Sunteți pe pagina 1din 3

Fişă de lucru

Căprioara
după Emil Gârleanu

1.Citiţi coloana de cuvinte din stânga. Găsiţi cuvintele cu acelaşi înţeles,


potrivite pentru fiecare cuvânt în coloana din dreapta. Completaţi apoi,
tabelul de mai jos, cu răspunsurile corecte.

1. fugarnică a) se încurajează
1
2 .fragedă b) animal sălbatic
2
3. îndureraţi c) pierdut 3
4. muget d) prăpăstii 4
5. se îmbărbătează e) strigăt 5
6
6. ţancuri f) trişti
7
7. rătăcit g) tânără 8
8. fiară h) alergătoare

2. Formaţi propoziţii cu următoarele cuvinte:


sentiment stăruitor de milă şi fiinţa fragedă
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
....
3. Scrieţi adjectivele potrivite, în spaţiile libere:
cald, gros, catifelat, mic, umed,închişi

Pe muşchiul ………,……….. ca o blană a


pământului, căprioara stă jos lângă iedul ei. Acesta
şi-a întins capul cu botul ….., ……. şi …….., pe
spatele mamei lui şi, cu ochii ………, se lasă alintat.

4. Despărțiți în silabe cuvintele:

alintat- …………….
catifelat-…………..
stăruitor-……………..
umed-………………….

5. Respectând firul povestirii, completează următorul cadran:

Personajele: Ce s-a întâmplat?

...................................................... ........................................................
................................................... ......................................................
................................................... ........................................................
........................................................
.........................................................
........................................................
........................................................
.........................................................
.
Scrisoare către căprioară
Dragă căprioară, Desen:

.......................................................
......................................................
.......................................................
........................................................
......................................................
......................................................
......................................................