Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Arte vizuale și abilități practice


„Popasul păsărelelor”

Metodist: Brenner Ileana

Prof. înv. primar: Petreuș Emilia-Maria

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:Școala Gimnazială nr.10, Sighetu Marmației


DATA: 17.02.2021

CLASA: a IV-a „B”

ORA: 1030-1110

ARIA CURRICULARĂ: Arte și tehnologii

DISCIPLINA: Arte vizuale şi abilităţi practice

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: „Sfârșit de iarnă”

SUBIECTUL LECȚIEI: Pictură - „Popasul păsărelelor”

TIPUL LECȚIEI: formare de priceperi şi deprinderi

SCOPUL LECȚIEI: Dezvoltarea simţului şi abilităţilor practice, a gustului estetic şi a


dragostei pentru muncă prin realizarea lucrării propuse

DOMENII INTEGRATE: Arte vizuale și abilități practice

Muzică și mișcare

COMPETENȚE SPECIFICE:

Arte vizuale și abilități practice

1.1 Exprimarea de opinii proprii referitoare la mesajele comunicate prin limbaj vizual

2.1. Valorificarea unor materiale și tehnici adecvate, pentru exprimarea clară a unui mesaj
intenționat

Muzică și mișcare

3.1. Manifestarea unor reacţii, emoţii, sentimente sugerate de fragmente muzicale

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

Arte vizuale și abilități practice

O1: - să distingă culorile primare de culorile secundare

O2: - să numească culorile calde și reci

O3: - să își dezvolte gustul estetic şi dragostea pentru natură prin realizarea lucrării propuse;

O4: - să evalueze în mod obiectiv lucrările finale pe baza criteriilor de evaluare: corectitudine,
acurateţe, grad de finalizare;

Muzică și mișcare
O1: - să asculte cu interes cântecul

RESURSE:

-de timp: 40 minute

-de spațiu: sala de clasă

-umane: 21 de elevi

STRATEGII DIDACTICE:

 Metode și procedee: conversația, explicația, observația, exercițiul, demonstrația,


problematizarea
 Mijloace și materiale didactice: bloc de desen, acuarele, pensule, pahar cu apă,
planșa model, creion grafic, radieră, paletă pentru culori, ață, boxă, stick, laptop.
 Forme de organizare a activității: frontal, individual

BIBLIOGRAFIE

 Programa școlară, Arte vizuale și abilități practice pentru clasele a III-a și a IV-a,
București, 2014.
Conținutul lecției Strategii didactice Forme de
Etapele lecției Metode și Mijloace Forme de evaluare
procedee didactice organizare

1.Moment Pregătirea materialelor didactice necesare. conversația -laptop frontală evaluare orală
organizatoric Asigurarea climatului necesar bunei desfășurări -acuarele
a lecției. -pensule
Aerisirea sălii de clasă. -pahar cu apă
-bloc de desen
2.Verificarea Pentru verificarea cunoştinţelor teoretice conversația - frontală evaluare prin
cunoștințelor dobândite în lecţiile anterioare, voi adresa problematizare răspunsurile
anterioare elevilor câteva întrebări: a primite
- Pentru ce folosiţi materialele pe care le aveţi
pe bancă?
- Care sunt culorile reci? Ce sentimente transmit
ele?
- Care sunt culorile calde? Ce sentimente
transmit ele?
- Care sunt culorile primare?
- Care sunt culorile secundare?
- Cum obţinem culorile secundare?
3.Captarea Se realizează cu ajutorul unei ghicitori, care ne conversaţia -ghicitoare frontală observarea
atenției ghidează spre subiectul lecției. sistematica a
„Coada-i ca o furculiţă comportamentu
Roşie e-a sa bărbiţă. lui elevilor
Vine când se încălzeşte
Primăvara ea vesteşte!” (RÂNDUNICA)

4.Anunțarea Pentru că primăvara este aproape, iar păsările conversația - frontală observarea
temei și a călătoare au pornit la drum pentru întoarcerea în explicația sistematica a
obiectivelor țara noastră, în această oră vom încerca să comportamentu
propuse pictăm momentul în care păsările se opresc pe lui elevilor
crengile unui copac pentru a se odihni.
Îi informez pe elevi că vom utiliza corect
materialele și vom respecta succesiunea etapelor
de lucru.

5.Dirijarea Elevii vor enumera grupele de culori învățate, observaţia -planșa model evaluare prin
învățării primare, culori secundare (Anexa 1) și culorile conversaţia realizarea
calde și reci. sarcinilor
a) Prezentarea și intuirea materialului explicația primite
Se prezintă o lucrare model. frontală
Se va realiza descrierea acesteia cu ajutorul
elevilor. individuală
Se cere elevilor să precizeze, orientându-se observația
după planşa model, materialele necesare pentru
realizarea lucrării. exercițiul

b) Explicarea modalității de realizare


Se explică etapele de realizare a lucrărilor.
Se realizează conturul păsărelelor cu
creionul grafic și crenguțele pe care ele explicația -bloc de desen
„poposesc”. demonstrația -acuarele
Pentru pictarea fundalului se folosesc -pahare cu apă
culorile calde, până se ajunge la cele reci. -creion grafic
(galben, portocaliu, rosu, roz, violet, albastru) -radieră
-pensule
Fie de sus în jos, fie din centrul foii spre
margini.
Înainte de a se trece la realizarea propriu-
zisă a lucrării, se vor efectua exerciţii pentru
încălzirea musculaturii mici a mâinilor (ex.
morişca, cântăm la pian, fluier, plouă, salutul
degeţelelor, etc).
Sunt atenţionaţi elevii asupra modului îngrijit
de lucru, asupra poziţiei corecte a corpului în
bancă.
Se cere elevilor să realizeze lucrarea ținând
seama de explicaţiile primite. Pe parcursul
efectuării lucrărilor se supraveghează modul de observația
execuție corectând eventualele greșeli și dând
unele indicații. Elevii care întâmpină dificultăţi -boxă
sunt ajutaţi şi încurajaţi. -stick
Se urează elevilor „Spor la lucru”. În timpul
lucrului se utilizează fond muzical.

6.Obținerea Elevii vor aprecia produsele proprii cât și pe conversația -lucrări frontal evaluare
performanței cele ale colegilor, ţinând cont de explicația individual frontală
criteriile de evaluare enunţate la început:
- respectarea etapelor de lucru;
- originalitatea;
- creativitatea;
- acurateţea produselor finite;
- gradul de finalizare.

7. Analiza şi Lucrările finalizate vor fi suspendate cu -ață evaluare după


aprecierea ajutorul unui fir de aţă şi vor fi expuse . conversația -lucările frontal respectarea
lucrărilor Se cere elevilor să aprecieze lucrările după explicația individual criteriilor de
realizare
următoarele
criterii:
- respectarea tehnicii de lucru;
- corectitudinea decupării;
- aranjarea elementelor;
- acurateţea lucrării;
- gradul de finalizare
8.Încheierea Se fac aprecieri generale şi individuale asupra conversația - frontal Aprecieri
lecției comportamentului şi asupra participării elevilor verbale
la lecţie.
Sunt notaţi elevii care au terminat lucrările, au
lucrat, corect, îngrijit şi s-au încadrat în tema
propusă.
Elevii sunt îndrumaţi să își pună materialele în
ordine şi să îşi facă curat la locul de muncă.
ANEXA 1
ANEXA 2

S-ar putea să vă placă și