Sunteți pe pagina 1din 3

Ce oferă creștinismul omului contemporan ?

Consider, mai întâi de toate, că această întrebare este una complexă și totodată de
actualitate, mai ales în epoca aceasta modernă în care trăim. Creștinismul este văzut de
majoritatea oamenilor –nu toți- ca o religie învechită ce nu poate ține pasul cu tehnologiile și
știința acuală.

A fi creștin sau a mărturisi că ești creștin în fața celorlalți reprezintă pentru unii o rușine,
deoarece cred că religia nu le oferă un folos prea mare și nu-i ajută să-ți împlinească
dorințele acestea lumești. De cele mai multe ori, creștinii cât și cei din clerul bisericesc
ortodox sunt luați în derâdere, sunt disprețuiți și chiar socotiți că prin intermediul religiei vor
doar să-și satisfacă anumite nevoi materiale, nidecum sufletești.

Dar totuși, ce oferă religia creștină omului de astăzi ? Consider că oferă ceea ce lipsește
cu adevărat, adică siguranță și liniște sufletească, pe care toți caută să le obțină prin
intermediul diferitelor căi lumești. Este vizibil faptul că marea majoritate a oamenilor se zbat
să se dezvolte cât mai mult economic, să dețină funcții înalte în societate, să fie cunoscuți și
aclamați de către ceilalți, dar uită sau pur și simplu nu vor să se facă cunoscuți în fața celui
care le-a dat șansa la viață, DUMNEZEU.

Chiar și când se vede împlinit economic, omul nu își întoarce fața către Dumnezeu
pentru a-I aduce o simplă mulțumire, fapt pentru care se observă că această împlinire nu
este una deplină......lipsește ceva. Se observă în lume cum mulți oameni potenți financiar cad
în diferite depresii, se îmbolnăvesc sau devin dependenți de droguri ori alcool.... nu sunt
mulțumiți. Dar oare de ce ? Pentru că toți aceștia și-au pierdut orientarea și echilibrul care
vin tot de la Dumnezeu.

Ceea ce oferă religia creștină omului contemporan este imposibil de comparat cu vreun
lucru material sau o funcție socială. Totul în viața omului ar căpăta o altă mișcare, un alt
suflu dacă ar exista credință și recunoștință față de Dumnezeu. Și greu de crezut, dar în
totalitate adevărat este faptul că, creștinismul aduce nu numai împlinire sufletească ci și
materială în viața omului. Însă oamenii nu au această siguranță în Dumnezeu, sau pur și
simplu nu vor să o aibă. Există și posibilitatea ca mulți dintre oameni să fie conștienți de ceea
ce le oferă creștinismul (religia în care sunt ei botezați) însă, datorită credinței slabe și a unor
greutăți sau întâmplări nefericite din viața lor, aceasta să se fi pierdut. Dacă sprijinul pe care
oamenii îl caută nu este la Dumnezeu, ci în alte mijloace lumești, totul reprezintă un chin. Cu
totul adevărat este faptul că a te încrede în Dumnezeu în momentele bune cât și mai putin
bune este un lucru mare.

Pot mărturisi din propria experiență în calitate de creștin botezat în numele Sfintei
Treimi că fără Dumnezeu, fără credință în El, lucrurile nu se potrivesc întocmai cum ni le
închipuim sau imaginăm. Atunci când mă rog și încerc să-L pun pe Dumnezeu în față,
lucrurile merg foarte bine, dispare neliniștea, stresul și gândurile . Când încerc să nu mă
gândesc atât de mult la lucrurile materiale și le pun după Dumnezeu, atunci parcă totul se
obține mai ușor chiar și când poate părea de nesperat.

Dar când uit sau pur și simplu nu dau importanță că nu-L pun pe Dumnezeu înaintea
unui plan sau a unei acțiuni pe care doresc să o fac, acel lucru nu-mi iese. Mă simt debusolat,
lipsit de încredere și în termenii ortodocși deznădăjduit.

Îmi doresc în unele momente să realizez unele lucruri fără însă a mă gândi dacă
Dumnezeu dorește ca eu să am acel lucru sau dacă El crede că este bine să-l am. Tocmai de
aceea eșuez și mă gândesc de ce nu pot obține ce mi-am propus. Dar îmi dau seama că, deși
cad și mă simt uneori foarte slab din punct de vedere duhovnicește, defapt ce oferă
creștinismul unui om reprezintă fundamentul vieții sale sau temelia fără de care nu ar putea
să-și clădească întreaga sa viață. Cum am precizat mai sus, chiar și de am avea tot ce ne-am
dori pe pământ, dacă nu am avea credință „nimic nu am avea”.

Totul ar deveni o monotonie și la un moment dat am realiza că lipsește ceva care cu


adevărat ne-ar împlini pe noi ca oameni, anume credința în Dumnezeu. Creștinismul îi
apropie pe oameni și le aprinde flacăra dragostei în suflet unora pentru alții, pentru că
vedem că și acestea lipsesc din sfera contemporaneității. Nu ne mai bucurăm pentru binele
altora sau împreună cu alții ci suntem doar pentru noi înșine....egoism am putea spune.

Trebuie amintit și faptul că religia creștină oferă mângâiere oamenilor pentru că,
copleșiți de griji și de problemele ce îi înconjoară, printr-un simplu gând smerit sau o
rugăciune din inimă către Dumnezeu sufletul se liniștește și întreg omul se despovărează de
stresul acumulat .

Nu în ultimul rând, prin intermediul credinței creștine, omul are posibilitatea de a trăi o
viață cu mult mai bună decât cea lumească, în care grijile, problemele și nevoile dispar, o
lume în care bucuria nu dispare niciodată. Aceasta este viața veșnică.

De aceea și cuviosul părinte Paisie Aghioritul, în unul din volumele sale intitulat „Cu
durere și dragoste pentru omul contemporan ”, dorește să arate că religia creștină este cea
care îl ajută pe om în orice lucru, mai ales în lupta cu diavolul. Deși„ oamenii contemporani
nu se gândesc la veșnicie” datorită preocupărilor omenești, iată că„în mijlocul atâtor
primejdii în care trăiește omul, Dumnezeu îl păzește precum mama pe pruncul ei atunci când
începe să pășească.”

Poate că ceea ce am dorit să arăt că oferă creștinismul omului de astăzi este infinit
mai mic cu ceea ce poate oferi el cu adevărat, dar cu toate acestea cred că această
infimă parte este din ceea ce am observat, trăit și experimentat personal.
Astfel, prin intermediul celor prezentate putem observa că religia creștină oferă cu
adevărat nenumărate roade omului contemporan care se zbate și încearcă să o
trăiască.

S-ar putea să vă placă și