Sunteți pe pagina 1din 1

Spații

- Mare (deschisă, liberă, internațională – ex. Marea Neagră)


- Fluvii (internaționale, convenționale, regularizate – ex. Dunărea)
- Regiuni (integrate, transformate, teritorializate – ex. Dobrogea)
- Insule (vizibile sau invizibile – cazul Insulei Șerpilor)
- Natura (cunoașterea, reprezentarea și transformarea spațiului – Delta Dunării)
- Hărți (spații fizice și spații mentale)
Infrastructuri
- Conexiuni, cunoaștere și tehnologie
- Infrastructuri care transformă spațiul terestru (drumuri, căi ferate, poduri – ex. Cernavodă)
- Infrastructuri care facilitează navigația (diguri, canale – ex. Sulina și canalul Dunăre – Marea
Neagră)
Intermedialitate (faptul de a fi „între”)
- Regiuni (România între Orient și Occident)
- Puncte critice (strâmtori, gurile fluviilor – ex. Sulina)
- Porturi: între hinterlanduri și forelanduri (ex. Galați și Brăila)
Schimburi („imperialismul comerțului liber”)
- De la monopolul otoman la integrarea piețelor
- Centre și periferii
- Resurse: (materii prime: ex. sacul de grâu, hidrocarburile)
Călătorii
- Predictibilitatea călătoriei
- Comodificarea și industrializarea călătoriei (navigația cu vapoare)
Timpuri critice și probleme
- Chestiunea Orientală
- Tratate internaționale (1829, 1856, 1878)
Scale istorice
- Naționalizare (integrarea în spații naționale)
- Internaționalizare (fluvii, organizații internaționale, comerț)
- Globalizare