Sunteți pe pagina 1din 1

Împuternicire

Subsemnatul …………………………………………..…… cu domiciliul în ….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

împuternicesc pe SC Energy Proserv Instal SRL – CUI RO27162900 reprezentată prin

Dabela Gheorghe, legitimat cu CI seria RT nr. 784041, eliberat de SPCEP sector 3, să mă

reprezinte la Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti pentru obținerea acordului

tehnic de debranșare de la instalația de încălzire centrală.

Data Semnătura

……………………… ………..………………….