Sunteți pe pagina 1din 1

JUSTIFICAREA NECESITĂȚII IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

În perioada 18-22 aprilie 2016, în şcoala noastră s-a desfăşurat săptămâna „Şcoala
altfel”, cu programe dedicate activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare,
această săptămână fiind o combinaţie de şcoală şi de timp petrecut într-un mod plăcut
de către elevi. Fără presiunea unui clopoţel, a tablei, a lecţiei şi mai ales a catalogului,
elevii s-au bucurat în unanimitate de săptămâna „altfel”, având astfel un bun prilej de
a-şi cunoaşte mai bine dascălii şi de a consolida relaţia cu aceştia dar și cu colegii. În
această săptămână nu s-au organizat cursuri conform orarului obișnuit al unității de
învățământ, programul „Școala altfel - Să ştii mai multe, să fii mai bun!” desfășurându-
se după un orar special, în funcţie de durata activităţilor.
Scopul acestui program a fost implicarea tuturor elevilor și a cadrelor didactice în
activități care să răspundă intereselor și preocupărilor, să pună în valoare talentele și
capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul
național și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte non-formale.
Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului au stimulat relaţiile de colaborare dintre
elevi prin acţiuni educative şi culturale, cât şi între şcoală şi familiile elevilor, respectiv
cu alte instituţii ale statului, prin realizarea unor activităţi variate la nivel gimnazial.
Acţiunile valorificate în cadrul programului ’’Să ştii mai multe, să fii mai bun!’’ şi-au
atins cu succes obiectivele propuse, prin jocuri interactive, ateliere de lucru, dezbateri,
vizionare filme, prezentări PPT pentru cultivarea simţului artistic şi a aprecierii
însemnătăţii valorilor tradiţionale şi zonale; asimilarea de informaţii esenţiale ce privesc
tradiţiile, istoria, obiceiurile, geografia, cultura; lărgirea orizontului cultural,
dezvoltarea imaginaţiei, sensibilităţii şi spiritului creator, formarea unei personalităţi
umane complexe etc. S-a observat că rezultatele acestor activități non-formale au
contribuit la creșterea interesului multor elevi față de domeniul educativ și diminuarea
violenței în rândul acestora, ceea ce a condus la dorința de a extinde acest program
’’Școala altfel’’ prin derularea proiectului de față.

S-ar putea să vă placă și