Sunteți pe pagina 1din 1

REFERAT

Nr. ...... din .................


privind necesitatea constituirii Comisiei pentru control
managerial intern în cadrul Școlii Gimnaziale Stîngăceaua

În urma luării la cunoştinţă a prevederilor legale privind necesitatea implementării unui


sistem de control intern managerial,
Propun ca, în conformitate cu prevederile art. 3 din Ordinul nr. 400/2015 pentru
aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările și
completările ulterioare, constituirea Comisiei pentru control managerial intern.

Administrator financiar,
Sîrbulescu Amalia