Sunteți pe pagina 1din 2

29 – Zidărie portantă

AP2

Plan:
- pereţii portanţi interiori NU au 30 / 35 / 36,5 / 38 / 40 cm, ci au 25 cm grosime
- neclar care sunt celulele de planşeu de max. 25 mp bordate de pereţi portanţi
- proporţie termoizolaţie în plan (10 cm este aproape jumătate din 25 cm, nu mai puţin)
- lipsă completă termoizolaţie în plan pentru rezolvări cu pereţi exteriori de 25 sau 30 cm, rezultă
punte termică în dreptul sâmburilor din b.a.
- în indicaţii se notează, spre exemplu: „perete portant exterior din zidărie de cărămidă plină / din
blocuri ceramice cu blocuri verticale / din bca / din blocuri de beton ... cm (tip... ....x....x... mm)”,
adică se trece grosimea efectivă a peretelui si doar in paranteză se trece „tip” numele producătorului
şi cele 3 dimensiuni nominale ale blocului de zidărie ales în mm => Atenţie! Acestea ar tb să
corespundă cu cele din documentaţie
- de asemenea, NU polistiren extrudat pe faţadă! Ci termoizolaţie din vată minerală sau din polistiren
expandat de ... cm
- cotele plin-gol NU se dublează la interior;
- lipseşte reprezentarea ferestrelor (2 linii);
- lipsesc liniile în vedere ale glafurilor ferestrelor;
- cotele au 2 zecimale (deci NU 2,2, ci 2,20)
- cotele sub 1m se notează în cm! (deci NU 0,85, ci 85);
- hp NU se trece la exterior, ci doar la interior
- NU avem grinzi din beton armat!
- NU se înnegresc sâmburii de b.a. în plan! Haşura de b.a. este realizată din linii înclinate la 45, de la
stânga la dreapta.
- termoizolaţia NU trece şi prin faţa ferestrelor în plan
- lipsesc funcţiunile din încăperi şi suprafeţele în mp
- lipseşte cota ±0,00 din plan şi cota -0,50 (sau similară) din exterior (nu se trece în fiecare spaţiu, ci
doar o dată, de obicei în spațiul reprezentativ, în holul de intrare sau lângă casa scării)
- lipsesc treptele şi platforma exterioară de la intrare

Secţiune:
- realizată doar pe un singur nivel, în loc să fie realizată de la cota de fundare până la atic;
- NU „polistiren expandat” în pământ, sub placa b.a. de pe sol sau la soclu! Ci „termoizolaţie din
polistiren extrudat .... cm”
- cota de nivel a Parterului este ±0,00 şi NU + 0,50;
- cotele de nivel de deasupra cotei ±0,00 se trec cu „+”, cele de sub cota ±0,00 se trec cu „-„
- lipsesc cotele interioare (atenţie! Cotele NU au unităţi de măsură şi se trec deasupra liniei de cotă,
de jos în sus, altfel spus: „culcând capul pe partea stângă”)
- lipseşte modularea blocurilor pe verticală
- lipseşte linia pardoselii (la aprox. 10 cm deasupra planşeului de b.a. de 13-15 cm) pe care se trece
cota de nivel (la finit);
- se prevede buiandrug coborât din centură atunci când distanţa este de max. 60 cm => vezi p. 86
curs – dreapta, sus)
- NU avem şi buiandrug coborât din centură şi buiandrug prefabricat sub. Ci ori – ori! (vezi explicaţia
de mai sus!)
- lipseşte întoarcerea termoizolaţiei în dreptul golurilor (termoizolaţia se întoarce doar cu 3 – max. 5
cm grosime şi nu cu 10-12-15 cm ca pe faţadă!)
- planşeul NU are grosimea de 20-25 cm! Planşeul de b.a. are 13-15 cm.

Faţadă:
- realizată doar pe un singur nivel, în loc să fie realizată de la linia pământului până la atic
- în faţadă NU se haşurează elementele de beton armat, ci se desenează fără haşură
- lipseşte linia pământului
- cotele de nivel se dau pe aceeaşi linie (în partea stângă sau în partea dreaptă a desenului), iar
indicaţiile se dau aliniate în partea cealaltă
- lipseşte linia planşeului (cu linie întreruptă)
- lipsesc sâmburii şi centurile cu linie întreruptă, în spatele asizelor de zidărie (pentru rezolvările cu
pereţi exteriori > 25 cm)