Sunteți pe pagina 1din 5

GRĂDINIȚA NR.

242
STR. TUFIȘULUI, NR. 8
SECTOR 5, BUCUREȘTI
TEL/FAX: 021.450.25.38

EVALUARE

SUMATIVĂ
GRUPA MARE 5
AN ȘCOLAR: 2018-2019

EDUCATOARE: ṢOREGA ELENA


GRUPA MARE 5

NUMELE ŞI PRENUMELE COPILULUI:


DATA NAŞTERII:
EVALUARE SUMATIVĂ
PERIOADA: 28.01.2019 – 01.02.2019

NR. NIVELUL DE ATINGERE AL


COMPORTAMENTE INDICATORULUI
CRT.
ATINS- ÎN NECESITĂ
DEZVOLTARE- SPRIJIN-
2 PUNCTE 1 PUNCT 0 PUNCTE
1. Participă la pregătirea unor gustări sănătoase.
2. Ajută la servirea mesei şi îşi apreciază corect porţia de mâncare.
3. Respectă regulile de comportare pe stradă, în transportul public şi în
alte locuri publice.
4. Manifestă toleranţă faţă de alţi copii care aparţin altor etnii, categorii
minoritare, confesionale sau copii cu CES.
5. Vorbeşte despre emoţiile sale(bucurie, tristeţe, furie).
6. Reacţionează adecvat emoţional la situaţii variate.
7. Asociază emoţiile cu cuvinte şi expresii faciale.
8. Inventează jocuri şi activităţi noi.
9. Ascultă cu plăcere poveşti citite sau înregistrate(casete audio, CD a
căror durată este mai mare de 20 de minute.
10. Recunoaşte şi numeşte sunetul iniţial şi final al unui cuvânt fără
ajutor.
11. Înţelege rolul tipăriturii.
12. Îşi ajustează poziţia foii, hârtiei folosite şi experimentează scrisul cu o
varietate de instrumente de scris(creioane, pensule, computere).
13. Respectă spaţiul, mărimea, ordinea literelor.
14. Observă modificările apărute în viaţa omului, plantelor, animalelor în
funcţie de anotimp.
15. Cunoaşte ordinea numerelor în şirul 1-10.
16. Cunoaşte şi foloseşte corect ca unităţi de timp momentele zilei, zilele
săptămânii.
PUNCTAJ:

REZULTATE COMPORTAMENTE:

TOTAL PUNCTAJ ( PUNCTE): PUNCTE


TOTAL PUNCTAJ( %): %