Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,, VASILE MITRU” TAŞCA


Str. Alexandru cel Bun nr.1, Loc. Taşca, Jud. Neamţ, Cod. 617455
Tel/fax 0233255009 e-mail: scoala_tasca@yahoo.fr

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE CREAŢIE ARTISTICĂ


„LUMINA ÎNVIERII”
Ediţia a IV-a

Şcoala Gimnazială „Vasile Mitru”, Taşca lansează concursul interjudeţean „LUMINA


ÎNVIERII”, în cadrul proiectului educaţional „Credinţa, o punte către mântuire”, concurs care se
adresează elevilor din clasele I-VIII din ţară;
I. Secţiuni:
1. Creaţie literară (poezie, eseu);
2. Creaţie plastică (desen, pictură);
3. Colaje şi felicitări (tehnici de lucru la alegere);
4. Creaţii power-point.

II. Regulament de participare


 La prima secţiune, eseu şi poezie, lucrările vor fi scrise de către elevul participant(scriere de
mână), pe o foaie A4, respectând cerinţele de elaborare a unei compuneri/poezii şi de încadrare în pagină.
Sub titlul creaţiei literare, se vor preciza datele de identificare ale elevului(nume, clasă, şcoală) şi numele
cadrului didactic îndrumător.
 La secţiunea creaţiile plastice (desen, pictură),vor fi pe suport format A4, iar colajele şi
felicitările vor fi realizate în tehnici de lucru la alegere. Fiecare lucrare va fi însoţită pe verso de o
etichetă scrisă la calculator după următorul model:

Nume şi prenume elev:


Clasa:
Îndrumător:
Subiectul lucrării:
Şcoala:
Localitate:
Judeţ:
e-mail îndrumător:
 La secţiunea a patra, creaţii power-point (înregistrate pe CD), prezentările vor avea între 8-10
slide-uri, redactate cu diacritice, tematica prezentărilor fiind Săptămâna Patimilor şi Învierea Domnului.
 Lucrările vor fi trimise prin poştă, într-un plic A4, până la data de 10 aprilie 2015(data poştei), la
următoarea adresă:
prof. Ciotău Andreea
Şcoala Gimnazială „Vasile Mitru”
Comuna Taşca
Judeţul Neamţ
Cod 617455
 În plicul cu lucrările elevilor se va pune fişa de înscriere (anexa1) şi acordul de parteneriat (anexa
2, în două exemplare), completate şi ştampliate de către unitatea dumneavoastră şcolară şi un plic A4
autoadresat şi timbrat, necesar pentru expedierea diplomelor. Precizăm că un exemplar din acordul de
parteneriat va fi returnat împreună cu diplomele.
 Un cadru didactic poate participa cu maximum cinci elevi, iar un elev poate participa la toate
secţiunile.
 Lucrările înscrise în concurs nu se restituie, se vor păstra în portofoliul proiectului. Vor fi
descalificate lucrările în care se observă intervenţia adulţilor.

III. Acordarea premiilor


 Jurizarea lucrărilor se va face pe fiecare secţiune în parte, în perioada 20-30 aprilie 2015 de către
un juriu specializat;
 Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni, precum şi diplome de participare tuturor elevilor
nepremiaţi (pe diplome va fi trecut şi numele cadrului didactic coordonator);
 Diplomele se trimit prin poştă până la data de 31 mai 2015, iar diplomele de participare ale
elevilor nepremiaţi prin e-mail;
 Pentru orice nelămuriri, puteţi să ne contactaţi pe adresa de e-mail: bejan_deia@yahoo.com,
tutuianumonica21@yahoo.com.

ECHIPA DE JURIZARE: Consilier educativ prof. de religie Ciotău Andreea


prof. Ţuţuianu Monica
prof. înv. primar Popa Ioana-Daniela
înv. Diaconu Doina
prof.înv.primar Lazăr Liliana
prof. Pașcu Daniela
prof. limba şi literatura română Dosoftei Raluca-Smaranda
Anexa 1
CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE CREAŢIE ARTISTICĂ
„LUMINA ÎNVIERII”
Fişă de înscriere

Unitatea şcolară:............................................................................................................................

Localitatea:............................................................................................................................

Judeţul: .................................................................................................................................

Profesor coordonator:....................................................................................................................

Specialitatea ..................................................................................................................................

Adresa de e-mail prof:..................................................................................................................

NR. NUMELE ŞI CLAS CREAŢIE CREAŢIE COLAJ PREZENTĂRI


CRT. PRENUMELE A LITERAR PLASTICĂ PPT/PPS
ELEVULUI Ă
Anexa 2 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,, VASILE MITRU” TAŞCA
Str. Alexandru cel Bun nr.1, Loc. Taşca, Jud. Neamţ, Cod. 617455
Tel/fax 0233255009 e-mail: scoala_tasca@yahoo.fr

ACORD DE PARTENERIAT
ÎN CADRUL CONCURSULUI INTERJUDEŢEAN
„LUMINA ÎNVIERII”
1. Părţile contractante:
A) ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE MITRU”, loc. TAŞCA, jud.NEAMŢ, reprezentată prin
Director- Prof. Oprea Georgeta, respectiv prof. Andreea Ciotău , în calitate de Aplicant
B) ŞCOALA.........................................................................................................................................
......
reprezentată prin Director …………………………….………………............................................, respectiv
înv./inst./prof. …………………………………………………………………………în calitate de Partener.
2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în
vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant prin Proiectul Interjudeţean
„Lumina Învierii!”
3. Grup ţintă: şcolarii claselor I – VIII din ţară
4. Obligaţiile părţilor:
A) Aplicantul se obligă:
- să întocmească documentaţia pentru lansarea proiectului;
- să informeze şcolile despre organizarea concursului;
- să lanseze invitaţii, pe plan local, pentru participarea la expoziţiile finale;
- să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor;
- să respecte termenele de desfăşurare a concursului;
- să emită şi să distribuie diplomele şcolarilor premianţi;
- să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare.
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
- să mediatizeze concursul în şcoală;
- să pregătească elevii pentru activitate;
- să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs;
- să respecte termenele înscrise în regulamentul de desfăşurare a concursului;
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului.
5. Durata acordului:
Acordul s-a încheiat în 2 (două) exemplare şi intră în vigoare la data semnării acestuia. Este valabil
pe perioada semestrului II, din anul şcolar 2014 – 2015.

Aplicant, Partener,
Director, Director,
Prof. Oprea Georgeta Prof. .............................................

L. S. ………………………. L. S. ……………

Nr._________/________________ Nr. ________/________________

S-ar putea să vă placă și