Sunteți pe pagina 1din 10

PROBLE

ME CU
OPERAȚ
II DE
În drumul său spre școală, Radu trece pe lângă o mică livadă cu
meri. El a numărat 3 rânduri de meri și pe fiecare rând câte 4 meri.
ÎNMULȚ
Câți meri sunt în livadă?

IRE
Adunăm numărul merilor de pe fiecare rând:

Avem o adunare cu trei termeni, fiecare termen fiind egal cu 4.


Pentru operația de adunare în care toți termenii sunt egali (se
adună același număr cu el însuși de mai multe ori) se folosește o
notație prescurtată, astfel:

Semnul   se folosește de obicei în clasele primare; începând din


clasa a V-a, se folosește semnul  , pentru a se evita confuzia cu
necunoscuta x a ecuațiilor. În programare și atunci când folosim
calculatorul electronic pentru calcule utilizăm semnul *. Semnul
pentru înmulțire poate să lipsească atunci când nu există riscul de
confuzie:
Adunarea repetată a aceluiași număr conduce la operația de
înmulțire. Numerele care se înmulțesc se numesc factori, iar rezultatul
înmulțirii se numește produs.Unul dintre factori este numărul care se
adună cu el însuși, iar celălalt ne arată de câte ori se adună numărul
respectiv cu el însuși.
 Încearcă și tu!
Roxana a cumpărat 3 seturi de globuri pentru bradul de Crăciun,
fiecare set având câte 6 globuri. Un set costă 7 lei. Cât au costat
cele 3 seturi de globuri? Câte globuri sunt în cele 3 seturi?
Răspuns  

„de ... mai mare (mult) decât ...”


Cuvintele „de ... mai mare (mult) decât...”, „mai mare (mult) de ...
decât ...” ne indică operația de înmulțire.
1) Care este numărul de patru ori mai mare decât 8?

Facem operația de înmulțire și obținem că numărul de patru ori mai


mare decât 8 este 32.
2) În grădina din fața casei, Nina a plantat 6 bulbi de lalele, iar
mama sa a plantat de 3 ori mai mulți bulbi. Câți bulbi au plantat
împreună Nina și mama sa?

Să nu confundăm!
Atenție!
Sunt situații în care enunțul problemei conține cuvintele „de ... mai
mare (mult) decât...”, dar totuși operația de efectuat nu este
înmulțirea, ci împărțirea. De exemplu, numărul de 3 ori mai mare
decât   este 21. Care este numărul  ?
În acest caz, facem operația de împărțire (operația inversă
înmulțirii), pentru că numărul   pe care trebuie să-l aflăm este de
trei ori mai mic decât 21 (21 este trei ori mai mare decât  ;
înseamnă că   este de 3 ori mai mic decât 21). Deci 21 împărțit la 3
este egal cu 7;   este egal cu 7.
Pentru a nu cădea în astfel de „capcane”, este foarte important să
analizăm bine enunțul problemei și să găsim relația corectă între
necunoscuta care se cere și datele care ni se dau.
 Încearcă și tu!
Să completăm cu numărul corect!
a) Dublul numărului 45 este ... .
b) Triplul numărului 20 este ... .
Răspuns  

Proprietățile înmulțirii
1) Înmulțirea este comutativă
Produsul a două numere rămâne același, indiferent de ordinea
numerelor. Spunem că înmulțirea este comutativă:

De exemplu, să vedem dacă 4 înmulțit cu 5 este egal cu 5 înmulțit


cu 4. Înmulțirea este o adunare repetată, deci vom avea:
2) Înmulțirea este asociativă
Dacă avem o înmulțire cu trei sau mai mulți factori, atunci putem
să-i asociem (grupăm) cum vrem noi, iar rezultatul nu se modifică
(uneori e nevoie să-i grupăm astfel încât să calculăm mai ușor).
Spunem că înmulțirea este asociativă:

De exemplu, avem de înmulțit numerele 14, 5 și 2, scrise în această


ordine. Putem să înmulțim 14 cu 5 și obținem 70, apoi înmulțim cu
2 și obținem 140. Sau putem înmulți mai întâi numerele 2 și 5 și
obținem 10, apoi înmulțim cu 14 și obținem 140. A doua variantă
este mai ușoară, pentru că ajungem la înmulțirea cu 10, care este
ușoară (se scrie numărul care se înmulțește cu 10 și i se adaugă un
0 la sfârșit).

Putem înmulți mai întâi 14 cu 2, iar rezultatul îl înmulțim cu 5.


Obținem tot 140; deci oricum am grupa (asocia) numerele care se
înmulțesc, rezultatul rămâne același.
 Încearcă și tu!
Să calculăm, folosind proprietățile înmulțirii:

Răspuns  

3) Orice număr înmulțit cu 1 rămâne neschimbat

De exemplu, să vedem de ce 3 înmulțit cu 1 ne dă rezultatul 3.

Se mai spune că 1 este element neutru pentru înmulțire.


4) Dacă unul dintre factorii înmulțirii este 0, atunci
produsul este 0
Sau putem spune că orice număr înmulțit cu 0 dă rezultatul 0.
 Încearcă și tu!
Care este rezultatul?

Răspuns  

5) Înmulțirea este distributivă față de adunare și


față de scădere
Elena și Ovidiu vor să planteze trandafiri în grădină; Elena a
cumpărat 3 trandafiri, iar Ovidiu 5 trandafiri. Fiecare trandafir a
costat 8 lei. Copiii vor să afle cât au costat toți trandafirii. Să vedem
cum au calculat:
 Elena a aflat mai întâi câți trandafiri sunt în total, apoi a calculat
cât au costat aceștia;
 Ovidiu a aflat mai întâi cât au costat trandafirii cumpărați de Elena,
apoi cât au costat cei cumpărați de el; la final a aflat cât au costat
în total toți trandafirii;
 cei doi copii au scris rezolvarea într-o singură expresie.
Elena și Ovidiu au calculat în două moduri și au obținut același
rezultat: asta pentru că atunci când avem de înmulțit un număr cu o
sumă, înmulțim acel număr cu fiecare termen al sumei. Acestă
proprietate se numește distributivitatea înmulțirii față de adunare :

***
Înmulțirea este distributivă și față de scădere. Să vedem un
exemplu.
Andrei are câțiva stupi. Anul acesta a vândut 90 kg de miere de
salcâm, cu prețul de 20 de lei pentru 1 kg. Deja a primit banii
pentru 50 kg; ce sumă de bani mai are de primit?
 metoda 1: aflăm pentru ce cantitate de miere urmează să
primească bani, apoi înmulțim această cantitate cu prețul mierii pe
kilogram;
 metoda 2: aflăm mai întâi ce sumă de bani trebuie să primească
pe toată cantitatea de miere pe care o vinde, apoi aflăm ce sumă de
bani a primit deja; prin scădere, aflăm ce sumă de bani urmează să
primească;
 scriem rezolvarea într-o singură expresie, pentru a observa mai
ușor proprietatea de distributivitate a înmulțirii față de scădere.

Am obținut același rezultat, indiferent de metoda aleasă. Privim


rezolvarea scrisă într-o singură expresie și observăm că atunci când
avem de înmulțit un număr cu o diferență, înmulțim numărul
respectiv mai întâi cu descăzutul, apoi cu scăzătorul. Este important
să păstrăm ordinea descăzut - scăzător, pentru că scăderea
numerelor naturale nu este comutativă.

 Încearcă și tu!
Calculați rapid, folosind proprietățile înmulțirii:

Răspuns  

S-ar putea să vă placă și