Sunteți pe pagina 1din 1

Curs 4 – Sulina, un oraș internațional

Sulina – așezare geografică la întâlnirea dintre Dunăre și Marea Neagră


Date istorice despre așezare: importanța sa crescută începând cu secolul al XVIII-lea
Anexarea la Imperiul Rus în 1829 și problema diplomatică a barei Sulina
Perioada otomană (1856-1878) și Sulina ca sediul al Comisiei Europene a Dunării
Digurile de Sulina – simbol al interesului internațional pentru regiune
- Charles Hartley, „părintele Dunării”
- Construcția digurilor: cunoaștere științifică despre hidrologia Deltei, transfer de tehnologie, interese
geopolitice ale puterilor europene
- De la Dunăre spre lume: transferul de cunoaștere spre alte regiuni: Canalul de Suez, Panama etc.

Privilegiile așezării: porto-franco, scutirea de taxe vamale, alte avantaje ale orașului
Incinta internațională: Sulina ca sediu al unei organizații internaționale. Comparație cu alte orașe
Centralitatea periferiei: Sulina ca loc conectat la lume (curse de vapoare spre Istanbul, Odessa, porturile dunărene)
Economia Sulinei: importanța portului și rivalitatea cu porturile dunărene
Demografia orașului: creștere cantitativă și calitativă. Supuși străini, angajați ai CED, beneficiari ai avantajelor oferite
de oraș