Sunteți pe pagina 1din 3

Nume și prenume : Data

LUCRARE SCRISĂ LA MATEMATICĂ PE SEMESTRUL II

Habarnam a încurcat-o rău de tot.Ajută-l să rezolve corect tot testul si transformă-l în HABARAM.

1. A scris trei numere cu litere....tu scrie-le cu cifre. 0,5 p

opt sute doi

șaizeci și nouă

trei sute douăzeci și șase

2. Descompune numerele în S ,Z și U 0,5 p

834 = .......... +........ .+.......

602= ............+...........+.......

256=............+............+.......

3.Compară numerele: 0,5 p

324...... 342 905 ....... 213 452......452

4.Rezolvă exercițiile si unește rezultatul cu denumirea operației pe care ai efectuat-o: 2p


a) 385 + 176 = produs
b) 402- 154 = cât
c) 10 x 5= diferență
d) 32 : 8 = sumă

5.Ajută-l pe Habarnam! 1p

Pentru a măsura distanța pâna la casa lui Limonadă ai nevoie de .................

Apa pentru Acuarelă se măsoară cu ....................................

Cantitatea de castraveți din râul Castraveților se măsoară cu ................

Să-și poată cumpăra pantaloni este nevoie de .............

6.Desenează, folosind liniarul: 2p


a) o dreaptă „a” în poziţie oblică; b) un segment de dreaptă AB, măsurând 3 cm
poziţie orizontală;

c) o linie frântă deschisă d) o semidreaptă în poziţie verticală;


5

e) o linie curbă deschisă; f) un poligon din trei laturi;

7.Scrie denumirile corpurilor geometrice de mai jos: 0,5 p

____________ _______________ ___________________ ____________

8.Notează, cu A (adevărat) în dreptul enunţurilor adevărate şi F (fals) în dreptul


enunţurilor false de mai jos: 1p
 Cercul are o singură latură. _____
 Pătratul este un poligon cu patru laturi. ______
 Triunghiul nu poate avea laturile egale. ______
 Dreptunghiul are laturile opuse de mărimi egale. ______
 Perimetrul este suma tuturor laturilor unei figuri geometrice. ______

Se acordă 2 puncte din oficiu.

S-ar putea să vă placă și