Sunteți pe pagina 1din 1

Numele................................................. Test- Adjectivul - clasa a V- a Data........................................

Notă : Vei primi câte 5 puncte pentru fiecare cerintă rezolvată corect. 90 de puncte pentru rezolvare şi 10 puncte din oficiu.
I.Citeşte fiecare din următoarele afirmaţii şi încercuieşte cu A dacă o consideri adevărată şi cu F dacă o consideri falsă :
1. A – F Adjectivele mov şi roz au la feminin formele movă şi roză.
2. A – F Adjectivul se acordă în gen, număr şi caz cu substantivul determinat.
3. A – F Adjectivul este o parte de propoziţie.
II. Încercuieşte litera corespunzătoare fiecărui răspuns corect:
4. Seria care conţine doar adj. invariabile este:
a. asemenea, gri, atroce ; b. crem, feroce, portocaliu; c. alb, vesel, ferice.
5. Adjectivul nu are:
a. caz; b. persoană; c. funcţie sintactică.
6. Cuvântul subliniat din propoziţia: Fratele lui este un isteţ băiat are funcţie sintactică de:
a. complement direct; b. nume predicativ; c. atribut adj..
III. Scrie in spatiul punctat litera corespunzătoare:
........7. A adj. în Ac. a. Pădurea era tristă şi pustie.
....... 8. N.P. în N. b. Ea se îmbracă în culoarea roşie.
........9. A adj. în G. c. Rochia ei este, aşa, un rozaliu.
d. Cantecul fluierului fermecat mă fascina.
IV. Completează spaţiile libere cu răspunsul adecvat enunţurilor :
10. În sintagma soare palid, adjectivul are valoare stilistică de...........................................................................
11. În propoziţia: Rochia fetei grijulii este roşie., adj. subliniate au cazurile (în ordine).............................../.....................................
12. Formele de plural articulat al adj. simplu, dârz, viteaz(se păstrează genul) sunt.......................................................................
V. Scrie, in propoziţii, răspunsul adecvat următoarelor cerinţe:
13. Scrie o propoziţie în care adj. frumos să devină subst..............................................................................................
14. Scrie două adj. variabile cu 1t. şi 2 f...........................................................................................................................
15. Construieşte o propoziţie în care adj. harnic să fie în cazul dativ.......................................................................
VI. Scrie răspunsurile corespunzătoare următoarelor cerinţe:
16. Scrie două adj. provenite din participiu..............................................................................................................................
17. Scrie două adjective compuse.....................................................................................................................................

Numele................................................. Test- Adjectivul - clasa a V- a Data........................................

Notă : Vei primi câte 5 puncte pentru fiecare cerintă rezolvată corect. 90 de puncte pentru rezolvare şi 10 puncte din oficiu.
I.Citeşte fiecare din următoarele afirmaţii şi încercuieşte cu A dacă o consideri adevărată şi cu F dacă o consideri falsă :
1. A – F Adjectivele mov şi roz au la feminin formele movă şi roză.
2. A – F Adjectivul se acordă în gen, număr şi caz cu substantivul determinat.
3. A – F Adjectivul este o parte de propoziţie.
II. Încercuieşte litera corespunzătoare fiecărui răspuns corect:
4. Seria care conţine doar adj. invariabile este:
a. asemenea, gri, atroce ; b. crem, feroce, portocaliu; c. alb, vesel, ferice.
5. Adjectivul nu are:
a. caz; b. persoană; c. funcţie sintactică.
6. Cuvântul subliniat din propoziţia: Fratele lui este un isteţ băiat are funcţie sintactică de:
a. complement direct; b. nume predicativ; c. atribut adj..
III. Scrie in spatiul punctat litera corespunzătoare:
........7. A adj. în Ac. a. Pădurea era tristă şi pustie.
....... 8. N.P. în N. b. Ea se îmbracă în culoarea roşie.
........9. A adj. în G. c. Rochia ei este, aşa, un rozaliu.
d. Cantecul fluierului fermecat mă fascina.
IV. Completează spaţiile libere cu răspunsul adecvat enunţurilor :
10. În sintagma soare palid, adjectivul are valoare stilistică de...........................................................................
11. În propoziţia: Rochia fetei grijulii este roşie., adj. subliniate au cazurile (în ordine).............................../.....................................
12. Formele de plural articulat al adj. simplu, dârz, viteaz(se păstrează genul) sunt.......................................................................
V. Scrie, in propoziţii, răspunsul adecvat următoarelor cerinţe:
13. Scrie o propoziţie în care adj. frumos să devină subst..............................................................................................
14. Scrie două adj. variabile cu 1t. şi 2 f...........................................................................................................................
15. Construieşte o propoziţie în care adj. harnic să fie în cazul dativ.......................................................................
VI. Scrie răspunsurile corespunzătoare următoarelor cerinţe:
16. Scrie două adj. provenite din participiu..............................................................................................................................
17. Scrie două adjective compuse.....................................................................................................................................