Sunteți pe pagina 1din 1

Tarile Romane in sec 14-15 Tarile Romane in sec 14-15

-in perioada secolelor 14-15 tarile romane s-au -in perioada secolelor 14-15 tarile romane s-au
aflat sub influenta statelor vecine. In sec al 14-lea s-au constituit aflat sub influenta statelor vecine. In sec al 14-lea s-au constituit
Tara Romaneasca si Moldova, tarii care jucau un rol important in Tara Romaneasca si Moldova, tarii care jucau un rol important in
zona SE-Europeana. Cel mai mare pericol pentru Tara zona SE-Europeana. Cel mai mare pericol pentru Tara
Romaneasca si Moldova il reprezinta Imperiul Otoman. In anul Romaneasca si Moldova il reprezinta Imperiul Otoman. In anul
1453 in data de 9 mai Turci au cucerit orasul Constantinopol si au 1453 in data de 9 mai Turci au cucerit orasul Constantinopol si au
cerut statelor riverane mari negre sa plateasca tribute Turcilor. cerut statelor riverane mari negre sa plateasca tribute Turcilor.
Cei mai important domnitori din spatiu romanesc au fost: Mircea Cei mai important domnitori din spatiu romanesc au fost: Mircea
cel batran, Vlad Tepes, Alexandru cel Bun, Stefan Cel Mare, cel batran, Vlad Tepes, Alexandru cel Bun, Stefan Cel Mare,
Iancu de Hunedoara. Mircea cel Batran a incheiat o alianta cu Iancu de Hunedoara. Mircea cel Batran a incheiat o alianta cu
regele Maghiar Sifismund de Luxemburg prin care cei doi regele Maghiar Sifismund de Luxemburg prin care cei doi
suverani isi promitea ajutor impotriva turcilor. Mircea cel Batran suverani isi promitea ajutor impotriva turcilor. Mircea cel Batran
a purtat o batalie cu turci la Rovine in anul 1394. In 1396 a avut a purtat o batalie cu turci la Rovine in anul 1394. In 1396 a avut
loc o cruciada la Nicopole in care armatelecrestine au fost invinse loc o cruciada la Nicopole in care armatelecrestine au fost invinse
de catre Turci. Mircea cel Batran s-a implicat in razboaiele pt de catre Turci. Mircea cel Batran s-a implicat in razboaiele pt
mostenirea Imperiului Otoman sustinand mai multi pretendenti la mostenirea Imperiului Otoman sustinand mai multi pretendenti la
tron. Iancu de Hunedoara a fost voievod al transilvaniei. A avut tron. Iancu de Hunedoara a fost voievod al transilvaniei. A avut
mai multe razboie, cel mai important a fost batalia de la Belgrad mai multe razboie, cel mai important a fost batalia de la Belgrad
deoarece venea la trei ani dupa pierderea Constantinopolului. La deoarece venea la trei ani dupa pierderea Constantinopolului. La
cateva zile dupa aceasta batalie, Iancu de Hunedoara a murit de cateva zile dupa aceasta batalie, Iancu de Hunedoara a murit de
ciuma. Vlad Tepes a avut mai multe domni fiind sprijinut pt ciuma. Vlad Tepes a avut mai multe domni fiind sprijinut pt
obtinerea ultimei domni de catre Stefan cel Mare. Vlad Tepes a obtinerea ultimei domni de catre Stefan cel Mare. Vlad Tepes a
adoptat in politica interna masuri impotriva boierilor dar si adoptat in politica interna masuri impotriva boierilor dar si
impotriva negustorilor sasi care aveau privilegii in Tara impotriva negustorilor sasi care aveau privilegii in Tara
Romaneasca. Romaneasca.
Romania si statele europene Romania si statele europene
In sec 19-lea au avut loc mai multe evenimente In sec 19-lea au avut loc mai multe evenimente
importante pt constituirea comisie moderne, Unirea din 1959, importante pt constituirea comisie moderne, Unirea din 1959,
razboiul de indempendenta intre anii 1877-1878 si proclamarea razboiul de indempendenta intre anii 1877-1878 si proclamarea
Romaniei ca regat. La inceputul sec 20, Romania a participat la Romaniei ca regat. La inceputul sec 20, Romania a participat la
razboaiele balcanice in urma carora a obtinut Cadrilaterul. Intre razboaiele balcanice in urma carora a obtinut Cadrilaterul. Intre
anii 1900 – 1916 in politica exterba a Romaniei au avut loc anii 1900 – 1916 in politica exterba a Romaniei au avut loc
schimvari manifestandu-se dorinta romanilor de a se alatura schimvari manifestandu-se dorinta romanilor de a se alatura
Antantei si nu Puterilor Central. In 1916, Romania a intrat in Antantei si nu Puterilor Central. In 1916, Romania a intrat in
razboi alaturi de Antanta, in urma negocierilor obtinand razboi alaturi de Antanta, in urma negocierilor obtinand
permisiunea ajutorul militar si a recunoasterii apartenentei permisiunea ajutorul militar si a recunoasterii apartenentei
Transilvaniei la Regatul Unit. Transilvaniei la Regatul Unit.
Relatiile international ale Romaniei in perioada Relatiile international ale Romaniei in perioada
interbelica: Romania a facut parte din Societatea Natiunilor, interbelica: Romania a facut parte din Societatea Natiunilor,
organizatie de securitaet obiectiva, care trebuia sa previna organizatie de securitaet obiectiva, care trebuia sa previna
aparitia unui nou razboi. Romania a creat aliante cu statele din aparitia unui nou razboi. Romania a creat aliante cu statele din
zona si-n toata perioada interbelica a incercat sa-si pastreze sis a zona si-n toata perioada interbelica a incercat sa-si pastreze sis a
imbunatateasca relatiile cu Franta. Relatiile cu URSS nu au imbunatateasca relatiile cu Franta. Relatiile cu URSS nu au
progresat deoarece Romania nu a vrut sa acorde drept de trecere a progresat deoarece Romania nu a vrut sa acorde drept de trecere a
armatei Ruse, iar URSS nu a recunoscut Unirea Basarabiei cu armatei Ruse, iar URSS nu a recunoscut Unirea Basarabiei cu
Romania. Romania.
Diplomatia romaneasca intre secolele 18-20 Diplomatia romaneasca intre secolele 18-20
Domnitorul moldovei Dimitrie Cantemir a fost Domnitorul moldovei Dimitrie Cantemir a fost
personalitatea de seama a diplomatiei romaneasti la inceputul sec personalitatea de seama a diplomatiei romaneasti la inceputul sec
18-lea (1710-1711). Dimitrie Cantemir a scris istoria cresteri si 18-lea (1710-1711). Dimitrie Cantemir a scris istoria cresteri si
descresteri Imperiului Otoman, lucrare folosita de numeroase descresteri Imperiului Otoman, lucrare folosita de numeroase
cancelarii Europene ca baza pt initierea unor actiuni de politica cancelarii Europene ca baza pt initierea unor actiuni de politica
externa. externa.
In sec al 19-lea diplomatii romani au fost In sec al 19-lea diplomatii romani au fost
interesati de realizarea unitatii nationale si a recunoasterii interesati de realizarea unitatii nationale si a recunoasterii
indempendentei. Cei mai cunoscuti diplomati au fost Dimitrie indempendentei. Cei mai cunoscuti diplomati au fost Dimitrie
Bratianu, Ion Ghica, Ion Maiorescu, Ion C. Bratianu , Ion Bratianu, Ion Ghica, Ion Maiorescu, Ion C. Bratianu , Ion
Balaceanu. Succesele diplomatiei, recunoasterea uniri din 1859 si Balaceanu. Succesele diplomatiei, recunoasterea uniri din 1859 si
a indempendentei Romanesti. In sec 19-lea si inceputul sec 20-lea a indempendentei Romanesti. In sec 19-lea si inceputul sec 20-lea
politica externa a romaniei a continuat sa fie orientate spre politica externa a romaniei a continuat sa fie orientate spre
indeplinirea abiectivului national. I.C. Bratianu a negociat indeplinirea abiectivului national. I.C. Bratianu a negociat
intrarea in razboi a romaniei de partea antanei obtinand intrarea in razboi a romaniei de partea antanei obtinand
promisiuni de ajutor dar si recunoasterea apartenentei promisiuni de ajutor dar si recunoasterea apartenentei
Transilvaniei la Romania. Transilvaniei la Romania.
Romania in timpul razboiului Rece Romania in timpul razboiului Rece
In 1944 va creste influenta comunistilor din In 1944 va creste influenta comunistilor din
Romania. In 1946 comunisti vor castiga alegerile. In 197- 31 dec. Romania. In 1946 comunisti vor castiga alegerile. In 197- 31 dec.
regele Mihai I a fost silit sa abdice. In perioada comunista in regele Mihai I a fost silit sa abdice. In perioada comunista in
Romania s-a aflat in sfera de influenta Sovietica. Statul roman Romania s-a aflat in sfera de influenta Sovietica. Statul roman
communist nu a pastrat legaturile diplomatice din perioada communist nu a pastrat legaturile diplomatice din perioada
interbelica indreptandu-se catre aliante doar cu statele comuniste. interbelica indreptandu-se catre aliante doar cu statele comuniste.
In 1945 Romania a intart in consiliu de ajutor economic reciproc In 1945 Romania a intart in consiliu de ajutor economic reciproc
(CAER), fiind unul dintre membrii fondatori, alaturi de URSS, (CAER), fiind unul dintre membrii fondatori, alaturi de URSS,
Cehoslovacia, Polonia, Republica Dominicana Germana, Cehoslovacia, Polonia, Republica Dominicana Germana,
Ungaria, Bulgaria. In 1955 statele comuniste vor intemeia o Ungaria, Bulgaria. In 1955 statele comuniste vor intemeia o
lianta militara care avea drept scop cooperarea militara dintre lianta militara care avea drept scop cooperarea militara dintre
statele comuniste pt a opri un eventual atac al NATO. Aceasta statele comuniste pt a opri un eventual atac al NATO. Aceasta
alianta s-a implicat in inabusirea unor miscari antisovietice si alianta s-a implicat in inabusirea unor miscari antisovietice si
anticomuniste isbucnite in Republica publica Germana 1953, anticomuniste isbucnite in Republica publica Germana 1953,
Ungaria 1956, Praga 1968. In timpul revolutiei maghiare, Ungaria 1956, Praga 1968. In timpul revolutiei maghiare,
Romania s-a implicat in acest process sustinand uniunea Romania s-a implicat in acest process sustinand uniunea
Sovietica sa opreasca aceasta miscare. Dupa acest moment, Sovietica sa opreasca aceasta miscare. Dupa acest moment,
Romania va urma o politica de distantare fata de Moscova, Romania va urma o politica de distantare fata de Moscova,
respingand Planul Valen (prin care URSS dorea continuarea respingand Planul Valen (prin care URSS dorea continuarea
traditiilor agrate din Romania). In 1966 Nicolae Ceausescu a traditiilor agrate din Romania). In 1966 Nicolae Ceausescu a
denuntat interventia armatelor tarilor member ale organizatiei denuntat interventia armatelor tarilor member ale organizatiei
tratatului de la varsovia in Cehoslovacia spunand ca fiecare tara tratatului de la varsovia in Cehoslovacia spunand ca fiecare tara
comunista trebuie lasata sa-si urmeze propriul drum de realizare a comunista trebuie lasata sa-si urmeze propriul drum de realizare a
comunismului. Dupa 1968 romania va obtine fonduri importante comunismului. Dupa 1968 romania va obtine fonduri importante
de la organizatii financiare international (FMI) datorita relatiilor de la organizatii financiare international (FMI) datorita relatiilor
priviligiate pe care le avea cu SUA. In 1970 diplomatia priviligiate pe care le avea cu SUA. In 1970 diplomatia
romaneasca s-a afiliat cu o serie de propuneri in reuniunile romaneasca s-a afiliat cu o serie de propuneri in reuniunile
international care dezbateau subiecte ca cooperarea international international care dezbateau subiecte ca cooperarea international
si dezarmarea. In ultimul deceniu al perioadei comuniste si dezarmarea. In ultimul deceniu al perioadei comuniste
Romania era izolata atat in cadrul organizatiilor din care faceau Romania era izolata atat in cadrul organizatiilor din care faceau
parte statele comuniste cat si fata de statele capitaliste. Sfarsitul parte statele comuniste cat si fata de statele capitaliste. Sfarsitul
comunismului a dus la destramarea aliantelor din care facuse comunismului a dus la destramarea aliantelor din care facuse
parte statele comuniste. parte statele comuniste.