Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Data: 20.III. 2019


Profesor: Fîţǎ Violeta
Scoala Gimnaziala Nr.1 Seimeni
Clasa aVI-a
Disciplina: Religie ortodoxă
Subiectul lecției: Unitatea: Viata crestinului impreuna cu semenii
( Rugaciunea, temei si putere a vietii crestine; Rugaciunea „Tatal nostru”; Iertarea, semn al bunatatii sufletesti; Milostenia, manifestare a iubirii fata de semeni)
Tipul lecţiei: Recapitulare si consolidare

Competenţa generală:
1. Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune cu diferite manifestări ale credinței
2. Manifestarea unui comportament moral, în viața personală şi în societate, în acord cu valorile religioase
3. Raportarea experiențelor din viața de zi cu zi la principiile religioase, cu respectarea identității şi diversității religioase

Competenţe specifice:
1.1. Prezentarea cronologică a principalelor evenimente din viața şi activitatea Mântuitorului Iisus Hristos, pe baza textelor biblice
1.2. Integrarea unor concepte specifice în prezentarea de evenimente religioase, istorice şi culturale
1.3. Selectarea de informații adecvate din surse şi cu mijloace variate, pe teme cu relevanță moral-religioasă
2.1. Prezentarea unor modele spirituale, pe baza textelor biblice, religioase, literare studiate
3.1. Analizarea unor moduri de manifestare a diversității religioase în viața personală, a grupurilor de apartenență, a comunității

Obiective operaţionale
O1: sa defineasca si sa identifice tipurile de rugaciuni;
O2:sa constientizeze importanta rugaciunii si sa cunoasca continutul rugaciunii „Tatal nostru”;
O3:sa evidentieze roadele iertarii in viata spirituala;
O4:sa exemplifice modalitati de exprimare a milei crestine;
Metode şi procedee: rugaciunea, conversația, explicația, exercițiul, observare dirijată, explozia stelara , proiectie video;
Mijloace de învăţământ: icoana din clasa, , fisa de lucru, video-proiectorul, manual;
Forme de organizare: activitate frontală/individual
Resurse:
 Programa şcolară pentru disciplina Religie Ortodoxă, clasa a VI-a
 Planificarea calendaristică, clasa a VI-a
 Proiectarea unităţii de învăţare, clasa a VI-a
2.Bibliografice: *** Biblia sau Sfânta Scriptura, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București 2015;
2. *** Mica Biblie, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1993;
3. Cucoș, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examene de definitivare si grade didactice, Editura “ Polirom”, Iași, 2009;
4. Dorin Opriş, Monica Opriş, Metodica Predării religiei, Iaşi, 2005;
5. Mirela Sova,Cristian Alexa, Religie cult-ortodox, manual pentru clasa a VI- a, Editura „Didactica si Pedagogic”, Bucuresti, 2018;
6. https://youtu.be/j4MLTRKaNxs
SCENARIUL DIDACTIC
Nr. Etapele Ob Ti Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode si Mijloace de Forme de Evaluare
crt lectiei mp procedee invatamant organizare
(mi
n)
1. Momentul 2 Salutul Salutul Conversatia Icoana Activitate Aprecier
organizatoric Rugăciunea Rugaciunea clasei frontal i verbale
Notarea absențelor
Pregatirea pentru începerea orei
Verificarea 3 Se cere elevilor să răspundă la Elevii răspund la Activitate Aprecier
cunoștințelor urmatoarele intrebari: Intrebari: frontală si i
dobândite Activitate
anterior  Ce este rugaciunea si care -Rugaciunea este individuală
verbale
este rolul ei? comunicarea omului cu
 Cate parti are Rugaciunea Dumnezeu iar rolul
“Tatal nostru”, care sunt rugaciunii este de al
O1 acestea? sfintii pe om si a-i ridica Explicația
O2  Cine este model suprem de mintea catre Dumnezeu.
O3 iertare? -Rugaciunea „Tatal Exercitiul
O4  Definti milostenia? nostru” are trei parti:
invocarea, cele sapte
cereri si doxoligia.
-Modelul suprem de
iertare este Hristos.
-Milostenia este o
manifestare a dragostei
pentru semeni prin
ajutorarea acestora in
nevoi.
2. Precizarea 5 Profesorul anunță titlurile lecțiilor Elevii asculta cu atentie și Explicația Activitate
titlului care vor fi recapitulate: notează titlul celor trei frontală
și a Rugaciunea, temei si putere a lecții pe caiet
obiectivelor vietii crestine, Rugaciunea “Tatal
nostru” , Iertarea, semn al
bunatatii sufletesti, Milostenia,
manifestarea iubirii fata de
semeni.
Se notează titlurile lectiilor de
recapitulare,consolidare si
sistematizare a cunoștințelor pe
tablă.
Profesorul anunță competențele
urmărite folosind un limbaj
adecvat nivelului de înțelegere al
elevilor
3. 30 Se impart elevilor fișele de lucru Fise ce Activitate Aprecier
Consolidarea Anexele 1,2,3,4 și se explică Elevii primesc fișele de lucru frontală si i verbale
cunoștințelor Activitate
O1 cerințele fiecarui exercițiilor, se dă lucru si rezolva exercitile Exercitiul (Anexele individuală
O2 un timp de lucru după expirarea Explozie 1,2,3,4)
O3 timpului de lucru, profesorul Elevii merg la tablă și stelara Observat
O4 ascultă câteva variante de răspuns notează răspunsurile ia
și numește elevi pentru a nota corecte dirijata
răspunsul corect pe tablă.
4. Generalizare O4 4 Profesorul pune spre vizionare un Elevii vizioneaza cu Proiectie Video Activitate
a filmulet: atentie filmuletul video proiectoru frontală
https://youtu.be/j4MLTRKaNxs l
5 Obţinerea 1 Conversația Activitate
performanţei şi Se realizează în permanenţă, cu ajutorul frontală Observat
a feed-back- conversaţiei din cadrul exerciţiilor de Elevii ascultă aprecierile făcute
ului sistematizare a cunoştinţelor.
ia
de profesor. dirijata
Profesorul va face aprecierile generale şi
individuale referitor la pregătirea elevilor
pentru lecţie, cât și implicarea lor activă
la ora de curs.

6. Aprecierea 2 Se fac aprecieri generale si Elevii asculta aprecierile Activitate Aprecier


activității individuale, privind atât făcute de profesor frontală i verbale
elevilor participarea elevilor, cât și si scrise
implicarea acestora în lecție.
Se noteaza toți elevii care au
participat activ la lecție.
7. Precizarea 2 Se anunță ca temă pentru acasă Elevii ascultă cu atenție Manual Activitate
și exercitiul 4 de la pagina78. indicatiile oferite de frontală
explicarea profesor si notează tema in
temei caiete
8. Incheierea 2 Rugăciunea Rugăciunea Exercițiul Icoana Activitate Aprecier
lecției Salutul Salutul de clasei frontală i verbal
rugăciune

OGLINDA TABLEI

 Rugaciunea, temei si putere a vietii crestine;


 Rugaciunea „Tatal nostru”;
 Iertarea, semn al bunatatii sufletesti;
 Milostenia, manifestare a iubirii fata de semeni

S-ar putea să vă placă și