Sunteți pe pagina 1din 10

Complement simplu hemiplegie de aceeasi parte cu

deviatia capului si a globilor oculari


1. Care este afirmatia corecta referitor la de partea opusa
gaura anionica(AG)? e) in comele metabolice apare, cel
a) daca AG este scazuta sub 3mEq/l mai frecvent accentuarea ROT
poate fi consecinta toxicitatii cu 4. Efectele Propofolului sunt:
litiu a) scade TA si DC prin vasodilatatie
b) se calculeaza dupa formula: arteriala si venoasa
AG=Na-(Ca+HCO3) b) determina depresie respiratorie
c) reprezinta numarul de anioni independent de doza
masurati in plasma c) creste fluxul sanguin hepatic
d) daca AG este scazuta poate indica d) creste fluxul sanguin renal
o crestere a acizilor organici sau a e) creste debitul urinar
subst acide in organism 5. Cresterea productiei de CO2 (V CO2)-
e) reprezinta nr de cationi se produce in urm situatii:
nemasurati in plasma a) hipotermie
2. Echilibrul acido-bazic se caract. Prin b) casexie
urmatorii parametrii: c) HTA
a) pH-actual- valoarea pH-ului d) febra
sangelui venos det la temp de e) acidoza metabolica
30°C, in conditii anoxice- 7.34.9 6. Indicatii pentru ventilatia mecanica:
b) pCO2 actuala- presiunea partiala a a) FR=20/min
CO2 in sangele arterial- 20-25 b) pH< 7,25 ; PaCO2>> 60mmHg
mmHg c) FR=15/min
c) bicarbonatul actual- concentratia d) PaO2>50mmHg sau
de bicarbonat in sangele arterial- PaO2/fiO2>200mmHg
24.6-28.6 mmol/L e) PaCO2=43mmHg
d) pO2- presiunea oxigenului in 7. Cauzele producerii IRA prerenala pot
sangele arterial- 50 mmHg fi:
e) pH actual- valoarea pH-ului a) tromboza de vene renala
sangelui arterial determinata la b) glomerulonefrita acuta rapid
temp de 30°C, in conditii anoxice- progresiva
7.30 c) cetoacidoza diabetica
3. Care dintre urmatoarele afirmatii este d) sclerodermia
corecta? e) tumora renala
a) postura de decerebrare- este 8. Cauze acute de acidoza respiratorie:
exprimata clinic prin flexia gatului, a) distrofie neuromusculara
contractia maxilarelor, abductia b) BPOC
umerilor, flexia membrelor, c) depresia medicamentoasa a SNC
extensia palmara si plantara a d) obezitate cu scaderea ventilatiei
degetelor si rotatia externa a alveolare
piciorului e) gangrena diabetica
b) in comele metabolice apare, cel 9. Proprietati ale solutiilor coloidale:
mai frecvent hipertonia musculara a) difuzeaza repede in interstitiu
generalizata b) au molecule mici comparativ cu
c) leziunile supratentoriale- sunt cristaloizii
clinic neurologic sugerate de c) raman o perioada mai lunga de
deviatia capului si a globilor oculari timp in spatiul vascular
de partea contralaterala leziunii d) exercita o presiune coloid-
insotite de hemiplegie de aceeasi osmotica mai mica
parte a leziunii e) sunt mai putin eficiente in
d) leziunea pontina- care comprima reechilibrarea volemica
trunchiul cerebral, este caract de
10. Acidoza metabolica poate fi d) temperatura > 38°C
determinata de declansarea a 2 e) temperatura < 36°C
mecanisme, cu exceptia: 16. Mecanismele comelor sunt, cu
a) cresterea productiei de acizi exceptia:
b) hipoventilatie a) scoarta alterata difuz functionala
c) scaderea excretiei renale de acizi b) lez indirecte ale SRAA
d) pierderi excesive de alcal c) deconectari intinse cortico-
e) cresterea reabsorbtiei renale a subcorticale
bicarbonatului d) suferinte difuze, metabolice
11. Care sunt mecanismele fiziopatologice e) scoarta alterata difuz structural
in productia IRA intrinseca, cu 17. Drogurile utilizate in premedicatia
exceptia: anestetica, cu exceptia:
a) obstructia intraluminala a) benzodiazepine si opioide
b) vasoconstrictia mediata prin b) relaxante musculare, rocuronium
sistemul RAA c) granisetron, ondasetron
c) obstructia intratubulara d) atropina, glicopirolat
d) ruptura tubilor nefronilor e) dexametazona
e) scaderea productiei de substante 18. irale stopului cardiac:
vasodilatatoare: prostaglandina I2 a) fibrilatia arteriala
si oxid nitric b) tahicardia ventriculara cu prezenta
12. Contraindicatii ale NPPV(ventilatie cu pulsului
pres pozitiva neinvaziva): c) asistola
a) insuficienta respiratorie d) flutter atrial
hipercapnica e) disociatia electromagnetica
b) frecv resp crescuta 19. Complicatiile hemofiltrarii sunt urm:
c) la pacientii care vomita a) sindromul de dezechilibru de
d) pacienti constienti dializa care se manifesta prin
e) pacienti carora li se poate fixa simptome neurologice
masca b) hipoxemie
13. Cauze renale de hipovolemie relativa: c) perforatie abdominala
a) diuretice d) tromboza hemofiltrului
b) hipoaldosteronism e) peritonita
c) insuf adrenala 20. Alegeti rasp gresit referitor la
d) insuf renala obstructiva macronutrienti:
e) sindrom nefrotic a) apa- cantitatea medie de
14. Cu privire la agentii vasopresori si administrare este de 30 - 40
inotropi utilizati in soc, alegeti ml/kgcorp hidric
varianta corecta: b) lipidele- 1-1,5 g/kgcorp/zi
a) noradrenalina- puternic efect c) proteinele- 0,8- 1,5 g/dl
vasodilatator d) glucidele- pana la 5g/kgcorp/zi
b) dobutamina- puternic efect e) Mg, Zn, Co, I, F, Se, Cu, Mn- sunt
vasoconstrictor cei mai imp macronutrienti
c) dopamina- puternic efect 21. Dezideratele anesteziei generale sunt
vasoconstrictor reprezentate de:
d) adrenalina- puternic efect a) analgezice- senzatie de durere la
vasoconstrictor aplicarea unui stimul dureros
e) noradrenalina- efect cronotrop b) hipnoza
maximal c) contractura musculara
15. Apartin SIRS, cu exceptia: d) controlul hemostazei
a) FC > 90/min e) amnezie- pierderea memoriei la
b) FR > 20/min sau PaCO2 < 32mmHg aplicarea unui stimul luminos
c) leucocite > 12 000/mm3 sau
elemente mature >10%
22. Reflexul corneean evalueaza atat a) FR<35 R/min
integritatea trunchiului cerebral cat si b) PaO2<55 mmHg
a perechilor de nervi cranieni: c) pH>7,32
a) III, IV, V, VI, VII d) tahicardie
b) IV, V, VI, VII, VIII e) cresterea TA>20% din tensiunea
c) II, III, IV, V, VI bazala a pacientului
d) IV, V, VI, VIII, IX 27. Proprietatile solutiilor coloidale sunt
e) V, VI, VII, VIII urmatoarele, cu exceptia:
23. Alcaloza respiratorie reprezinta: a) au molecule mai mici comparativ
a) pH=7.40; PaCO2=44 mmHg; cu cristaloizii
HCO3=22 b) exercita o presiune coloid osmotica
b) pH=7.31; PaCO2=45 mmHg; mai mare decat cristaloizii
HCO3=31 c) difuzeaza repede in interstitiu
c) pH=7.49; PaCO2=22 mmHg; d) raman in spatiul intravascular un
HCO3=22 timp limitat
d) pH=7.51; PaCO2=38 mmHg; e) numai 20% din fluidul administrat
HCO3=33 ramane in spatiul intravascular
e) pH=7.22; PaCO2=40 mmHg; dupa 4 ore
HCO3=16 28. In urma investigatiilor paraclinice, la
24. Sunt elemente ale socului distributiv: pacientii aflati in coma toxico-
a) infarctul miocardic metabolica, putem concluziona:
b) obstructia venei cave prin tumori a) examenele de laborator sunt
obstructive intratoracice normale
c) coma mixedematoasa b) RMN detecteaza leziuni cerebrale
d) contuzii miocardice post- c) examenele de laborator sunt
traumatice modificate
e) pneumotorax d) EEG prezinta un traseu iritativ
25. Medicamente utilizate in resuscitarea e) la CT nu sunt puse in evidenta
cardiopulmonara cu exceptia: leziuni focale
a) Adrenalina(f 1mg/ml) 1 mg la 3-5 29. Alegeti complicatiile rahianesteziei, cu
min i.v. exceptia:
b) Amiodarona (f 150 mg) indicatii: FV a) oliguria si anuria
sau TV fara puls refractare la 3 b) cefaleea
socuri, doza: 300 mg i.v. (diluat in c) meningita
glucoza 5% pana la 20 ml) d) HTA maligna
→±repetare 150 mg →perfuzie 900 e) hemoragie digestiva superioara
mg/24h 30. Dezobstructia farmacologica a cailor
c) Atropina (f 1 mg/ml) indicatii: aeriene se realizeaza cu:
asistole, disociatie electromecanica a) antiinflamatoare steroidiene
cu AV <60/min , doza: 3 mg i.v. b) β-blocante
d) Ketamina (fl 500 mg) indicatii: FV si c) amiofilina
TV refractare (linia a 2-a dupa d) adrenalina
amiodarona), doza: 1-1,5 mg/kg e) atropina
±50 mg (maxim 3 mg/kg prima ora) 31. Referitor la sindromul de detresa
e) Adrenalina (fl 1mg/ml) 3 mg respiratorie acuta(ARDS), alegeti
traheal (diluat in glucoza 5% pana raspunsurile corecte:
la 10 ml) la 3-5 min a) reprezinta o reactie cronica la
variate forme de injurie pulmonara
Complement multiplu b) se caract. prin scaderea
permeabilitatii vasculare
26. Criterii care indica imposibilitatea de
pulmonare
weaning(desprinderea de pe
c) pe Rx apar opacitati unilaterale
ventilator):
augumentate de noduli
d) aparitia edemului pulmonar c) manifestarile clinice din
noncardiogen hipovolemia relativa sunt total
e) politrauma reprezinta factor de diferite de cele din hipovolemia
risc in aparitia ARDS absoluta
32. Cauze de acidoza metabolica cu gaura d) in hipovolemia relativa, volumul
anionica modificata: extracelular nu este obligatoriu
a) cetoacidoza scazut
b) acidoza lactica e) in hipovolemia relativa,
c) rabdomioliza capacitatea compartimentului
d) convulsii extracelular sau comp.
e) ingestie excesiva de suflat de intravascular sunt crescute
magneziu 38. In urma consultului preanestezic,
33. Cauze de alcaloza metabolica, cu scala de risc anestezic ASA 5 este
exceptia: reprezentata de urmatoarele, cu
a) producere ectopica de hormon exceptia:
adrenocorticotropic a) ASA 5 boli sistemice severe
b) administrare de diuretice b) ASA 5 pacienti muribunzi, la care
c) transfuzii masive se preconizeaza decesul in 24h
d) intoxicatie cu izoniazida c) ASA 5 pacient in moarte cerebrala
e) administrari parenterale in ritm supus prelevarii de organe
rapid de clorura de sodiu d) ASA 5 boli sistemice usoare pana la
34. Manifestari clinice ale acidozei moderate
respiratorii: e) ASA 5 boli sistemice severe care
a) dureri abdominale ameninta viata cu sau fara operatie
b) cefalee 39. Criterii de intubatie dificila:
c) otalgie a) distanta hio-mentoniera < 3cm
d) somnolenta b) distanta tiro-mentoniera > 6cm
e) asterixis c) macroglosia
35. Cauze de hipovolemie absoluta: d) mobilitatea scazuta a coloanei
a) arsuri vertebrale
b) tubulopatii cu pierderi excesive de e) lipsa dintilor
sodiu 40. Avantajele anesteziei regionale:
c) ciroza hepatica decompensata a) risc scazut de interesare nervoasa
d) pierderi in spatiul al treilea b) prelungirea perioadei de
e) hiperaldosteronism recuperare post-operatorie
36. Contraindicatii ale ventilatiei in c) scurtarea perioadei post
decubit ventral(prone position), cu anestezice
exceptia: d) scaderea semnificativa a riscului de
a) scaderea presiunii intracraniene trombembolism
b) arsuri pe suprafata ventrala e) relaxare musculara mai puternica
c) fracturi instabile decat anestezia generala
d) instabilitate a coloanei vertebrale 41. Cauze de acidoza metabolica cu gaura
e) sindrom de detresa respiratorie anionica normala:
acuta a) intoxicatie cu CO
37. Care dintre urmatoarele enunturi sunt b) hiperparatiroidismul
adevarate: c) ingestie excesiva de acetazolamida
a) hipovolemia reprezinta scaderea d) malnutritie
importanta a volumului e) pierderi de bicarbonat la nivel
compatimentului intracelular gastrointestinal
b) hipovolemia relativa se caract. prin 42. Monitorizarea tensiunii arteriale
absenta deficitului de apa si deficit invaziv:
crescut de sodiu a) se poate realiza cu ajutorul
cateterului venos central
b) nu determina cu o mare acuratete b) temperatura corpului nu este
valorile mici ale TA scazuta
c) determina variatiile bruste ale TA c) stopul cardiac este de origine
d) permite recoltarea seriata de cardiaca
sange venos pentru analiza gazelor d) pacientul este intubat si ventilat
sanguine mecanic
e) necesita aparatura speciala e) cauza stopului cardiac nu este de
43. Problemele ce pot pune in pericol origine cardiaca
imediat viata bolnavului, legate de 49. Sunt elemente definitorii ale comei:
anestezia generala sunt: a) pierderea persistenta a capacitatii
a) leziuni de nervi periferici de trezire
b) ileus dinamic b) in cel mai bun caz se obtin
c) pneumotoraxul raspunsuri reflexe la stimularea
d) bronhospasmul pacientului
e) laringospasmul c) stimularea pacientului, chiar
44. Avantaje ale alimentatiei parenterale: viguroasa, produce semne ale unui
a) permite cunoasterea exacta a raspuns psihic
continutului caloric a macro si d) coma nu poate fi indusa
micronutrientilor farmacologic
b) este mai usor de realizat controlul e) alternanta veghe-somn este
glicemiilor la pacientii diabetici pastrata
c) este o metoda mai ieftina 50. Factori care scad MAC (concentratia
d) se realizeaza cu consum minim de minima alveolara):
materiale a) sarcina
e) risc de diaree redus b) α-agonistii
45. Socul este un sindrom caracterizat c) administrarea cronica de opioide
prin: d) consumul cronic de amfetamine
a) hTA e) ingestie cronica de alcool
b) alcaloza 51. Cauze de hipervolemie datorata
c) polachiurie cresterii volumului de lichid
d) circulatie periferica mentinuta extracelular:
e) diminuarea fluxului sanguin a) exces de mineralocorticoizi
46. Tratamentul reactiei anafilactice este b) regim desodat exagerat
reprezentat de: c) obstructie renovasculara severa
a) blocante ale canalelor de calciu bilaterala
b) simpaticomimetice d) reechilibrare lichidiana
c) cortizonice postoperatorie incorecta
d) antihistaminice e) sindrom nefrotic
e) antiagregante plachetare 52. Alegeti raspunsurile false referitoare
47. Complicatii ale hemofiltrarii: la noradrenalina:
a) sdr de dezechilibru de dializa care a) au un efect vasoconstrictor mai
se manifesta prin simptome mare decat dopamina
neurologice b) la nivel vascular periferic are si
b) peritonita efecte dopaminergice
c) perforatie abdominala c) are un puternic efect vasodilatator
d) tromboza hemofiltrului comparativ cu adrenalina
e) disfunctii ale accesului vascular d) este utilizata in principal pentru
48. Criterii de includere pentru pacientii cresterea frecventei cardiace
care pot beneficia de hipotermia e) comparativ cu dopamina se obtine
terapeutica: o mai buna contractilitate la nivel
a) pacientul este instabil cardiac
hemodinamic
53. Mecanismele de producere IRA 58. Acidoza metabolica cu gaura anionica
prerenala: crescuta este determinata de:
a) vasoconstrictie renala a) cresterea acizilor exogeni
b) afectarea microcirculatiei renale si b) producerea excesiva a acizilor
glomerulare endogeni care nu pot fi neutralizati
c) depletie volemica intravasculara de catre baze
d) scaderea debitului cardiac c) eliminarea excesiva a
e) necroza tubulara acuta ischemica bicarbonatului
54. Ritmurile socabile asociate cu stopul d) inabilitatea secretiei de ioni de
cardiorespirator(SCR): hidrogen
a) fibrilatia ventriculara e) inabilitatea secretiei de ioni
b) fibrilatia atriala bicarbonat
c) tahicardia ventriculara cu prezenta 59. Mecanismele fiziopatologice implicate
pulsului in IRA intrinseca:
d) tahicardia ventriculara fara puls a) ruptura tubilor nefronilor
e) activitatea electrica fara puls b) obstructie intraluminala
55. Cauze de hipoventilatie alveolara: c) modificari ale permeabilitatii
a) acidoza metabolica glomerulare
b) hipofosfatemie d) obstructia intratubulara
c) sindromul Guillain-Barre e) vasodilatatie mediata prin sistemul
d) miastenia gravis RAA
e) miopatia din boli critice 60. Indicatiile anesteziei rahidiene:
56. Oxigenoterapie non-invaziva se a) rahianestezia la cardiaci are efect
realizeaza prin: benefic asupra cordului prin
a) masca laringiana cresterea presarcinii
b) cort de oxigen b) boli neurologice evolutive
c) masca Venturi c) astm bronsic
d) masca CPAP d) cezariana programata sau de
e) masca cu rezervor urgenta, asociata cu soc hemoragic
57. Care dintre urmatoarele rapsunsuri e) interventii ortopedice
este adevarat: 61. Care sunt cauzele de producere a
a) in alcaloza respiratorie acuta hiponatriemiei hipovolemice?
bicarbonatul plasmatic scade cu 1- a) hipotiroidism
3,5 mEq/l cu fiecare scadere a b) ciroza hepatica
PaCO2 cu 10 mmHg c) polidipsie psihogena
b) in alcaloza respiratorie cronica d) acumularea lichidelor in spatiul al
bicarbonatul plasmatic scade cu 2- treilea
5 mEq/l cu fiecare scadere a e) deficitul de mineralocorticoizi
PaCO2 cu 10 mmHg 62. Avantajele oferite de pulsoximetrie:
c) in acidoza respiratorie acuta a) permite determinarea amplitudinii
bicarbonatul plasmatic creste cu 1 undei de puls
mEq/l cu fiecare crestere a PaCO2 b) masuratorile nu sunt artefactele de
cu 10 mmHg miscare
d) in acidoza hipercloremica scaderea c) permite masurarea frecventei
valorii bicarbonatului plasmatic nu cardiace
trebuie sa fie egala cu cresterea d) nu permite detectarea aritmiilor
valorii ionului Cl e) permite evaluarea continua,
e) in acidoza respiratorie pura, noninvaziva a oxigenarii sangelui
cresterea gaurei anionice nu venos
trebuie sa fie egala cu scaderea
valorii bicarbonatului plasmatic
63. Inductia anestetica se poate realiza:
a) premedicatie- relaxante musculare
70. Cauze de acidoza metabolica cu gaura
(Atracurium, Rocuronium)
anionica normala, cu exceptia:
b) hipnoza- Propofol
a) intoxicatii cu cianuri
c) hipnoza- Remifentanil
b) rabdomioliza
d) analgezic- opioid
c) ingestie excesiva de clorura de
e) relaxare musculara-
calciu
benzodiazepine
d) administrari parenterale in ritm
64. Dezechilibre hidroelectrolitice
rapid de clorura de sodium
intalnite frecvent la pacientii cu IRA
e) intoxicatie cu toluen
sunt:
71. Contraindicatiile anesteziei rahidiene:
a) hipopotasemia
a) boli pulmonare cronice(emfizem
b) hiperfosfatemia
pulmonar, bronsite cronice)
c) hipocalcemia
b) presiune intracraniana scazuta
d) alcaloza metabolica
c) operatii de lunga durata
e) acidoza metabolica
d) refuzul pacientului
65. Cauze de hipovolemie relativa, cu
e) interventii ginecologice
exceptia:
72. Cauzele producerii IRA prerenala pot
a) pierderi in spatiul al treilea
fi:
b) ciroza hepatica decompensata
a) aspiratie nazogastrica prelungita
c) sangerari
b) hipertermie
d) boli tubulointerstitiale
c) sindromul de strivire
e) transpiratii excesive
d) toxemia gravidica
66. Solutiile saline hipertone au
e) agenti de radiocontrast
urmatoarele proprietati:
73. Cauzele producerii IRA intrinseca pot
a) utilizarea lor imbunatateste functia
fi:
miocardului
a) antihipertensive
b) cresc rezistenta capilara
b) vasculita Takayasu
c) scad tensiunea pulmonara
c) toxemia gravidica
d) produc cresterea TA
d) hipercalcemie
e) scad inotropismul
e) mielom multiplu
67. Afirmatiile corecte referitoare la
74. Corectarea rapida a acidozei
starea vegetativa, cu exceptia:
metabolice, prin administrarea de
a) ciclul veghe – somn absent
bicarbonat de Na poate avea drept
b) miscari stereotipe absente
consecinte:
c) au raspuns verbal
a) hiperpotasemie
d) au activitate motorie orientata in
b) hipocalcemie
vreun scop
c) acidoza intracelulara cerebrala
e) incontinenta pt fecale si urina
paradoxala
68. Hipercapnia apare in:
d) hiponatriemie
a) fibroza pulmonara
e) hiperosmolaritate
b) emfizem pulmonar
75. Criterii pentru IOT(intubatie
c) HTA
orotraheala):
d) astm
a) dezobstructia cailor aeriene
e) hTA
superioare
69. Care dintre urmatoarele reprezinta
b) pierderea reflexelor protectoare
substante coloidale?
faringo-laringiene
a) derivatii de gelatina
c) mentinerea clearence-ului
b) hidroxietilamidonul(HAES)
mucociliar
c) albumina
d) hipoxemie refractara
d) glucoza 5%
e) indicatie necesitanta de ventilatie
e) glucoza 10%
mecania
c) scaderea presiunii cerebrale
d) toxicitate data de salicilati
e) toxicitate data de cafeina
76. Cauze potential reversibile pentru 82. Cauze de acidoza respiratorie:
stopul cardiac: a) bronhospasm
a) hipoxie b) depresia medicamentoasa
b) trombembolism pulmonar c) distrofie neuromusculara
c) pneumotorax d) obezitate cu scaderea ventilatiei
d) hipervolemie alveolare
e) alcaloza e) pneumonii
77. Factori care cresc MAC(concentratia 83. Hemodinamica socului distributiv-
minima alveolara) alegeti rasp corecte:
a) hipertermia a) este determinat de cresterea
b) administrarea cronica de opioide rezistentei periferice
c) administrarea acuta de opioide b) apare vasoconstrictie cu cresterea
d) hipernatriemia presarcinii
e) litiul c) debit cardiac normal sau crescut
78. Efectele fiziologice ale anesteziei d) tahicardie
peridurale: e) TA medie usor crescuta
a) blocul vegetativ este primul care se 84. Disfunctia multipla de organe (MODS)
manifesta si primul care dispare include:
b) dispare in ordine: sensibilitatea de a) INR ≤ 1,5
presiune, tactila, dureroasa si b) lactat > 2,0 mmol/L
termica, reaparitia lor fiind in c) debit urinar orar > 0,5 ml/kg/h
ordine inversa timp de 2h
c) intinderea blocului senzitiv este d) trombocite < 100 x 109 /L
mai limitata decat cea a blocului e) TA medie < 65 dupa refractara la
motor umplerea volemica
d) intinderea blocului motor este mai 85. Criterii anatomice de evaluare a
limitata decat cea a blocului intubatiei dificile:
vegetativ a) gat lung cu dentitie completa
e) spre deosebire de rahianestezie, b) mandibula retrasa
blocul simpatic depaseste cu unul c) mandibula cu incisivi proeminenti
sau doua segmente blocul senzitiv d) bolta palatina inalta, arcuita cu o
79. Caractere biochimice ale agentului gura lunga si ingusta
anestezic inhalator ideal: e) mobilitate mandibulara crescuta
a) este toxic 86. Tratamentul hipervolemiei consta in:
b) epileptogenic a) metode de epurare extrarenala
c) afecteaza doar SNC b) diuretice de ansa
d) anumite proprietati analgezice c) diuretice care actioneaza asupra
e) nu este metabolizat tubilor distali
80. Cauze de acidoza metabolica cu gaura d) acetazolamida
anionica modificata, cu exceptia: e) restrictia de sodiu nu este
a) ingestie excesiva de sulfat de recomandata
magneziu 87. Alcaloza metabolica se datoreaza:
b) hipoaldosteronism a) depletie severa de potasiu
c) ureterosigmoidostomia b) sindrom Bartter
d) intoxicatii cu alcool etilic c) sindrom Cushing
e) intoxicatii cu alcool metilic d) varsaturi
81. Alcaloza respiratorie este determinata e) anurie
de:
a) anemie severa
b) altitudine joasa
b) obstructie intraluminala
c) obstructie intratubulara
d) obstructie intramurala
88. Caractere fizice ale anestezicului e) obstructie extraureterala
inhalator ideal: 94. Managementul intraoperator
a) stabil la lumina si caldura presupune:
b) inflamabil si exploziv a) prezenta obligatorie numai in
c) fara conservanti inductie si trezire a medicului
d) miros neplacut anestezist
e) costisitor b) evaluarea debitului urinar la
89. Terapia lichidiana se administreaza in interval de 30 min
functie de: c) evaluarea gradului de relaxare
a) varsta musculara prin stimulator nerv
b) perturbarile parametrilor periferic
electrolitici d) monitorizarea temperaturii:
c) perturbarile parametrilor acido- periferic (rectal) si central (vezica
bazici urinara)
d) sex e) hipnoza- entropie, BIS (bispectral
e) statusul hipovolemic al pacientului index)
90. Patologii care predispun la aparitia 95. Efectele fiziologice ale anesteziei
socului extracardiac obstructiv: subarahnoidiene:
a) pneumotorax in tensiune a) cresterea rezistentei vasculare
b) ventilatie mecanica cu presiune periferice si a debitului cardiac prin
mare vasoconstrictie venoasa sistemica
c) contuzii miocardice b) cel mai important efect circulator
d) astm este HTA
e) pericardita constrictiva c) bradicardia factor determinant in
91. Care dintre urmatoarele opioide sunt blocarea impulsurilor de accelerare
agonisti puri sintetici: a ritmului cardiac
a) petidina d) scaderea eliberarii de epinefrina
b) naloxon endogena la nivelul terminatiilor
c) morfina simpatice care are drept rezultat
d) metadona diminuarea contractiilor
e) fentanyl miocardice
92. Alegeti etapele corespunzatoare e) cu cat blocul anestezi este mai
tehnicii de defibrilare: inalt, cresterea tensiunii devine
a) deschiderea ecranului mai accentuata
defibrilatorului 96. Nursingul pacientul comatos
b) padelele cu gel se aplica sub presupune evaluarea din ora in ora a:
clavicula stanga si pe linia axilara a) corpilor cetonici
posterioara la nivelul spatiului b) stazei gastrice
intercostal V stang c) parametrilor hemodinamici
c) alegerea nivelului de energie d) starii de constienta
monofazic 150-200 J, bifazic 360 J e) temperaturii corporale
d) resuscitatorul se asigura vizual ca 97. Medicamente frecvent utilizate in
nimeni nu atinge victima: „Atentie! prevenirea si tratarea IRA:
Defibrilare!” a) diuretice de ansa
e) dupa descarcarea socului electric b) factor natriuretic atrial (ANP)
extern, se reevalueaza ritmul si c) blocante de calciu
pulsul, apoi se reia resuscitarea d) β-blocante
cardiopulmonara timp de 2 min e) dopamina
93. Cauza producerii IRA postrenala:
a) obstructie artera renala