Sunteți pe pagina 1din 3

Proiectarea demersului didactic este o premisă a aplicării programei şcolare la clasă;

constituie, astfel, o activitate prin care profesorul îşi propune etape şi acţiuni de parcurs şi de
realizat în predare-învăţare-evaluare. Proiectarea demersului didactic se realizează prin raportare
la programa şcolară şi presupune:
A. lectura integrală şi personalizată a programei școlare;
B. elaborarea planificării calendaristice;
C. proiectarea unităților de învățare.

Planificarea reprezintă prima operaţie pe care o realizează cadrul didactic la începutul anului
şcolar

Planificarea calendaristică poate fi realizată prin:

 Unităţi de învăţare
 Competenţe specifice
 Conţinuturi
 Număr de ore alocate
 Săptămâna
Proiectul unei unităţi de învăţare poate fi realizat potrivit reperelor de mai jos:

Conţinuturi (detalieri) - se menţionează detalieri de conţinut care explicitează anumite


parcursuri și care oferă un cadru de structurare a competențelor.Conţinuturile cuprind valorile
transmise şi însuşite de elevi, concretizate în cunoştinţe concrete ale disciplinei.

Competenţe specifice - se precizează numărul criterial al competenţelor specifice din


programa şcolară; este indicat scrierea explicită a competenței respective.

Activităţi de învăţare – sunt cele vizate/recomandate de programa şcolară sau altele adecvate
pentru realizarea competenţelor specifice.

Resurse - se precizează resurse de timp, de loc, forme de organizare a clasei, material


didactic, resurse educaţionale deschise.

Evaluare - se menţionează metodele, instrumentele sau modalităţile de evaluare utilizate.

Materia educației muzicale este divizată, pe unități de învățare centrate pe conținuturile


de bază, aplicabile în sensul instruirii diferențiate, individualizate prin obiective concrete,
realizabile gradual.
Ele pot deveni flexibile ,adica profesorul are posibilitatea de a aloca numarul de ore
fiecarei unitati de invatare in functie de nivelul clasei,de dificultatea unitatii de invatare si nivelul
de intelegere .

Important din punctul meu de vedere si a experientei pe care o am , este , sa fim cat mai
ingeniosi,sa aducem plus valoare continuturilor din manuale,sa gasim exemple muzicale cat mai
accesibile si mai interesante pentru elevi, sa le starnim interesul si dragostea pentru materia , pe
care o predam.

Interesul pentru muzica,dragostea pentru ea sunt conditiile esentiale ,pentru ca muzica sa


fie ineleasa,si sa daruiasca frumusetea ei copiilor,pentru a si putea indeplini rolul educativ si de
cunoastere.