Sunteți pe pagina 1din 2

Numeșiprenume:Joița Tania Andreea

Telefon: 0757873223
E-mail: joitatania@yahoo.com
Data:

Către Inspectoratul Scolar al Municipiului București


Stimată Doamnă,
Inspector Școlar Breazu Maria Carmen
Subsemnata, Joița Tania Andreea, educatoare titular la Grădinița Nr. 242, sector 5,
București, vă adresez această scrisoare pentru a-mi exprima dorința de a participa
la examenul de definitivat în învățământ, având ca principal motivație dorința de
dezvoltare profesională prin obținerea gradelor didactice.
Sunt absolventă a ColegiuluiNaționalMateiBasarab, profil pedagogic din Vâlcea,
județul RâmnicuVâlcea și studentă a Facultății de Litere cu specializarea Limba și
literature română-Limba și literature franceză și consider că în anii de studiu,
alături de anii de lucru în învățământ, am asimilat multe cunoștințe ce reprezintă o
bază important în construirea carierei didactice, această baz fiind însoțită de o reală
atracție către meseria de educatoare.
Cum întotdeauna m-au pasionat copiii, am considerat ca fiind obiectiv principal
pentru mine dezvoltarea personal și profesională în scopul realizării unui act
educațional de calitate, prin dobândirea de aptitudini și competențe precum
creativitate în elaborarea planurilor de activitate, spontaneitate și capacitatea de
adaptare în funcție de condițiile concrete prin redimensionarea și reorientarea
activității didactice, capacitatea de a intervene reglator la nivelul evaluării inițiale
și continue a preșcolarilor, precum și capacitatea de a realiza o diagnoză a
învățământului.
Prezentul portofoliu, ca instrument de evaluare, este axat pe inițierea și
profesionalizarea didactică la nivelul pregătirii pedagogice din perspective centrării
instruirii pe preșcolar. Am considerat că tot demersul alcătuirii acestui portofoliu
nu este decât rezolvarea unei situații reale complexe , depunând astfel tot efortul
necesar pentru realizarea unui portofoliu de calitate, care să reflecte exigențele
privind propria activitate la catedră.
Permanent atenția îmi este concentrată pe nevoia de formare continuă și asimilare
de noi conținuturi, relevant pentru activitatea instructiv- educativă la grupa de
copii, iar propunerile de ameliorare se referă la o mai bună organizare a timpului
pentru activitatea metodică, încât majoritatea obiectivelor pe care mi le propun să
se încadreze în timpul alocat lucrului metodic.

Cu stimă,
Joița Tania Andreea