Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Data: 20.III. 2019


Profesor: Fîţǎ Violeta
Scoala Gimnaziala Nr.1 Seimeni
Clasa aVI-a
Disciplina: Religie ortodoxă
Subiectul lecției: Unitatea: Viata crestinului impreuna cu semenii ( Rugaciunea, temei si putere a vietii crestine; Rugaciunea „Tatal nostru”; Iertarea, semn al bunatatii
sufletesti; Milostenia, manifestare a iubirii fata de semeni)
Tipul lecţiei: Recapitulare si consolidare

Competenţa generală:
1. Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune cu diferite manifestări ale credinței
2. Manifestarea unui comportament moral, în viața personală şi în societate, în acord cu valorile religioase
3. Raportarea experiențelor din viața de zi cu zi la principiile religioase, cu respectarea identității şi diversității religioase

Competenţe specifice:
1.1. Prezentarea cronologică a principalelor evenimente din viața şi activitatea Mântuitorului Iisus Hristos, pe baza textelor biblice
1.2. Integrarea unor concepte specifice în prezentarea de evenimente religioase, istorice şi culturale
1.3. Selectarea de informații adecvate din surse şi cu mijloace variate, pe teme cu relevanță moral-religioasă
2.1. Prezentarea unor modele spirituale, pe baza textelor biblice, religioase, literare studiate
3.1. Analizarea unor moduri de manifestare a diversității religioase în viața personală, a grupurilor de apartenență, a comunității

Obiective operaţionale
O1: sa defineasca si sa identifice tipurile de rugaciuni;
O2:sa constientizeze importanta rugaciunii si sa cunoasca continutul rugaciunii „Tatal nostru”;
O3:sa evidentieze roadele iertarii in viata spirituala;
O4:sa exemplifice modalitati de exprimare a milei crestine;
Metode şi procedee: rugaciunea, conversația, explicația, exercițiul, observare dirijată, explozia stelara , proiectie video;
Mijloace de învăţământ: icoana din clasa, tabla, fisa de lucru, video-proiectorul, leptop, manual;
Forme de organizare: activitate frontală/individual
Resurse: 1. Oficiale:
 Programa şcolară pentru disciplina Religie Ortodoxă, clasa a VI-a
 Planificarea calendaristică orientativă, clasa a VI-a
 Proiectarea unităţii de învăţare, clasa a VI-a
2.Bibliografice: *** Biblia sau Sfânta Scriptura, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București 2015;
2. *** Mica Biblie, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1993;
3. Cucoș, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examene de definitivare si grade didactice, Editura “ Polirom”, Iași, 2009;
4. Dorin Opriş, Monica Opriş, Metodica Predării religiei, Iaşi, 2005;
5. Mirela Sova,Cristian Alexa, Religie cult-ortodox, manual pentru clasa a VI- a, Editura „Didactica si Pedagogic”, Bucuresti, 2018;
6. https://youtu.be/j4MLTRKaNxs
SCENARIUL DIDACTIC
Nr. Etapele Ob Timp Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode si Mijloace Forme de Evaluare
crt lectiei (min) procedee de organizare
invataman
t
1. Momentul 2 Salutul Salutul Conversatia Icoana Activitate Aprecieri
organizatoric Rugăciunea Rugaciunea clasei frontal verbale
Notarea absențelor
Pregatirea pentru începerea orei
2. Reactualizarea 3 Se cere elevilor să răspundă la Elevii răspund la Activitate Aprecieri
cunoștințelor urmatoarele intrebari: Intrebari: frontală si verbale
anterioare
 Ce este rugaciunea si -Rugaciunea este Activitate
care este rolul ei? comunicarea omului individuală
 Cate parti are cu Dumnezeu iar
Rugaciunea “Tatal rolul rugaciunii este
O1 nostru”, care sunt de al sfintii pe om si Explicația
O2 acestea? a-i ridica mintea
O3  Cine este model suprem catre Dumnezeu. Exercitiul
O4 de iertare? -Rugaciunea „Tatal
 Definti milostenia? nostru” are trei
parti: invocarea, cele
sapte cereri si
doxoligia.
-Modelul suprem de
iertare este Hristos.
-Milostenia este o
manifestare a
dragostei pentru
semeni prin
ajutorarea acestora
in nevoi.
3. Precizarea 5 Profesorul anunță titlurile Elevii asculta cu Explicația Tabla Activitate
titlului lecțiilor care vor fi recapitulate: atentie și notează frontală
și a Rugaciunea, temei si putere a titlul celor trei lecții
obiectivelor vietii crestine, Rugaciunea pe caiet
“Tatal nostru” , Iertarea, semn
al bunatatii sufletesti,
Milostenia, manifestarea
iubirii fata de semeni.
Se notează titlurile lectiilor de
recapitulare,consolidare si
sistematizare a cunoștințelor pe
tablă.
Profesorul anunță competențele
urmărite folosind un limbaj
adecvat nivelului de înțelegere
al elevilor
4. Recapitulare 30 Se impart elevilor fișele de Fise ce Activitate Aprecieri
a și lucru Anexele 1,2,3,4 și se Elevii primesc fișele lucru frontală si verbale
sistematizare O1 explică cerințele fiecarui de lucru si rezolva Exercitiul (Anexele Activitate
a O2 exercițiilor, se dă un timp de exercitile Explozie 1,2,3,4) individuală
cunoștințelor O3 lucru după expirarea timpului stelara Observati
O4 de lucru, profesorul ascultă Elevii merg la tablă și a dirijata
câteva variante de răspuns și notează răspunsurile
numește elevi pentru a nota corecte
răspunsul corect pe tablă.
5. Generalizare O4 4 Profesorul pune spre vizionare Elevii vizioneaza cu Proiectie Leptop Activitate
a un filmulet: atentie filmuletul video Videoproie frontală
https://youtu.be/j4MLTRKaNxs ctorul
6. Aprecierea 2 Se fac aprecieri generale si Elevii asculta Activitate Aprecieri
activității individuale, privind atât aprecierile făcute de frontală verbale
elevilor participarea elevilor, cât și profesor si scrise
implicarea acestora în lecție.
Se noteaza toți elevii care au
participat activ la lecție.
7. Precizarea 2 Se anunță ca temă pentru acasă Elevii ascultă cu Manual Activitate
și exercitiul 4 de la pagina78. atenție indicatiile frontală
explicarea oferite de profesor si
temei notează tema in
pentru caiete
acasa
8. Incheierea 2 Rugăciunea Rugăciunea Exercițiul Icoana Activitate Aprecieri
lecției Salutul Salutul de clasei frontală verbal
rugăciune

OGLINDA TABLEI

 Rugaciunea, temei si putere a vietii crestine;


 Rugaciunea „Tatal nostru”;
 Iertarea, semn al bunatatii sufletesti;
 Milostenia, manifestare a iubirii fata de semeni

S-ar putea să vă placă și