Sunteți pe pagina 1din 1

CAPAC BAZIN ASFALT

BETON variabil
BETON ARMAT CAPAC CAROSABIL (40 t)

40
120
VANA

300
CLAPET DE SENS

COMPENSATORI
MONTAJ

variabil

UMPLUTURA
MATERIAL

SCARA
BETON
1000

BETON ARMAT
POMPA

300
200

PIETRIS
min. 500 variabil min. 500

NOTE:

- In conformitate cu STAS 4273/83, Clasa de importanţă este: III


- In conformitate cu normativul P 100_1_2006, Clasa de importanţă este: III
FLANSA INTRARE - In conformitate cu HG 766/1997, Categoria de importanţă: C
- Exigenţa de performanţă: B9; Is

AUTORITATE CONTRACTANTĂ :
SC Compania de Apa Oltenia SA
BENEFICIAR FINAL:
SC Compania de Apa Oltenia SA
GRATAR COS CONDUCTA DE REFULARE
Phoenicia Business Center Proiect: PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A
Strada Turturelelor, nr.11A, et.4
Tel: +4021 321 22 74
Fax: +4021 321 22 78
e-mail: office@fichtner.ro DJ-CL-02 "Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in zona Vest in
Municipiul Craiova"
CONDUCTA COLECTOARE Scara: Titlu plansa:
Nume Semnatura
A3 1:25
Proiectat Ing. Catalin Romanovici Faza de Detaliu tip statie de pompare
proiectare: PT/DA
Desenat Ing. Catalin Romanovici
Data
Verificat Ing. Sorin Zbarcea Oct. 2017 PLANSA Nr. DJ/PT/DL/CR-V/723