Sunteți pe pagina 1din 4

COMUNI

TATEA
LOCALĂ
ȘI
NAȚION
ALĂ
AFLĂM
Primele comunități erau formate din membrii unei familii extinse conduse de
cel mai vârstnic membru al acesteia.
Mai multe familii unite formau o nouă comunitate, care era condusă de cei
mai bătrâni membri.
Toate comunitățile mici care ocupau teritorii apropiate erau conduse apoi de
reprezentanți ai celor mai înstăriți.
Astfel de comunități extinse au luat naștere obiceiuri, tradiții, care au
transmis prin viu grai de la o generație la alta. Unele tradiții se regăsesc în multe
zone, altele sunt specific numai anumitor regiuni.
Astăzi, fiecare comunitate locală este condusă de un primar. Mai multe
localitați formează un județ condus de un prefect.

PE SCURT!
Comunitățile locale de pe teritoriul țării noastre au multe elemente în comun, dar
și trăsături specifice.
Portul poular al românilor, foarte asemănător cu cel al dacilor, se diferențiază de
la o zonă la alta prin detalii.
Arhitectura caselor țărănești diferă de la o zonă la alta, însă structura mare a
acestora este asemănătoare (vatra, spațiul pentru dormit, spațiile destinate
oaspeților).
AFLĂM
Pe teritoriul țării noastre, alături de români trăiesc mulți reprezentanți ai
minorităților naționale: magiari, secui, sași (în special în Transilvania, Banat,
Crișana și Maramureș), ucraineni (în Maramureș, Bucovina, Banat), sârbi, croați,
Bulgari (mai ales în zona Banatului), turci, tătari (în Dobrogea), romi (răspândiți în
toată țara) ș.a. Aceștia au păstrat portul și tradițiile specifice popoarelor natale.
Românii, ca și minoritățilee naționale care locuiesc pe teritoriul țării noastre, au
tot felul de obiceiuri legate de diferite evenimente astronomice, calendaristice sau
religioase.

PE SCURT
Fiecare popor are tradițiile sale. Acestea se desfășoară îndeosebi în spațiul
geograpic în care locuiește poporul respective, însă legăturile comerciale, culturale
sau de altă natură dintre popoare, au făcut ca, de-a lungul timpului, obiceiurile
unora să fie preluate- identic sau ușor modificate si de alte popoare. De exemplu,
astazi românii marchează și sărbători care nu sunt traditional românești-
Halloween, Ziua Îndrăgostiților ș.a.

S-ar putea să vă placă și