Sunteți pe pagina 1din 7

REGISTRUL DE INTRARE-IEŞIRE

INTRĂRI IEŞIRI
Nr. Data Nr. şi Emitentul Conţinutul Compartimentul Data Modul de Destinatarul Nr. de Indicativul
de înreg. înregistrării data documentului căruia i s-a expedierii rezolvare înreg. al dos. după
doc. repartizat doc. An-Lună- coc. la care Nomenclator
An-Lună-Zi intrat Zi se conexeză

1
Nr. Data Nr. şi Emitentul Conţinutul Compartimentul Data Modul de Destinatarul Nr. de Indicativul
de înreg. înregistrării data documentului căruia i s-a expedierii rezolvare înreg. al dos. după
Nr. Data Nr. şi Emitentul Conţinutul Compartimentul Data Modul de Destinatarul Nr. de Indicativul
de înreg. înregistrării data documentului căruia i s-a expedierii rezolvare înreg. al dos. după
Nr. Data Nr. şi Emitentul Conţinutul Compartimentul Data Modul de Destinatarul Nr. de Indicativul
de înreg. înregistrării data documentului căruia i s-a expedierii rezolvare înreg. al dos. după
Nr. Data Nr. şi Emitentul Conţinutul Compartimentul Data Modul de Destinatarul Nr. de Indicativul
de înreg. înregistrării data documentului căruia i s-a expedierii rezolvare înreg. al dos. după
Nr. Data Nr. şi Emitentul Conţinutul Compartimentul Data Modul de Destinatarul Nr. de Indicativul
de înreg. înregistrării data documentului căruia i s-a expedierii rezolvare înreg. al dos. după

Nr. Data Nr. şi Emitentul Conţinutul Compartimentul Data Modul de Destinatarul Nr. de Indicativul
de înreg. înregistrării data documentului căruia i s-a expedierii rezolvare înreg. al dos. după