Sunteți pe pagina 1din 7

Data : 23. 11.

2007

Clasa : II

PROIECT DIDACTIC

Disciplina: Abilităţi practice

Unitatea de învăţare: Activităţi cu materiale sintetice – Hârtia

Tema: Tehnica Origami (îndoire), lipire - Brăduleţul

Tipul lecţiei: Consolidare

Scopul:

dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor de a realiza diferite


obiecte prin aplicarea unor tehnici de lucru (îndoire şi lipire)
învăţate;
dezvoltarea gustului estetic prin ornarea brăduleţului;

Obiective operaţionale: La sfârşitul lecţiei, toţi elevii vor fi capabili:

O1 – să recunoască materialele utilizate în cadrul orei, necesare


realizării brăduleţului;

O2 – să aplice corect tehnicile de lucru;

O3 – să combine în mod original materialele pentru a obţine un produs


finit;

O4 – să respecte ordinea etapelor de lucru: îndoire, lipire;

O5 – să analizeze lucrările colegilor, ţinând seama de criteriile de


evaluare enumerate (originalitate, finalizare, acurateţe, aplicarea
corectă a tehnicilor învăţate, respectarea etapelor de lucru)
Strategii didactice:
1. metode şi procedee:
- conversaţia
- explicaţia
- demonstraţia
2. mijloace didactice:
a) materiale: hârtie colorată, sclipici, lipici, confetti,
dvd, tv
b) tehnici de lucru: pliere, lipire
3. forme de organizare a activităţii:
- individuală;
Momentele Strategii
Ob. Activitatea învǎţǎtorului Activitatea elevilor Resurse Evaluare
lecţiei didactice
Moment Se asigurǎ condiţiile necesare bunei Îşi verificǎ materialele şi carton verde,
conversaţia frontală
organizatoric desfǎşurǎri a orei de abilităţi practice. ustensilele de lucru. lipici, sclipici
imagini cu
Se realizează prin citirea unui fragment În urma discuţiilor, după citirea
prezentarea conversaţia
Captarea din lectura „Vreau să trăiesc printre lecturii, elevii identifică dorinţa frontală
lecturii „Vreau să lectura
atenţiei stele!” de Victor Efimiu şi identificarea cea mai mare a brăduleţului, individuală
trăiesc printre explicaţia
personajului principal: brăduleţul. aceea de a fi alături de copii.
stele”
Anunţarea Se anunţă tema lecţiei: realizarea unui
Elevii urmăresc cu atenţie cele conversaţia
temei şi brăduţ, utilizând tehnica origami şi Produsul finit frontală
prezentate. explicaţia
obiectivelor lipirea.
Elevii identifică materialele ce
1. Intuirea materialului necesar
vor fi utilizate şi părţile
Se solicită elevilor identificarea
componente ale brăduţului:
materialelor necesare realizării lucrării:
solniţe de diferite mărimi.
hârtie cartonată verde, lipici, sclipici
2. Explicarea şi demonstrarea
etapelor de lucru:
O1 Planşe cu etapele
Conţinutul şi - Realizarea celor patru solniţe conversaţia frontală
O2 Elevii vor repeta etapele de realizării
dirijarea (reactualizare) de dimensiuni diferite explicaţia individual
O3 lucru. Vor reaminti etapele de brăduleţului
învăţării prin plierea hârtiei; demonstraţia ă
O4 realizare a solniţelor. Produs finit
- Ornarea lor cu sclipici,
- Suprapunerea şi lipirea lor;
- Fixarea pe un suport.
3. Realizarea lucrării:
Elevii vor realiza lucrarea sub
- Învăţătoarea îi va îndruma şi ajuta pe
îndrumarea şi cu ajutorul
elevi
învăţătoarei.
Elevii vor aprecia lucrările
expuse urmărind următoarele
Brăduleţii obţinuţi vor fi fixaţi pe un
criterii:
suport şi vor fi apreciaţi de către elevi, conversaţia
Aprecierea şi - finalizare; frontală
urmărind criteriile expuse de explicaţia
evaluarea O5 - originalitate; Produsele finite individual
învăţătoare. autoevaluare
lucrǎrilor - aplicarea corectă ă
De asemenea, învăţătoarea va aprecia şi a
a tehnicilor de lucru utilizate;
va evalua lucrările prezentate.
- aspectul îngrijit
al lucrării.
La sfârşitul orei, elevii vor face curăţenie frontală
Încheierea
la bancă şi îşi vor strânge materialele conversaţia individual
lecţiei
rămase. ă
Brăduleţul de Crăciun

Etapa I: - realizarea celor patru solniţe, urmărind planşele


model, prin plierea hârtiei

Etapa II: - suprapunerea şi lipirea lor

Etapa III: - ornarea bradului astfel obţinut cu sclipici sau


confetti

Etapa IV: - fixarea pe un suport de polistiren