Sunteți pe pagina 1din 2

Calendarul Definitivat 2021 a fost publicat în Monitorul Oficial și prevede că înscrierile se fac începând

din această săptămână, la unitățile de învățământ. Proba scrisă la Definitivat este programată pentru 14
iulie 2021.

Calendarul examenului național de Definitivat 2021

Emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen județene/Comisiei de examen a


municipiului București – până la 8.10.2020

Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ – până la 15.10.2020

Transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratul școlar, verificarea și avizarea


acestora, conform graficului elaborat și comunicat de inspectoratul școlar. Înștiințarea
candidaților cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere – 16.10-
30.10.2020

Efectuarea inspecțiilor de specialitate: prima inspecție în primul semestru, a doua


inspecție în al doilea semestru de școală – până la 4.06.2021

Completarea dosarelor și validarea datelor de înscriere existente în aplicația electronică


– 7.06-18.06.2021

Susținerea probei scrise – 14.07.2021

Afișarea rezultatelor – 21.07.2021

Înregistrarea contestațiilor – 21.07-22.07.2021

Soluționarea contestațiilor – 22.07-28.07.2021

Afișarea rezultatelor finale – 28.07.2021

Transmiterea tabelelor nominale cu rezultatele candidaților promovați către Ministerul


Educației și Cercetării – 28.07-2.08.2021
Validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educației și cercetării -2.08-
9.08.2021

Concusul de definitivat reprezintă un examen de intrare și avansare în cariera


didactică. Examenul poate fi susținut de cadrele didactice care au cel puțin un an
vechime în învățământ și este obligatoriu pentru obținerea gradelor didactice. Procedura
de acordare a definitivării și a titlului de profesor cu drept de practică în învățământul
preuniversitar reprezintă recunoașterea competențelor necesare pentru exercitarea
profesiei didactice.

Citește și noua metodologie de organizare a Definitivatului 2021 – Prima inspecție are


loc în Semestrul I / Profesorii vor semna un “acord privind afișarea pe internet a datelor
cu caracter personal”, iar perioada concediului de maternitate și a întreruperii cursurilor
se consideră vechime la catedră

Prevederi confuze pentru proba scrisă a examenului național de definitivare în


învățământul preuniversitar. Aceasta nu va mai începe la ora 10, cum era în anii trecuți,
ci va fi păstrată ora impusă anul acesta, adică ora 9, potrivit metodologiei de desfășurare
a examenului publicată în Monitorul Oficial, aprobată prin ordinul 5211/2020. Cu toate
acestea, metodologia prevede că ora la care candidații primesc subiectele e ora 10.