Sunteți pe pagina 1din 2

Clasa: a III-a Data:

Numele și prenumele:

Test de evaluare
Unitatea de învățare: „Viața împreună cu ceilalți”
( Necesitatea de a spune mereu adevărul; Ascultarea și împlinirea sfaturilor bune)

1. Citiți cu atenție enunțurile de mai jos și notați în dreptul fiecărui enunț A (adevărat) sau F (fals):
( S- 2 raspunsuri B- 3 răspunsuri FB -4 răspunsuri)
a) Dacă ÎL asculți pe Dumnezeu și spui adevărul,părinții și cei din jur vor avea încredere în tine.
b) Prin ascultarea de Dumnezeu mergem pe calea mântuirii.
c) Adevarul nu este apreciat de Dumnezeu.
d) Neascultarea duce la mândrie și greșală.

2. Atunci când citim din Biblie, când ascultăm sfaturile părinților și ale profesorilor, ne îmbogățim mintea și
sufletul cu înțelepciune. Marchează persoanele dragi din viața ta, de care asculți și care îți oferă sfaturi
pline de iubire și înțelepciune:
( S- 1 raspuns B- 3 răspunsuri FB -4 răspunsuri)
○ Mama și tata; ○ Doamna învățătoare;
○ Bunica și bunicul; ○ Părintele și doamna de religie.
○ Oamenii străini pe care nu-i cunosc;
3.

4. Alcătuiește propoziții cu următoarele cuvinte:


( S-1 raspunsuri B 2 răspunsuri FB 3-4 răspunsuri)
Adevar ___________________________________________________________________
Minciuna _____________________________________________________________________
Ascultare _____________________________________________________________________
Sfat ___________________________________________________________________

5. Completează spaţiile libere, folosind cuvintele din paranteză.


( S- un cuvant B- 2 cuvinte FB 3-4 cuvinte)
1. Dovada iubirii față de părinți este..........................
2. Mântuitorul Hristos a spus : Eu sunt CALEA, ........................., ȘI VIAȚA.
3. Neascultarea duce la mândrie și ........................ .
4. Adevarul te face puternic, iubit și ......................... .
( liber, ADEVARUL, ascultarea , greșală)

5. Omul frumos înmulțește talanții... În cufărul cu bogății, la loc de cinste se află adevărul.
Înșiră cuvintele, astfel încât să obții un șirag de perle. Ordonând corect, vei învăța o regulă de viață.
Trebuie adevărul.
__________________________________________________

FB – ordonarea corectă a trei/patru cuvinte ;


B – ordonarea corectă a doua cuvinte ;
S – ordonarea corecta a unui cuvant ;
să tot
spui
timpul

S-ar putea să vă placă și