de imaginație, iar moneda de schimb nu este banul , ci metafora. Dau
ceva din personalitatea mea și cumpăr altceva din personalitatea altei persoane, dar care îi
lipsește personalității mele.
Copilul care joacă acest exercițiu își imaginează că este cineva din basme, de exemplu
Făt-Frumos, Harp-Alb, Ileana Cosânzeana, Fata moșului.
Ca metodă utilizăm metafora, prin intermediul căreia care deblocăm rezistențele
copiilor.
Sunt Prințul Harap- Alb din poveste și vreau să cumpăr câteva calități pe care nu le
am, dar pe care mi le doresc.
De exemplu: eu ofer perseverența și cumpăr modestia. Eu ofer cumpătarea și cumpăr
empatia. Eu ofer inteligența și cumpăr bunul - simț/sentimentul social. Eu dau umorul și
cumpăr creativitate. Eu dau toleranță și cumpăr bucurie. Eu ofer optimismul și cumpăr curaj.
Personajul din basme este modelul. Eu dau pesimismul și cumpăr optimismul.
Se fac discuții, din ce motiv, se recurge la autocunoaștere, intercunoaștere, se primește
feed-back-ul de la elevi și facilitatori.
Este important cum transmit celorlalți imaginea mea și cum accept feed-back-ul
celorlalți.
8
Este un exercițiu de creativitate prin care se dezvoltă stima de sine la copii, și este
important ca ei să vorbească preponderent de calități și puncte tari , prin care li se
consolidează încredrea în forțele proprii și scade teama de a vorbi în public.

Exercițiul Zidul

Este un exercițiu de creativitate. Dragi copii, mergeți pe un drum și apare la un


moment dat un zid înalt. Ce faci în această situație? Cum vezi zidul?
Există mai multe feluri de a percepe acel zid. De exemplu , unii copii îl percep ca un
obstacol, o barieră de care nu pot trece.
Alții copii văd zidul ca un șirul de obstacole ale vieții din care înveți ceva nou, alții îl
văd ca pe o provocare a vieții din care au ceva util de învățat.

Exercițiul Zâna

Este un exercițiu de imaginație. Dragi elevi, dacă ar veni o zână bună și ar transforma
fiecare membru al familiei într-un animal, în ce animal ai vrea să fie transformat mama, tata,
sora, fratele, mătușa,, unchiul, bunicul, bunica.
De exemplu : mama aș vrea să fie transformată în căprioară, iar tatăl în cerb.

Exercițiul Nava cosmică

Este un exercițiu de imaginație. Se anunță la radio și la posturile TV că în 5 ore va


veni un uragan devastator, iar autoritățile au pregătit foarte multe nave cosmice prin care
fiecare cetățean are dreptul să-și ia 5 lucruri cu el pentru a călători pe lună. După 1 oră,
autoritățile revin și spun că navele sunt prea mici, iar fiecare cetățean poate să își ia cu el doar
un singur lucru/obiect pe lună.
Prin acest exercițiu copii sunt expuși imaginar unei situații de teamă, de anxietate la
situații inedite, necunoscute, noi, prin care ei găsesc singuri cele mai bune soluții în
conjuncturi de criză. Astfel copii învăță din acest exercițiu că pot găsi singuri soluții la toate
problemele care se ivesc pe neașteptate, și astfel ei pot privi cu optimism și încredere spre
viitor, și să se adapteze rapid și facil la contexte variate și complexe de viață.

Exercițiul Mi-ar fi bine dacă tu....

Fiecare copil primește un post-it colorat.


Cerința jocului
Vă gândiți la un coleg fără să-i pronunțați numele și completați pe bilețele următoarea
formulare
Mi-ar fi bine dacă tu.................................te gândești la un aspect care te deranjează la
comportarea colegului la care te-ai gândit și îi ceri să-și schimbe atitudinea(o situație
ipotetică).

Pasul nr.1

Moderatorul citește bilețelele. Acesta este un bun exercițiu de sinceritate, de a-ți


asuma responsabilități în fața grupului. Jocul acesta pune foarte mult accent pe curaj și
dezvoltă stima de sine a copiilor.

Pasul nr.2

9
De ce crezi că ți se adresează ție? Cu confirmare sau infirmare din partea grupului și le
cereți elevilor să ridice mâna, și să recunoască în fața grupului cel care i-a reproșat.
Apoi postăm post it -urile elevilor pe un flip-chart.

Exercițiul Mâna mea

Este un exercițiu de autocunoaștere și dezvoltare personală. Li se ditribuie copiilor coli


în format A4 , și li se cere să-și deseneze conturul propriei mâini pe coala de hârtie.

Cerințe

1. Se desenează mâna stângă pe o coală de hârtie.


2. În interiorul mâinii desenate se scrie prenumele participantului/elevului.
3. Se trece foaia de hârtie pe la fiecare participant al exercițiului și se scrie pe foaie
un cuvânt despre cum percepe/vede el acea persoană. De exemplu minunată,
antipatică, chiulangiu, tenace, sociabil, ambițios, harnic, modest, cu bun-simț,
politicos, empatic, curajos, rebel, inteligent, lider, cu umor etc.
4. Cuvântul poate fi scris în interiorul mâinii desenate sau în exteriorul ei.
5. În final, foaia cu mâna prenumelui ajunge la titular, adică cel/cea care și-a scris
prenumele.
6. Concluzie. Titularul are o imagine obiectivă și imparțială/corectă de ansamblu
despre cum îl vede fiecare membru din grup, dar și despre grup ca un tot unitar.
Titularul mâinii observă cum îl percep colegii lui și care dintre lucrurile spuse de ei
le recunoaște ca fiind adevărate și care false, fără a le spune celorlalți. Astfel
fiecare copil își poate face o analiză interioară sumară despre personalitatea sa, și
cum este el cu adevărat văzut prin ochii celorlalți.

Exercițiul Acesta sunt eu și lumea în roz(fete) și acesta sunt eu și lumea în bleu(băieți)

Facilitatorul distribuie fetelor cartonașe de culoare roz, iar băieților catonașe de


culoare bleu.
Fetele vor trebui să scrie pe cartonașele roz, iar băieții pe cartonașele bleu următoarele
Mă caracterizez mai curând prin....De exemplu dependență, emotivitate, blândețe,
subiectivitate, nevoia de protecție, înclinație spre arte, iar la bărbați obiectivitate, încredere în
sine, spirit de competiție, capacități analitice, ambiție, înclinație spre științe, autoafirmare.

Fetele vor trebui să scrie pe cartonașele roz, iar băieții pe cartonașele bleu următoarele
Profesiile/meseriile căutate de femei sunt ....iar cele căutate de bărbați sunt.....

Exercițiul Poezia Eu sunt...

Strofa I

Cerințe
Copii trebuie să completeze spațiile libere

10
Eu sunt...............................................................................................................................
Aș dori...............................................................................................................................
Aud cuvinte.......................................................................................................................
Văd....................................................................................................................................
Vreau.................................................................................................................................
Eu sunt...............................................................................................................................

Strofa II

Mă prefac...........................................................................................................................
Simt...................................................................................................................................
Ating..................................................................................................................................
Mă îngrijorează.................................................................................................................
Plâng..................................................................................................................................
Eu sunt...............................................................................................................................

Strofa III

Știu ...................................................................................................................................
.
Spun...................................................................................................................................
Visez..................................................................................................................................
Mă străduiesc....................................................................................................................
Sper că..............................................................................................................................
Eu sunt..............................................................................................................................

Exercițiu Apelative pentru femei și bărbați

Elevii sunt puși să găsească apelative pentru femei și pentru bărbați de obicei cu
conotații pozitive

De exemplu apelative pentru bărbați

 Leuț
 Iepuraș
 Ursuleț
 Puiuț
 Casa nova
 Drăguțu
 Pisoiaș
 Motănel
 Cochețel
 Urechilă
 Iepurilă
 Muschiulosul meu
 Bobocelul meu

11
 Vrăjitorel
 Scorpinel
 Jupânel
 Afursinel
 Iubițel

Apelative pentru femei

 Rățușcă
 Guriță
 Păpușă
 Băbătie
 Vrăjitoare
 Mimoză
 Prințesă
 Dulceață
 Acritură
 Scorpie
 Scumpete
 Iubire
 Tantică
 Mămăică
 Bombonică
 Comoară
 Mami
 Iubițică

12

S-ar putea să vă placă și