Sunteți pe pagina 1din 2

"Malpraxisul medical"

Malpraxisul este definit ca fiind „eroarea profesională săvârşită în exercitarea actului medical sau medico –
farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicând răspunderea civilă a personalului
medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice”. La nivelul direcţiilor de
sănătate publică au fost constituite comisii de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de
malpraxis care pot fi sesizate de către persoanele care se consideră victime ale unui asemenea act, imputabil
unei activităţi de prevenţie, diagnostic şi tratament. Aceste comisii stabilesc dacă în cauză a fost sau nu o
situaţie de malpraxis, procedura neîmpiedicând liberul acces la justiţie. Din păcate atribuţiile şi competenţele
Comisiei de malpraxis nu sunt foarte clar specificate, suprapunându-se peste atribuţiile altor organisme
implicate în gestionarea abaterilor profesionale. De la data apariţiei reglementărilor legislative privind
malpraxisul medical, s-a încercat, în mai multe rânduri, să se realizeze o sistematizare a acestora, nu în
ultimul rând, datorită numeroaselor disfuncţionalităţi apărute în derularea procedurilor nu întotdeauna clare,
nici pentru pacient, nici pentru medic.

In prezent, normele de deontologie medicala sunt cuprinse in Codul dedeontologie medicala din anul 2005,
care in art. 3 consacra sanatatea omului ca fiind telulsuprem al actului medical, obligatia medicului constand
in a apara sanatatea fizica simentala a omului, in a usura suferintele, in a respecta viata si demnitatea
persoaneiumane, fara discriminari in functie de varsta, sex, rasa, etnie, religie, nationalitate,conditie sociala,
ideologie politica sau din orice alt motiv, in timp de pace, precum si intimp de razboi.
Incalcarea unei norme deontologice, fara a produce vreun prejudiciu pacientului, poate atrage raspunderea
disciplinara a medicului, insa in situatia in care conduitaculpabila a medicului are drept rezultat producerea
unei pagube pe seama pacientului,intervine raspunderea civila delictuala pentru malpraxis.

In stabilirea formei de vinovatie cu care actioneaza subiectul, este foarteimportanta decelarea intre greseala si
eroare.
Greseala presupune nerespectarea unor norme de comportament profesional pe care un medic cu aceeasi
capacitate profesionala,in aceleasi conditii, le-ar fi respectat. Eroarea este determinata de situatii ca
evolutiacomplicata a unei boli ori simptomatologia atipica, situatii in care orice medic ar fi procedat in
aceeasi maniera. Spre deosebire de greseala, eroarea apare in ciuda bunei-credinte si a constiinciozitatii
medicului.

Alaturi de personalul medical angajat, raspund si unitatile sanitare, in calitate defurnizori de servicii
medicale, pentru prejudi ciile produse pacientilor ca urmare aserviciilor prestate, generate de viciile ascunse
ale echipamentelor medicale, alesubstantelor medicamentoase si ale materialelor sanitare ori generate de
furnizareanecorespunzatoare a utilitatilor.
In activitateasa, medicul trebuie sa aiba in vedere si sa evalueze si cele mai miciriscuri, dand dovada de
profesionalism si actionand cu prudenta.

Pentru evaluarea riscului util, este binevenita obtinerea consimtamantului pacientului, dupa o prealabila
informarecu privire la riscul pe care il implica un anumit act medical.

Erorile subiective (de diagnostic) constau in


reprezentarea greşită a realităţii medicale determinată de
slaba pregătire profesională, implicit punerea defectuoasă
in practică a tehnicilor si manevrelor de specialitate.
Cauze ale erorilor de diagnostic sunt :
- necunoaşterii trecutului medical al pacientului;
- examinării greşite;
- interpretării eronate a simptomelor;
- neefectuării unor teste;
- netrimiterii pacientului pentru un consult de
specialitate sau neschim-bării diagnosticului in
cazul unui tratament care nu da rezultate.

Erorile obiective se datoreaza, cel mai frecvent:


- unei imperfecţiuni a ştiinţei medicale la un moment
dat;
- unei reactivităţi particulare a bolnavului sau unor
particularităţi ale bolii