Sunteți pe pagina 1din 3

Profesor: Ciobanu Elena-Anișoara

Nume :

TEST- TRANSPORTURILE DIN ROMÂNIA


CLASA a VIII- a

II. Încercuiţi răspunsul corect


1. Linia de cală ferată Bucureşti-Timişoara trece prin: 6. Calea ferată spre Târgu Jiu, Petroşani, Simeria
a. Braşov porneşte din linia principală Bucureşti-Timişoara-
b. Oradea Moraviţa din:
c. Craiova a. Craiova
d. Arad b. Filiaşi
2. Valea Prahovei este traversată de drumul de c. Timişoara
importanţă europeană: d. Moraviţa
a. E60 7. Magistrala feroviară numărul 6, Bucureşti-Iaşi, se
b. E70 continuă spre Republica Moldovei prin punctul de
trecere a frontierei:
c. E85
a. Vicşani
d. E79
b. Satu Mare
3. Cel mai vestic aeroport din România este:
c. Ungheni
a. Timişoara
d. Curtici
b. Oradea
8. Calea ferată dintre Bacău şi Suceava, are traseul pe
c. Arad valea:
d. Satu Mare a. Siretului
4. Magistrala feroviară numărul 1, Bucureşti- b. Trotuşului
Timişoara, se continuă dincolo de frontiera ţării,
spre: c. Moldovei
a. Ungaria d. Bistriţei
b. Serbia şi Muntenegru 9. Râul interior, singurul navigabil din România, care
străbate Câmpia Banato-Crişană, este:
c. Bulgaria
a. Crişul Repede
d. Ucraina
b. Bega
5. Primul port maritim al ţării ca importanţă se află în
oraşul: c. Mureş
a. Sulina d. Timiş
b. Mangalia 10. Din drumul naţional Bucureşti-Oradea-Borş, o
ramificaţie se îndreaptă spre Satu Mare din oraşul:
c. Tulcea
a. Bucureşti
d. Constanţa
b. Oradea
c. Braşov
d. Gheorgheni
III.
1. În coloana A sunt trecute câteva oraşe traversate de magistrale feroviare sau drumuri de importanţă europeană. Se cere să
înscrieţi în faţa numărului din coloana A, litera din coloana B care corespunde magistralei feroviare sau drumului european
ce traversează acest oraş.
A B
…..1 Sibiu a. Bucureşti-Constanţa
…..2 Craiova b. Bucureşti-Arad
…..3 Brăila
…..4 Oradea
c. Bucureşti-Galaţi
…..5 Bacău d. E85
e. E60
f. E70
2. În coloana A sunt trecute magistrale feroviare sau drumuri de importanţă europeană. Se cere să înscrieţi în faţa numărului
din coloana A, litera din coloana B care corespunde unităţii de relief traversată de magistrale feroviară sau de drumul
european corespunzător:
A B
…..1 E85 a. Depresiunea Făgăraş
…..2 E60 b. Podişul Dobrogei
c. Câmpia Timişului
…..3 E70
d. Podişul Bârladului
…..4 magistrala feroviară Bucureşti-Arad e. Podişul Sucevei
…..5 magistrala Bucureşti-Constanţa f. Podişul Târnavelor
IV.
1. Se dau următoarele denumiri de oraşe
Cluj-Napoca, Caransebeş, Arad, Lugoj, Sebeş, Timişoara, Craiova, Făgăraş, Braşov, Deva.
Alege dintre aceste oraşe, cinci oraşe care sunt străbătute de drumul european E68
2. Se dau următoarele denumiri de oraşe
Constanţa, Cluj-Napoca, Piteşti, Caransebeş, Arad, Lugoj, Sebeş, Timişoara, Craiova, Făgăraş, Braşov, Deva.
Alege dintre aceste oraşe, cinci oraşe care sunt străbătute de drumul european E70
3. Se dau următoarele denumiri de oraşe
Constanţa, Giurgiu, Piteşti, Caransebeş, Suceava, Lugoj, Sebeş, Bacău, Craiova, Buzău, Braşov, Focşani.
Alege dintre aceste oraşe, cinci oraşe care sunt străbătute de drumul european E85
4. Se dă următoarea afirmaţie:
“În România există o reţea de căi de comunicaţie variată: feroviare, rutiere, fluviale, aeriene, maritime şi speciale”
Se cere:
a. să identificaţi care tip de căi de comunicaţie are cea mai largă răspândire în teritoriu
b. să precizaţi care sunt principalele oraşe de pe următoarele magistrale:
- magistrala nr.6 Bucureşti-Ungheni
- magistrala nr.1 Bucureşti-Stamora Moraviţa
- magistrala nr.3 Bucureşti-Episcopia Bihor
- magistrala nr.5 Bucureşti-Vicşani
- magistrala nr.4 Bucureşti- Satu Mare (Halmeu)
- magistrala nr.2 Bucureşti-Curtici
- magistrala nr.7 Bucureşti-Galaţi
- magistrala nr.8 Bucureşti-Mangalia
c. Menţionaţi câte două unităţi majore de relief traversate de aceste magistrale (exceptând magistrala 7)

S-ar putea să vă placă și