Sunteți pe pagina 1din 3

GRĂDINIȚA NR.

242
STR. TUFIȘULUI, NR. 8
SECTOR 5, BUCUREȘTI
TEL/FAX: 021.450.25.38
AN ȘCOLAR:2017 - 2018
EDUCATOARE: SOREGA ELENA

CENTRALIZATOR EVALUARE SUMATIVĂ


PERIOADA: 28.01.2019– 01.02.2019
NR. COMPORTAMENT NR. NR. NIVELUL DE ATINGERE AL INDICATORULUI
CRT. COPII COPII
ÎNSCRIȘI TESTAȚI COMPORTAMENT COMPORTAMENT ÎN COMPORTAMENT CARE
ATINS DEZVOLTARE NECESITĂ SPRIJIN

TOTAL % TOTAL % TOTAL %


COPII COPII COPII
1. Participă la pregătirea unor gustări
sănătoase.
2. Ajută la servirea mesei şi îşi
apreciază corect porţia de
mâncare.
3. Respectă regulile de comportare pe
stradă, în transportul public şi în
alte locuri publice.
4. Manifestă toleranţă faţă de alţi
copii care aparţin altor etnii,
categorii minoritare, confesionale
sau copii cu CES.
5. Vorbeşte despre emoţiile
sale(bucurie, tristeţe, furie).
6. Reacţionează adecvat emoţional la
situaţii variate.
7. Asociază emoţiile cu cuvinte şi
expresii faciale.
8. Inventează jocuri şi activităţi noi.

9. Ascultă cu plăcere poveşti citite sau


înregistrate(casete audio, CD a
căror durată este mai mare de 20
de minute.
10. Recunoaşte şi numeşte sunetul
iniţial şi final al unui cuvânt fără
ajutor.
11. Înţelege rolul tipăriturii.

12. Îşi ajustează poziţia foii, hârtiei


folosite şi experimentează scrisul cu
o varietate de instrumente de
scris(creioane, pensule, computere).
13. Respectă spaţiul, mărimea, ordinea
literelor
14. Observă modificările apărute în
viaţa omului, plantelor, animalelor
în funcţie de anotimp.
15. Cunoaşte ordinea numerelor în
şirul 1-10.
16. Cunoaşte şi foloseşte corect ca
unităţi de timp momentele zilei,
zilele săptămânii.