Sunteți pe pagina 1din 20

61

24
-
i
st
re

EVALUARE NAŢIONALĂ
cu
Bu

LA FINALUL CLASEI a IV-a


2 021

61
SECŢIUNEA LIMBA ROMÂNĂ 24
CAIETUL CADRULUI DIDACTIC 2
-
i
st
re
54
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
54EN_IV_Limba_Romana_Caiet
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
cu
Bu

Caietul cadrului didactic 2 – Limba română


EN IV 2 021 Pagina 1 din 20
Instrucţiuni privind evaluarea testelor administrate în

61
Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar
la finalul clasei a IV-a (EN IV 2021)

24
1. Procesul de evaluare a lucrărilor scrise administrate în cadrul acestei evaluări naţionale
constă în aprecierea răspunsurilor elevilor la itemii din test, pe baza descriptorilor de
performanţă asociaţi codurilor alocate în Caietul cadrului didactic.

-
2. Evaluarea testelor se realizează holistic: corectorul va evalua toţi itemii testelor repartizate
(1→15 la limba română). În acest fel, se păstrează consistenţa procesului de evaluare la nivelul

i
probelor evaluate.
st
3. Activitatea de formare a evaluatorilor se realizează, în prima fază, prin familiarizarea echipei
de evaluatori cu probele de evaluare administrate şi cu descriptorii şi codurile conţinute în
re

Caietul cadrului didactic, pentru fiecare tip de probă din cadrul testului.
4. În următoarea fază, se evaluează individual şi se discută rezultatul în echipă. Scopul acestei
cu

activităţi este de a modera prin consens modul de alocare a codurilor, astfel încât rezultatul
evaluării să fie optimizat prin creşterea fidelităţii, a consistenţei evaluării, realizate prin
diminuarea eventualelor diferenţe dintre corectori privind aplicarea codurilor.
Bu

5. Evaluarea propriu-zisă se concretizează prin înscrierea, pe test, în căsuţa corespunzătoare


fiecărui item rezolvat de elev, a unuia dintre codurile precizate în Caietul cadrului didactic.

61
6. Caietul cadrului didactic conţine câte un barem detaliat pentru fiecare tip de probă.
7. În cazul fiecărui item sunt prezentate câteva elemente de bază:
− domeniul general şi, respectiv, domeniul cognitiv cărora le corespunde itemul;
24
− itemul reprodus din test, aşa cum l-a primit elevul în broşură, pentru a fi mai uşor
de reperat la evaluare;
− grila conţinând codurile posibil a fi alocate şi descriptorii corespunzători pentru
răspunsul/răspunsurile corecte, pentru cele parţial corecte, pentru cele incorecte,
precum şi pentru lipsa răspunsului sau a oricărei alte încercări de răspuns.
-

8. Evaluarea propriu-zisă a testelor repartizate se realizează prin stabilirea codului alocat pentru
fiecare item şi, ulterior, prin scrierea pe test a codului respectiv.
i

9. Semnificaţia codurilor este următoarea:


Codul 10 – pentru rezolvarea corectă şi completă a itemului;
st

Codurile 11, 12 şi 13 – pentru rezolvarea parţială a itemului cu o complexitate mare, în


funcţie de gradualitatea rezolvării itemului respectiv;
Codul 70 – pentru rezolvarea incorectă, respectiv răspuns incorect care evidențiază greșeli
re

tipice / erori în învățare;


Codul 79 – pentru rezolvarea incorectă, respectiv răspuns incorect (un răspuns care nu are
54
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
54EN_IV_Limba_Romana_Caiet
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
legătură cu sarcina de lucru, de tipul ,,Nu știu.”, ,,Această întrebare este prea grea.”, Nu mai am
cu

timp.”; o întrebare, o cratimă, alte semne neciteţe, în afara sarcinii de lucru, care arată că elevul
a ajuns la itemul respectiv; tăieturi/ştersături, fie că sunt lizibile sau nu);
Codul 99 – pentru lipsa răspunsului sau a oricărei încercări de răspuns, marcată de spaţiul
Bu

gol/blank.

Caietul cadrului didactic 2 – Limba română


EN IV 2 021 Pagina 2 din 20
Domeniul de conţinut: Înţelegerea textului scris

61
Domeniul cognitiv: Extragerea informaţiilor explicit formulate

24
1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
De unde veneau Fred și Carlo?
A. de la plajele din oraș

-
B. de la plantație

i
st C. de la ei de acasă
D. de la cabina de pază
Grilă
re

Cod Răspuns Item 1


Răspuns corect
cu

10 A. de la plajele din oraș


Răspuns incorect
Bu

70 B. / C. / D. sau Mai multe litere încercuite.


79 Răspuns care nu are legătură cu sarcina de lucru; o întrebare, o cratimă, alte semne
neciteţe, în afara sarcinii de lucru, care arată că elevul a ajuns la itemul respectiv;

61
tăieturi/ştersături, fie că sunt lizibile sau nu.
Lipsa răspunsului
99 Spaţiu gol/blank

2. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.


24
Din plantația fermei copiii ... .
A. au admirat portocale.
-

B. au donat portocale.
C. au mâncat portocale.
i

D. au furat portocale.
st

Grilă
Cod Răspuns Item 2
Răspuns corect
re

10 D. au furat portocale.
Răspuns incorect
70 A. / B. / C. sau Mai multe litere încercuite.
54
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
54EN_IV_Limba_Romana_Caiet
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
Răspuns care nu are legătură cu sarcina de lucru; o întrebare, o cratimă, alte semne
cu

79
neciteţe, în afara sarcinii de lucru, care arată că elevul a ajuns la itemul respectiv;
tăieturi/ştersături, fie că sunt lizibile sau nu.
Lipsa răspunsului
Bu

99 Spaţiu gol/blank

Caietul cadrului didactic 2 – Limba română


EN IV 2 021 Pagina 3 din 20
3. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.

61
Ce îi spune mama lui Carlo?
A. Să nu-și golească buzunarele.

24
B. Să pună portocalele pe masă.
C. Că paznicul de la fermă e moș.

-
D. Că ferma are puțini portocali.
Grilă

i
Cod Răspuns Item 3
st
Răspuns corect
10 A. Să nu-și golească buzunarele.
re

Răspuns incorect
70 B. / C. / D. sau Mai multe litere încercuite.
cu

79 Răspuns care nu are legătură cu sarcina de lucru; o întrebare, o cratimă, alte semne
neciteţe, în afara sarcinii de lucru, care arată că elevul a ajuns la itemul respectiv;
Bu

tăieturi/ştersături, fie că sunt lizibile sau nu.


Lipsa răspunsului
Spaţiu gol/blank

61
99

4. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.


De ce l-a certat mama pe Carlo?
24
A. Pentru că nu a îngrijit portocalii din livadă.
B. Pentru că a luat și portocalele prietenului lui.
-

C. Pentru că de lipsa portocalelor va fi bănuit paznicul.


D. Pentru că a ascuns portocalele în buzunare.
Grilă
i

Cod Răspuns Item 4


Răspuns corect
st

10 C. Pentru că de lipsa portocalelor va fi bănuit paznicul.


Răspuns incorect
70 A. / B. / D. sau Mai multe litere încercuite.
re

79 Răspuns care nu are legătură cu sarcina de lucru; o întrebare, o cratimă, alte semne
neciteţe, în afara sarcinii de lucru, care arată că elevul a ajuns la itemul respectiv;
54
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
54EN_IV_Limba_Romana_Caiet
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
tăieturi/ştersături, fie că sunt lizibile sau nu.
cu

Lipsa răspunsului
99 Spaţiu gol/blank
Bu

Caietul cadrului didactic 2 – Limba română


EN IV 2 021 Pagina 4 din 20
61
Domeniul de conţinut: Înţelegerea textului scris
Domeniul cognitiv: Operarea cu ideile principale ale textului

24
5. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului care indică ordinea corectă

-
a întâmplărilor din text, așa cum s-au petrecut ele.

1. Mama îl ceartă pe Carlo și-i spune să ducă înapoi portocalele.

i
2. Carlo se întoarce acasă mulțumit că a îndreptat fapta urâtă.
st
3. Paznicul îl iartă pentru fapta sa și-i zice să plece.
4. În drum spre casă, cei doi prieteni intră pe furiș într-o plantație.
re

5. Carlo îi mărturisește paznicului că a furat portocalele și că a mâncat una.


6. Fred îi dă portocalele lui Carlo, să nu-l certe părinții.
cu

A. 4, 6, 1, 5, 3, 2.
Bu

B. 1, 3, 2, 4, 5, 6.
C. 1, 2, 3, 4, 6, 5.

61
D. 5, 4, 2, 3, 1, 6.
Grilă
Cod Răspuns Item 5

10
Răspuns corect
A. 4, 6, 1, 5, 3, 2.
24
Răspuns incorect
70 B. / C. / D. sau Mai multe litere încercuite.
79 Răspuns care nu are legătură cu sarcina de lucru; o întrebare, o cratimă, alte semne
-

neciteţe, în afara sarcinii de lucru, care arată că elevul a ajuns la itemul respectiv;
tăieturi/ştersături, fie că sunt lizibile sau nu.
Lipsa răspunsului
i

99 Spaţiu gol/blank
st
re
54
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
54EN_IV_Limba_Romana_Caiet
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
cu
Bu

Caietul cadrului didactic 2 – Limba română


EN IV 2 021 Pagina 5 din 20
6. Unește cu o linie personajul cu acțiunea realizată.

61
Personajul Acțiunea realizată

24
paznicul
A plâns lângă cabina paznicului de la fermă.
Fred
Îl povățuiește pe copil să gândească folosindu-și mintea lui, nu a altuia.

-
Carlo

i
Grilă st
Cod Răspuns Item 6
Răspuns corect
re

10 Răspunsul asociază corect cele două acțiuni cu cele două nume de personaje.

Personajul Acțiunea realizată


cu

paznicul
A plâns lângă cabina paznicului de la fermă.
Bu

Fred
Îl povățuiește pe copil să gândească folosindu-și mintea lui, nu a altuia.
Carlo

61
Răspuns parţial corect
11 Răspunsul asociază corect una dintre acțiuni cu numele personajului.
Răspuns incorect
70
79
Răspunsul nu asociază corect niciuna dintre acțiuni cu numele personajului.
Răspuns care nu are legătură cu sarcina; o întrebare, o cratimă, alte semne neciteţe, în afara
24
sarcinii de lucru, care arată că elevul a ajuns la itemul respectiv; tăieturi/ştersături, fie că sunt
lizibile sau nu.
Lipsa răspunsului
-

99 Spaţiu gol/blank
i
st
re
54
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
54EN_IV_Limba_Romana_Caiet
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
cu
Bu

Caietul cadrului didactic 2 – Limba română


EN IV 2 021 Pagina 6 din 20
Domeniul de conţinut: Înţelegerea textului scris

61
Domeniul cognitiv: Formularea unor concluzii directe

24
7. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
Care enunț exprimă, pe scurt, conținutul fragmentului marcat în text?
A. Plantația este păzită de un om bătrân.

-
B. Carlo ia portocalele din pomii plantației.

i
st C. Băiatul e fericit să-i ducă mamei portocale.
D. Mama nu aprobă fapta copilului ei.
Grilă
re

Cod Răspuns Item 7


Răspuns corect
cu

10 D. Mama nu aprobă fapta copilului ei.


Răspuns incorect
Bu

70 A. / B. / C. sau Mai multe litere încercuite.


79 Răspuns care nu are legătură cu sarcina de lucru; o întrebare, o cratimă, alte semne
neciteţe, în afara sarcinii de lucru, care arată că elevul a ajuns la itemul respectiv;

61
tăieturi/ştersături, fie că sunt lizibile sau nu.
Lipsa răspunsului
99 Spaţiu gol/blank
24
8. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
Mama l-a trimis pe Carlo cu portocalele la plantație pentru că... .
-

A. nu-și iubea copilul.


B. nu-i plăceau portocalele.
C. nu voia ca fiul ei să fie hoț.
i

D. nu avea unde să le așeze.


st

Grilă
Cod Răspuns Item 8
Răspuns corect
re

10 C. nu voia ca fiul ei să fie hoț.


Răspuns incorect
54
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
54EN_IV_Limba_Romana_Caiet
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
70 A. / B. / D. sau Mai multe litere încercuite.
cu

79 Răspuns care nu are legătură cu sarcina de lucru; o întrebare, o cratimă, alte semne
neciteţe, în afara sarcinii de lucru, care arată că elevul a ajuns la itemul respectiv;
tăieturi/ştersături, fie că sunt lizibile sau nu.
Bu

Lipsa răspunsului
99 Spaţiu gol/blank

Caietul cadrului didactic 2 – Limba română


EN IV 2 021 Pagina 7 din 20
9. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.

61
Care este starea sufletească a lui Carlo la finalul povestirii?
A. de supărare

24
B. de ușurare
C. de uimire

-
D. de lăcomie
Grilă

i
Cod Răspuns Item 9
st
Răspuns corect
10 B. de ușurare
re

Răspuns incorect
70 A. / C. / D. sau Mai multe litere încercuite.
cu

79 Răspuns care nu are legătură cu sarcina de lucru; o întrebare, o cratimă, alte semne
neciteţe, în afara sarcinii de lucru, care arată că elevul a ajuns la itemul respectiv;
Bu

tăieturi/ştersături, fie că sunt lizibile sau nu.


Lipsa răspunsului

61
99 Spaţiu gol/blank

10. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 24


Care este explicația potrivită pentru expresia ,,le scăpărau picioarele”?
A. Aveau picioarele reci.
B. Îi dureau picioarele.
-

C. Alergau foarte repede.


D. Le era foarte cald.
i

Grilă
Cod Răspuns Item 10
st

Răspuns corect
10 C. Alergau foarte repede.
Răspuns incorect
re

70 A. / B. / D. sau Mai multe litere încercuite.


79 Răspuns care nu are legătură cu sarcina de lucru; o întrebare, o cratimă, alte semne
neciteţe, în afara sarcinii de lucru, care arată că elevul a ajuns la itemul respectiv;
54
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
54EN_IV_Limba_Romana_Caiet
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
cu

tăieturi/ştersături, fie că sunt lizibile sau nu.


Lipsa răspunsului
99 Spaţiu gol/blank
Bu

Caietul cadrului didactic 2 – Limba română


EN IV 2 021 Pagina 8 din 20
11. Scrie, sub forma unor enunțuri, trei idei care îi veneau în minte lui Carlo în timp
ce mergea spre plantație pentru a înapoia portocalele.

61
24
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

-
....................................................................................................................................

i
st
Grilă – Conținutul de idei (mesajele/enunțurile scrise)
Cod Răspuns Item 11
Răspuns corect
re

10 - Scrie trei idei;


cu

De exemplu:
1. Să arunce portocalele în tomberon și să spună acasă că le-a dus la fermă.
2. Să le ducă paznicului pentru ca acesta să nu fie certat.
Bu

3. Fred i-a dat portocalele lui, nu îi pasă de situația creată și stă liniștit.
sau

61
1. Să arunce portocalele în tomberon.
2. Să spună acasă că a dus portocalele la fermă.
3. Fred stă liniștit, nu îi pasă de situația creată, deși i-a dat și portocalele lui.
sau
1. Să arunce portocalele în tomberon.
2. Să le ducă paznicului pentru ca acesta să nu fie certat.
24
3. Fred stă liniștit, nu îi pasă de situația creată, deși i-a dat și portocalele lui.
sau
Orice alte formulări și combinații, dar care să transmită aceste idei.
-

- Exprimarea este coerentă, concisă, cu înțeles.


Răspuns parţial corect
11 - Scrie 2-3 idei, dintre care două au exprimarea coerentă, concisă, cu înțeles.
i

12 - Scrie 1-3 idei, dintre care una singură are exprimarea coerentă, concisă, cu
st

înțeles.
Răspuns incorect
70 - Scrie 1-3 idei;
re

- Exprimarea este incoerentă, neconcisă, fără înțeles.


79 Răspuns care nu are legătură cu sarcina; o întrebare, o cratimă, alte semne
neciteţe, în afara sarcinii de lucru, care arată că elevul a ajuns la itemul respectiv;
54
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
54EN_IV_Limba_Romana_Caiet
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
tăieturi/ştersături, fie că sunt lizibile sau nu.
cu

Lipsa răspunsului
99 Spaţiu gol/blank
Bu

Caietul cadrului didactic 2 – Limba română


EN IV 2 021 Pagina 9 din 20
Grilă - Ortografia

61
Cod Răspuns Item 11
Răspuns corect

24
10 - Scrie trei idei;
- Exprimarea conține maximum o greșeală de scriere (omisiuni/adăugiri/inversiuni
de litere în cadrul cuvintelor / scriere fără majusculă în cazul substantivelor

-
proprii sau a cuvintelor de la începutul propozițiilor).
Răspuns parţial corect

i
11 - Scrie două idei;
st
- Exprimarea conține maximum o singură greșeală de scriere.
sau
- Scrie trei idei;
re

- Exprimarea conține 2-3 greșeli de scriere.


12 - Scrie o singură idee;
cu

- Exprimarea conține o singură greșeală de scriere.


sau
Bu

- Scrie două idei;


- Exprimarea conține 2-3 greșeli de scriere.

61
sau
- Scrie trei idei;
- Exprimarea conține 4-5 greșeli de scriere.
Răspuns incorect
70 - Scrie o singură idee;
- Exprimarea conține două sau mai multe greșeli de scriere.
24
sau
- Scrie două idei;
- Exprimarea conține patru sau mai multe greșeli de scriere.
-

sau
- Scrie trei idei;
- Exprimarea conține șase sau mai multe greșeli de scriere.
i

79 Răspuns care nu are legătură cu sarcina; o întrebare, o cratimă, alte semne neciteţe,
st

în afara sarcinii de lucru, care arată că elevul a ajuns la itemul respectiv;


tăieturi/ştersături, fie că sunt lizibile sau nu.
Lipsa răspunsului
Spaţiu gol/blank
re

99
54
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
54EN_IV_Limba_Romana_Caiet
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
cu
Bu

Caietul cadrului didactic 2 – Limba română


EN IV 2 021 Pagina 10 din 20
12. Citeşte cu atenţie enunţurile următoare.

61
Scrie A în caseta din dreptul enunțului adevărat și F în caseta din dreptul
enunțului fals.

24
• Fred i-a dat portocalele sale lui Carlo, pentru că acesta nu avea
fructe la el acasă.
• Faptul că mama l-a obligat pe Carlo să înapoieze portocalele

-
paznicului nu înseamnă că este un părinte rău.
• Mama i-a pus fiului ei înapoi în buzunare portocalele furate.

Grilă
i
st
Cod Răspuns Item 12
Răspuns corect
re

10 • Fred i-a dat portocalele sale lui Carlo, pentru că acesta nu avea F
fructe la el acasă.
cu

• Faptul că mama l-a obligat pe Carlo să înapoieze portocalele A


paznicului nu înseamnă că este un părinte rău.
Bu

• Mama i-a pus fiului ei înapoi în buzunare portocalele furate. A


Răspuns parţial corect

61
11 Elevul completează corect două dintre cele trei răspunsuri.
12 Elevul completează corect unul dintre cele trei răspunsuri.
Răspuns incorect
70
79
Elevul nu completează corect niciunul dintre cele trei răspunsuri. 24
Răspuns care nu are legătură cu sarcina; o întrebare, o cratimă, alte semne
neciteţe, în afara sarcinii de lucru, care arată că elevul a ajuns la itemul respectiv;
tăieturi/ştersături, fie că sunt lizibile sau nu.
Lipsa răspunsului
-

99 Spaţiu gol/blank
i
st
re
54
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
54EN_IV_Limba_Romana_Caiet
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
cu
Bu

Caietul cadrului didactic 2 – Limba română


EN IV 2 021 Pagina 11 din 20
Domeniul de conţinut: Înţelegerea textului scris

61
Domeniul cognitiv: Interpretarea și integrarea ideilor și informațiilor

24
13. Citeşte cu atenţie enunţurile următoare.

-
Scrie Da pentru răspunsul afirmativ și Nu pentru răspunsul negativ la fiecare dintre
întrebările de mai jos.

i
st
• Matei i-a spus mamei lui despre paznicul fermei?
• Carlo a mâncat o portocală pentru că avea prea multe?
re

• Paznicul i-a zis lui Carlo că i-a dăruit portocala?


cu

Grilă
Cod Răspuns Item 13
Bu

Răspuns corect
10
• Matei i-a spus mamei lui despre paznicul fermei?

61
Nu
• Carlo a mâncat o portocală pentru că avea prea multe? Nu
• Paznicul i-a zis lui Carlo că i-a dăruit portocala? Da

11
Răspuns parţial corect
Elevul completează corect două dintre cele trei răspunsuri.
24
12 Elevul completează corect unul dintre cele trei răspunsuri.
Răspuns incorect
-

70 Elevul nu completează corect niciunul dintre cele trei răspunsuri.


79 Răspuns care nu are legătură cu sarcina; o întrebare, o cratimă, alte semne
neciteţe, în afara sarcinii de lucru, care arată că elevul a ajuns la itemul respectiv;
i

tăieturi/ştersături, fie că sunt lizibile sau nu.


Lipsa răspunsului
st

99 Spaţiu gol/blank
re
54
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
54EN_IV_Limba_Romana_Caiet
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
cu
Bu

Caietul cadrului didactic 2 – Limba română


EN IV 2 021 Pagina 12 din 20
14. Formulează, sub formă de enunțuri, patru posibile urmări negative ale faptelor

61
celor doi copii.

1. ....................................................................................................................................

24
2. ....................................................................................................................................

3. ....................................................................................................................................

-
4. ....................................................................................................................................

i
st
Grilă – Conținutul de idei (mesajele/enunțurile scrise)
Cod Răspuns Item 14
re

Răspuns corect
10 - Scrie patru posibile urmări negative ale faptelor celor doi copii;
cu

De exemplu:
1. Copiii ar fi fost acuzați de furt.
Bu

2. Paznicul ar fi avut probleme la serviciu.


3. Paznicul ar fi fost acuzat de proprietarul fermei că el a furat portocalele.
4. Părinții i-ar fi putut pedepsi.

61
5. La școală putea să li se scadă calificativul la purtare.
6. Ar fi fost arătați cu degetul pe stradă că sunt hoți.
7. Paznicul îi poate reclama la Poliție.
8. Poliția descoperă fapta lor.
9. Părinții pot fi amendați pentru fapta copilului lor etc.
24
- Exprimarea este coerentă, concisă, cu înțeles.
Răspuns parţial corect
11 - Scrie 3-4 urmări, dintre care 3 au exprimarea coerentă, concisă, cu înțeles.
-

12 - Scrie 2-4 urmări, dintre care două au exprimarea coerentă, concisă, cu înțeles.
13 - Scrie 1-4 urmări, dintre care una singură are exprimarea coerentă, concisă, cu
înțeles.
i

Răspuns incorect
- Scrie 1-4 urmări;
st

70
- Exprimarea este incoerentă, neconcisă, fără înțeles.
79 Răspuns care nu are legătură cu sarcina; o întrebare, o cratimă, alte semne neciteţe,
în afara sarcinii de lucru, care arată că elevul a ajuns la itemul respectiv;
re

tăieturi/ştersături, fie că sunt lizibile sau nu.


Lipsa răspunsului
54
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
54EN_IV_Limba_Romana_Caiet
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
99 Spaţiu gol/blank
cu
Bu

Caietul cadrului didactic 2 – Limba română


EN IV 2 021 Pagina 13 din 20
Grilă - Ortografia

61
Cod Răspuns Item 14
Răspuns corect

24
10 - Scrie patru posibile urmări negative ale faptelor;
- Exprimarea conține maximum o greșeală de scriere (omisiuni/adăugiri/ inversiuni
de litere în cadrul cuvintelor / scriere fără majusculă în cazul substantivelor proprii

-
sau a cuvintelor de la începutul propozițiilor).
Răspuns parţial corect

i
11 - Scrie trei urmări;
st
- Exprimarea conține maximum o greșeală de scriere.
sau
re

- Scrie patru urmări;


- Exprimarea conține două greșeli de scriere.
- Scrie două urmări;
cu

12
- Exprimarea conține o singură greșeală de scriere.
sau
Bu

- Scrie trei urmări;


- Exprimarea conține două greșeli de scriere.

61
sau
- Scrie patru urmări;
- Exprimarea conține trei greșeli de scriere.
13 - Scrie o singură urmare;
- Exprimarea conține o singură greșeală de scriere.
sau
24
- Scrie două urmări;
- Exprimarea conține două greșeli de scriere.
sau
-

- Scrie trei urmări;


- Exprimarea conține trei greșeli de scriere.
sau
i

- Scrie patru urmări;


- Exprimarea conține patru greșeli de scriere.
st

Răspuns incorect
70 - Scrie o singură urmare;
- Exprimarea conține două sau mai multe greșeli de scriere.
re

sau
- Scrie două urmări;
- Exprimarea conține trei sau mai multe greșeli de scriere.
54
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
54EN_IV_Limba_Romana_Caiet
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
cu

sau
- Scrie trei urmări;
- Exprimarea conține patru sau mai multe greșeli de scriere.
sau
Bu

- Scrie patru urmări;


- Exprimarea conține cinci sau mai multe greșeli de scriere.

Caietul cadrului didactic 2 – Limba română


EN IV 2 021 Pagina 14 din 20
79 Răspuns care nu are legătură cu sarcina; o întrebare, o cratimă, alte semne neciteţe, în
afara sarcinii de lucru, care arată că elevul a ajuns la itemul respectiv;

61
tăieturi/ştersături, fie că sunt lizibile sau nu.
Lipsa răspunsului

24
99 Spaţiu gol/blank

-
Grilă – Punctuația
Cod Răspuns Item 14

i
Răspuns corect
st
10 - Utilizează corect, în exprimarea scrisă, semnele de punctuație;
- Exprimarea conține maximum o greșeală (omisiuni/adăugiri/confuzii de semne
re

de punctuație).
Răspuns parţial corect
cu

11 - Exprimarea conține două greșeli (omisiuni/adăugiri/confuzii de semne de


punctuație).
Bu

12 - Exprimarea conține trei greșeli (omisiuni/adăugiri/confuzii de semne de


punctuație).
13 - Exprimarea conține patru greșeli (omisiuni/adăugiri/confuzii de semne de

61
punctuație).
Răspuns incorect
70 - Exprimarea conține cinci sau mai multe greșeli (omisiuni/adăugiri/confuzii de

79
semne de punctuație). 24
Răspuns care nu are legătură cu sarcina; o întrebare, o cratimă, alte semne
neciteţe, în afara sarcinii de lucru, care arată că elevul a ajuns la itemul respectiv;
tăieturi/ştersături, fie că sunt lizibile sau nu.
Lipsa răspunsului
-

99 Spaţiu gol/blank
i
st
re
54
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
54EN_IV_Limba_Romana_Caiet
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
cu
Bu

Caietul cadrului didactic 2 – Limba română


EN IV 2 021 Pagina 15 din 20
15. Selectează din textul citit patru substantive care exprimă cuvinte-cheie ale faptelor

61
personajelor. Folosește aceste substantive într-o compunere, în care personajele să fie
Carlo și Fred. În compunerea ta vei respecta următoarele cerințe:
◼ vei folosi cele patru substantive selectate, putând să le schimbi forma;

24
◼ vei alege un titlu potrivit compunerii;
◼ vei construi textul astfel încât să aibă introducere, cuprins și încheiere;
◼ vei folosi un limbaj expresiv, deosebit;
◼ vei redacta compunerea în cel puțin 10 rânduri;

-
◼ vei avea grijă la scrierea corectă a cuvintelor, la folosirea corectă a semnelor de
punctuație și la așezarea textului în pagină, respectând alineatele.

i
Scrie aici cele patru substantive selectate: ........................................................................... .
st
re

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
cu

..............................................................................................................................
Bu

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

61
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
24
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
-

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
i

..............................................................................................................................
st

..............................................................................................................................
Grilă – Conținutul de idei (mesajele / enunțurile scrise)
Cod Răspuns Item 15
Răspuns corect
re

10 - În compunere sunt folosite cele patru substantive selectate;


- Substantivele selectate sunt folosite în contexte logice, cu exprimare coerentă,
54
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
54EN_IV_Limba_Romana_Caiet
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
concisă, cu înțeles.
cu

Răspuns parţial corect


11 - În compunere sunt folosite 3-4 dintre substantivele selectate;
- Trei dintre substantivele selectate sunt folosite în contexte logice, cu exprimare
Bu

coerentă, concisă, cu înțeles.


12 - În compunere sunt folosite 2-4 dintre substantivele selectate;
- Două dintre substantivele selectate sunt folosite în contexte logice, cu
Caietul cadrului didactic 2 – Limba română
EN IV 2 021 Pagina 16 din 20
exprimare coerentă, concisă, cu înțeles.
13 - În compunere sunt folosite 1-4 dintre substantivele selectate;

61
- Un substantiv dintre cele selectate este folosit în context logic, cu exprimare
coerentă, concisă, cu înțeles.

24
sau
- În compunere sunt folosite alte substantive decât cele selectate, cu exprimare
coerentă, concisă, cu înțeles.

-
Răspuns incorect
70 - În compunere sunt folosite 1-4 dintre substantivele selectate sau 1-4
substantive, altele decât cele selectate sau alte părți de vorbire;

i
- Exprimarea este incoerentă, neconcisă, fără înțeles.
st
79 Răspuns care nu are legătură cu sarcina; o întrebare, o cratimă, alte semne neciteţe,
în afara sarcinii de lucru, care arată că elevul a ajuns la itemul respectiv;
re

tăieturi/ştersături, fie că sunt lizibile sau nu.


Lipsa răspunsului
cu

99 Spaţiu gol/blank
Bu

Grilă - Ortografia
Cod Răspuns Item 15

61
Răspuns corect
10 - Exprimarea conține maximum o greșeală de scriere (omisiuni/adăugiri/
inversiuni de litere în cadrul cuvintelor; scrierea fără majusculă a substantivelor
24
proprii sau a cuvântului de la începutul propoziției și a titlului; nerespectarea
spațiului dintre litere și cuvinte; despărțirea incorectă a cuvintelor în silabe la
capăt de rând).
Răspuns parţial corect
-

11 - Exprimarea conține două greșeli de scriere.


12 - Exprimarea conține trei greșeli de scriere.
13 - Exprimarea conține patru greșeli de scriere.
i

Răspuns incorect
70 - Exprimarea conține cinci sau mai multe greșeli de scriere.
st

79 Răspuns care nu are legătură cu sarcina; o întrebare, o cratimă, alte semne neciteţe,
în afara sarcinii de lucru, care arată că elevul a ajuns la itemul respectiv;
tăieturi/ştersături, fie că sunt lizibile sau nu.
re

Lipsa răspunsului
99 Spaţiu gol/blank
54
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
54EN_IV_Limba_Romana_Caiet
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
cu
Bu

Caietul cadrului didactic 2 – Limba română


EN IV 2 021 Pagina 17 din 20
Grilă – Punctuația

61
Cod Răspuns Item 15
Răspuns corect

24
10 - Utilizează corect, în exprimarea scrisă, semnele de punctuație;
- Exprimarea conține maximum o greșeală (omisiuni/adăugiri/confuzii de semne
de punctuație).

-
Răspuns parţial corect
11 - Exprimarea conține două greșeli (omisiuni/adăugiri/confuzii de semne de

i
punctuație).
st
12 - Exprimarea conține trei greșeli (omisiuni/adăugiri/confuzii de semne de
punctuație).
re

13 - Exprimarea conține patru greșeli (omisiuni/adăugiri/confuzii de semne de


punctuație).
cu

Răspuns incorect
70 - Exprimarea conține cinci sau mai multe greșeli (omisiuni/adăugiri/confuzii de
semne de punctuație).
Bu

79 Răspuns care nu are legătură cu sarcina; o întrebare, o cratimă, alte semne neciteţe,
în afara sarcinii de lucru, care arată că elevul a ajuns la itemul respectiv;

61
tăieturi/ştersături, fie că sunt lizibile sau nu.
Lipsa răspunsului
99 Spaţiu gol/blank
24
-
i
st
re
54
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
54EN_IV_Limba_Romana_Caiet
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
cu
Bu

Caietul cadrului didactic 2 – Limba română


EN IV 2 021 Pagina 18 din 20
Grilă – Organizarea textului scris. Complexitatea / originalitatea / titlul
Cod Răspuns Item 15

61
Răspuns corect
10 • Elevul redactează un text coerent, cu utilizarea convențiilor limbajului scris:

24
- prezența părților componente: introducere-cuprins-încheiere;
- alegerea unui titlu potrivit, în concordanță cu mesajul textului;
- plasarea titlului;

-
- aşezarea corectă în pagină;
- respectarea alineatelor;
- respectarea limitei de cel puțin 10 rânduri;

i
- alcătuirea unor enunțuri logice şi ordonate;
st
- folosirea predominantă a propozițiilor dezvoltate, a frazelor;
- folosirea expresiilor;
- evitarea repetițiilor.
re

Răspuns parţial corect


11 • Elevul realizează un text coerent, cu utilizarea parțială a convențiilor limbajului
cu

scris:
- prezența părților componente: introducere-cuprins-încheiere;
Bu

- alegerea unui titlu potrivit;


- plasarea titlului;
- aşezarea corectă în pagină;

61
- respectarea majorității alineatelor;
- respectarea limitei de cel puțin 10 rânduri;
- alcătuirea unor enunțuri logice şi ordonate;
- folosirea predominantă a propozițiilor dezvoltate;
- folosirea moderată a expresiilor;
24
- evitarea repetițiilor.
12 • Elevul realizează un text:
- cu lipsa sau nu a unei părţi componente a compunerii, de exemplu lipsa
-

încheierii;
- cu prezența titlului/ cu prezența unui titlu nepotrivit/ lipsa titlului;
- cu o aşezare deficitară în pagină;
i

- cu nerespectarea unor alineate;


- cu nerespectarea limitei de rânduri;
st

- cu exprimarea parțială a ideilor în enunţuri logice şi ordonate;


- cu folosirea predominantă a propozițiilor simple, cu puține propoziții
dezvoltate;
re

- cu folosirea moderată a expresiilor;


- cu evitarea sau nu a repetițiilor.
13 • Elevul realizează un text irelevant:
54
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
54EN_IV_Limba_Romana_Caiet
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
- cu lipsa uneia dintre părțile componente ale compunerii;
cu

- cu lipsa titlului / titlu nepotrivit;


- cu o aşezare deficitară în pagină;
- cu nerespectarea alineatelor;
Bu

- cu nerespectarea limitei de rânduri;


- cu exprimarea, în mare parte, a ideilor în enunţuri ilogice şi neordonate;
- cu folosirea predominantă a propozițiilor simple și nominale, cu puține
Caietul cadrului didactic 2 – Limba română
EN IV 2 021 Pagina 19 din 20
propoziții dezvoltate;
- cu lipsa sau folosirea moderată a expresiilor;

61
- cu evitarea sau nu a repetițiilor.
Răspuns incorect

24
70 • Elevul realizează un text irelevant:
- cu lipsa uneia dintre părțile componente ale compunerii;
- cu lipsa titlului / titlu nepotrivit;
- cu o aşezare deficitară/greșită în pagină;

-
- cu nerespectarea alineatelor;
- cu nerespectarea limitei de rânduri;

i
- cu exprimarea ideilor în enunţuri ilogice şi neordonate;
st
- cu folosirea predominantă a propozițiilor simple și nominale;
- cu lipsa sau folosirea moderată a expresiilor;
- cu evitarea sau nu a repetițiilor;
re

- cu repetiții supărătoare/deranjante.
79 Răspuns care nu are legătură cu sarcina; o întrebare, o cratimă, alte semne neciteţe,
cu

în afara sarcinii de lucru, care arată că elevul a ajuns la itemul respectiv;


tăieturi/ştersături, fie că sunt lizibile sau nu.
Bu

Lipsa răspunsului
99 Spaţiu gol/blank

61
24
-
i
st
re
54
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
54EN_IV_Limba_Romana_Caiet
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
cu
Bu

Caietul cadrului didactic 2 – Limba română


EN IV 2 021 Pagina 20 din 20