Sunteți pe pagina 1din 2

Test

Se dă textul :
Dar când ora se isprăvi şi elevii se ridicară cu zgomot, Gură-de-Aur tresări şi observă, cam
ruşinat, că dormise o bună bucată de vreme. Şi nu numai el ci şi vecinii de bancă băgaseră de seamă
şi comunicaseră descoperirea mai departe, în şoaptă. Abia părăsise dascălul cel tânăr clasa, şi
colegii începură să-l ciupească şi să-l îmbrâncească pe Gură-de-Aur din toate părţile.
— Te-ai săturat de somn? întrebă unul şi rânji.
— Grozav elev! îşi bătu joc altul. Asta o să fie o lumină a bisericii. Să tragi aghioase, chiar din
prima oră!
— Duceţi-l la culcare pe mititel, propuse unul şi îl apucară de mâini şi de picioare, ca să-l care de
acolo, în mijlocul unor hohote de râs.
Trezit brusc, în felul acesta, Gură-de-Aur se înfurie; începu să izbească în jurul său, încercă
să se elibereze, primi câţiva ghionti şi până la urmă îl lăsară să cadă, în vreme ce unul continua să-l
ţină de un picior. Se desprinse printr-o zvâcnire violentă şi se azvârli la nimereală, asupra celui
dintâi care primi lupta, încăierându-se cu el, într-o bătălie crâncenă. Adversarul său era un flăc
avură timp să dispară, că intră pater Martin, directorul şcolii şi se opri în faţa lui Gură-de-Aur, care
rămăsese singur locului. Se uită, cu uimire, la băiatul ai cărui ochi albaştri îl priveau încurcaţi, dintr-
o faţă învăpăiată şi cam răvăşită de buimăceală. — Ei, dar ce-i cu tine? întrebă el. Tu eşti Gură-de-
Aur, nu-i aşa? Ţi-au făcut ceva, haimanalele?
— O, nu, zise băiatul, am scos-o la capăt.
— Cu cine?
— Nu ştiu. Încă nu cunosc pe nici unul. Unul dintre ei s-a bătut cu mine.
— Aşa? El a început?
— Nu ştiu. Nu, cred că am început chiar eu. M-au luat în râs şi atunci m-am mâniat.
— Ei, ce să zic, frumos începi, băiete. Ţine însă minte: dacă te mai încaieri o dată aici, în clasă,
urmează pedeapsa. Şi acum, vezi să ajungi la gustarea de după-masă; hai, du-te. Zâmbind, privi în
urma lui Gură-de-Aur, cum pleacă în fugă copleşit de ruşine şi în drum se străduieşte să-şi pieptene
cu degetele părul blond-deschis, ciufulit.
(Hermann Hess, Narcis și Gură-de-Aur)

1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate : se isprăvi,
violentă, rușine. 6 puncte
2. Explică modul de formare a unui cuvânt obținut prin conversiune și a unui cuvânt obținut prin
compunere din secvența : Trezit brusc, în felul acesta, Gură-de-Aur se înfurie. 6 puncte
3. Precizează numărul de litere și de sunete din cuvintele : colegii, anghioase, început. 6 puncte
4. Alcătuiește enunțuri cu cele două sensuri ale omonimului somn. 6 puncte
5. Transcrie din text câte un cuvânt care să conțină diftong, triftong și vocale în hiat. 6 puncte
6. Indică modul, timpul și funcția sintactică pentru cuvintele scrise înclinat : dormise, să ciupească,
duceți, a început. 12 puncte
7. Identifică în text o construcție incidentă. 4 puncte
8. Transformă construcțiile active de mai jos în construcții pasive : 12 puncte
a. Pilotul conducea mașina cu îndemânare.
b. Băiatul a speriat pisica vecinilor.
c. Băiatul șutase mingea cu putere.
d. Verișoara mea rezolvă un exercițiu de matematică.
9. Transformă construcțiile active de mai jos în construcții reflexive: 12 puncte
a. El a spus adevărul.
b. Ea crede mărturisirea lui.
c. Dan doarme mult în vacanță.
d. Arheologii au descoperit o cetate dacică.
10. Menționează rolul semnului de întrebare din enunțul : — Te-ai săturat de somn? întrebă unul şi
rânji. 4 puncte
11. Menționează modurile de expunere din textul citat. 4 puncte
12. Precizează, într-un enunț, motivul pentru care Gură-de-Aur s-a înfuriat. 6 puncte
13. Formulează 2 idei principale / secundare din fragmentul citat. 6 puncte

S-ar putea să vă placă și