Sunteți pe pagina 1din 2

Curs 2

Comerț și navigație la Dunărea de Jos după Pacea de la Adrianopol. Resurse materiale,


tehnologie și infrastructură de transport

„Monopolul otoman” și noua libertate comercială (opțiuni de transport și complementaritatea


produselor dintre principate și diferite regiuni):
- Ce înseamnă și în ce perioadă a funcționat
- Care sunt produsele strategice care aprovizionau piața otomană
- Relația cu statutul Mării Negre
- Situația geografică a principatelor și importanța transportului pe apă pentru produsele cu
volum mare și preț mic

Integrarea piețelor: sistemul mondial modern și integrarea periferiilor


- Ce înseamnă integrarea piețelor și forma de egalizare a prețurilor în economia capitalistă
globală
- Immanuel Wallerstein și sistemul mondial modern – importanța sistemului mondial și
diviziunea sa în centru, periferie și semi-periferie
- Trecerea principatelor din periferia economiei otomane în cea a economiei globale
- Geneza capitalismului românesc după 1829.
- Werner Sombart și fazele capitalismului – agrar, industrial, financiar
- Primii capitaliști din porturile românești – mai ales străini care înțeleg oportunitățile
Resursele comerciale ale principatelor: cereale, produse de origine animală Importanța cerealelor ca
marfă care a mișcat economia globală
- Produsele predilecte ale principatelor: cereale, lemn, produse animale – adică materie primă
- Sacul de grâu – cărămida modernizării principatelor

Goldner și începuturile industrializării


- Studiu de caz despre fabrica de conserve a lui Goldner și eșecul misiunii arctice a lui Sir John
Franklin

Infrastructura de transport
- Importanța Dunării ca autostradă a principatelor
- Costurile mari ale transportului pe uscat
- Bara Sulina și controlul rusesc în Delta Dunării