Sunteți pe pagina 1din 4

Aprobat în CA:

Avizat,
Director
TĂNASĂ DORINA

PLAN EDUCAŢIONAL PERSONALIZAT

I. Unitatea școlară: Liceul Teoretic ,,Traian Lalescu’’ Hunedoara


II. Clasa: a III-a B
III.Nume şi prenume elev:
IV.Nr. Certificat de orientare şcolară şi profesională:
V.Prof. învăţământ primar/ prof. Diriginte: DUMAN MIHAELA ELENA
VI. Perioada intervenţiei : an școlar 2019-2020
VII. Rezultatele evaluării complexe:

TIPLOLOGIE
DISLEXIE DISGRAFIE DISCALCULIE
Da Nu Da Nu Da Nu
x x x
VIII. Scop: Îmbunătățirea nivelului achizițiilor școlare prin adaptare curriculară în funcție de particularitățile individuale

IX. Intervenţia individualizată şi personalizată prin accesibilizarea curriculumului naţional:


Discipli- Obiective Strategia de intervenţie Măsuri compensatorii Măsuri de dispensare Evaluarea Obs. Cadru didactic
na adaptată responsabil
şcolară
Limba şi - să înţeleagă semnificaţia Activitate diferentiata in timpul -manual în format -dispensarea -testele şi Prof.
literatura globală a mesajului oral; orelor de curs şi în fiecare zi de digital; cititului cu voce tare verificările vor înv.primar
română - să sesizeze intuitiv vineri, de la 12 la 13, în faţa clasei: fi anunţate din
corectitudinea unei implicând: -tabele cu alfabetul, timp; DUMAN
propoziţii ascultate; definiţii, ortograme; -dispensarea citirii -se asigură timp MIHAELA
- să distingă cuvintele dintr- -exerciţii de delimitare a -texte cu imagini, autonome a unor suplimentar ELENA
o propoziţie dată, silabele cuvintelor în enunţuri; sinteze, scheme; texte a căror pentru execuţia
dintr-un cuvânt şi sunetele -exerciţii de stabilire a pozitţei lungime şi probelor/
dintr-o silabă; unui cuvânt într-o propoziţie; -prezenţa cadrului complexitate cerinţe mai
- să sesizeze sensul -jocuri de identificare a pozitţei didactic care citeşte depăseşte nivelul de puţine;
cuvintelor într-un enunţ dat; silabelor în cuvânt; itemii textului din abilitate al copilului;-se asigură
- să formuleze clar şi corect -exerciţii de distingere a manual, sarcinile de citirea cu voce
enunţuri verbale potrivite sunetului iniţial, final sau din rezolvat, -memorarea tare de către
unor situaţii date; interiorul unei silabe sau al unui chestionarele cu poeziilor, prof. a
- să integreze cuvintele noi cuvânt; răspunsuri multiple; definiţiilor; sarcinilor de
în enunţuri orale; - despărţirea cuvintelor în silabe; -tabel cu zilele -dispensarea scrierii efectuat în
- să identifice litere, grupuri -jocuri de punere în săptămánii, lunile rapide după dictare; timpul
de litere, silabe, cuvinte şi corespondenţă a unui cuvânt anului, anoimpurile; verificărilor;
enunţuri în textul tipărit şi auzit cu imaginea -dispensarea -subiectele se
în textul de mână; corespunzătoare; -dicţionare, respectării timpilor citeesc pe rând,
- să sesizeze legătura dintre -exerciţii de despărtţre a vocabulare digitale. pentru realizarea în ordinea în
enunţuri şi imaginile care le cuvintelor în silabe; sarcinilor de lucru în care se
însoţesc; - exerciţii de adoptare a poziţiei scris. elaborează
- să desprindă semnificaţia corecte si comode pentru scris; lucrarea;
globală a unui text citit; - exerciţii de scriere în duct -evaluările vor
- să citească în ritm propriu, continuu; fi de aşa natură
corect un text cunoscut; - exerciţii de scriere a literelor, încât să
- să scrie corect litere, silabelor, cuvintelor si limiteze scrisul.
silabe, cuvinte; propoziţiilor;
- să scrie corect, lizibil şi - exerciţii de scriere a literelor si
îngrijit propoziţii scurte. a cuvintelor, respectând forma,
mărimea lor;
- exerciţii de încadrare corectă în
pagină a textului (data, alineat);
- exerciţii de apreciere corectă a
spaţiului dintre cuvinte;
- dictări de cuvinte şi propoziţii
simple;
Studiu individual cu sprijinul
familiei
Intervenţia individualizată şi personalizată se va realiza înacord cu recomandările din Anexa la OMEN NR. 3124/20.01.2017 –Metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu
tulburări de învățare
X.Intervenţia individualizată şi personalizată prin activităţi de consiliere şi terapii specifice
Echipa de specialişti

Nume şi Funcţia Obiective Strategia de Observaţii


prenume intervenţie
Dumbravă Prof. Dezvoltarea aptitudinilor socio- Folosirea poveștilor Copilul are o stare emoțională bună pe tot parcursul orei de consiliere.
emoționale, cognitive, terapeutice, a metodelor
Simona consilier comportamentale prin activități de de exprimare a emoțiilor
consiliere individuală; prin desen.
şcolar Îmbunătățirea reacțiilor emoționale Evaluare psihologică.
prin activități de consiliere
individuală și de grup;
Prevenirea situațiilor de criză
personală și educațională.
Tudor Prof. logoped Gimnastica şi miogimnastica Exerciții de
corpului şi a organelor care
participa la realizarea pronunție, exprimare
Andreea
pronunţiei; și scriere
Dezvoltarea respiraţiei corecte şi a
echilibrului inspir-expir;
Educarea/Dezvoltarea auzului
fonematic;
Emiterea/Obţinerea, consolidarea,
diferenţierea şi automatizarea
sunetelor afectate
în vorbirea independentă corectă;
Dezvoltarea vocabularului,
abilităţilor de exprimare în
propoziţii şi respectarea
structurilor gramaticale; abilităţilor
de comunicare(narative şi
conversaţionale);
Scrierea şi citirea corectă: a literei,
a silabei, a cuvântului, a propoziţiei,
scrierea
după dictare, dar şi independentă, a
unor povestiri şi mici texte.

- Prof. itinerant - - -
şi de sprijin

XI.Modalităţi de implicare a părinţilor în intervenţie:


Implicarea părinților prin asigurarea suportului necesar copilului cu tulburări de învățare și colaborarea cu învățătoarea, consilierul școlar și logopedul.

XII. Rezultate aşteptate:


Copilul :
 pune în corespondenţă cuvântul scris cu imaginea corespunzătoare;
 recunoaşte fără dificultate literele de tipar mari şi mici;
 realizeză literele mari şi mici învăţate, dar nu respecta regulile de scriere;
 aşază unele cuvinte date în ordine alfabetică;
 copiază silabe, cuvinte şi propoziţii cu dificultate;
 desparte oral cuvintele simple în silabe;
 înţelege mesajul oral sau scris dacă formularea este scurtă şi clar exprimată

XIII. Observaţii
Copilul :
 Pronunţă greu cuvintele, vocabular sărac, lacunar;
 Raspunde greu, incorect din punct de vedere gramatical, monosilabic sau în propoziţii incomplete;
 Nu reuşeşte să povestească texte auzite în clasă ori întâmplări din viaţa personală;
 Capacitate scăzută de organizare şi coordonare a acţiunilor în conformitate cu comanda verbală;
 Scrie litere/cuvinte cu trăsături tremurate, fără a respecta spaţiul de scris, pierde rândul;
 Nu reuşeşte să scrie corect o propoziţie până la final;
 Transcrie silabe, cuvinte şi propoziţii cu dificultate;
 Nu scrie corect după dictare cuvinte şi propoziţii;
 Nu utilizează convenţiile limbajului scris (punctul, semnul întrebării, scrierea cu majuscule).

Întocmit,
Prof. Duman Mihaela

S-ar putea să vă placă și