Sunteți pe pagina 1din 1

F/PO-04/01

Aprob,

DIRECTOR

SITUAŢIA

privind concediile de odihnă ale personalului din cadrul Școlii Gimnazială Smeeni, Buzău
pe anul…………..

Nr. Compartimentul Nume şi prenume Funcţia Nr. Perioada Observaţii


crt. zile de efectuat

1.

2.