Sunteți pe pagina 1din 4

CADRUL DIDACTIC- MANAGER AL

CLASEI DE ELEVI
-REFERAT SEMINAR-

student: MOCAN CATALIN

profesor coordonator: POP CLAUDIA


Tot mai mult auzim despre termenul “manager”, fie ca e vorba de o intreprindere mare
sau mica, fie ca vorbim despre o persoana aflata intr-o institutie, acest cuvant este tot mai des
folosit, si pe buna dreptate, insemnatatea acestuia cuprinde o vasta categorie de practici, care de
care mai inovatoare, cu scopuri diferite, dar in parte cuprinzand o tematica organizatorica.
Pe acest sablon vom parcurge cateva randuri despre situatia scolara actuala si mai ales
despre “cadrul didactic”, profesorul, indrumatorul unei discipline, despre care vom vedea ca, pe
langa tactul pedagogic datorat pasiunii sale este nevoie si de o disciplina organizatorica, deoarece
lumea evolueaza, si odata cu ea, si procesul de invatare, care constituie o parte importanta a
societatii din ziua de azi.
O societate supusă permanent la schimbări, adaptări, modernizare, ne determină pe
fiecare dintre noi să devenim manageri. Diversitatea de probleme la care trebuie să găsim
rezolvare zi de zi, ne obligă să ne punem în valoare abilitățile manageriale, în viața de familie, în
colectivul profesional în care activăm, în clasa în care predăm. Și pentru că nu doar societatea s-a
schimbat, ci și educația capătă noi dimensiuni în societatea actuală, nu mai este suficient să fii un
dascăl bun, preocupat a-i învăța carte pe elevi.
Generațiile actuale de elevi, valorile societății moderne, tehnologia care a cucerit tot mai
mult teren în toate sferele vieții noastre, provoacă profesorul modern la o nouă abordare a menirii
sale în clasa de elevi. Rolul lui nu se mai limitează doar la ”a preda”. E necesar a dubla
competențele de predare-învățare- evaluare cu abilități manageriale ale clasei de elevi. El trebuie
să creeze un climat atractiv pentru elevii săi, un mediu educațional care să favorizeze învățarea
eficace, un mediu relațional care să conducă la dezvoltarea armonioasă a personalității elevilor.
Clasa de elevi nu reprezintă doar o alăturare de indivizi asupra cărora influența
educațională acționează separat, individual. Clasa de elevi este de fapt un colectiv, un grup în
interiorul căruia permanent se ”construiesc” relații interumane.
Mielu Zlate definea relaţiile interpersonale ca „legături psihologice, conştiente şi directe
între oameni” evidențiind caracterul psihologic, conştient și direct al acestor tipuri de conexiuni
interumane. În cazul clasei de elevi, relaţiile interpersonale îmbracă şi un nou caracter constitutiv
cel etic, moral, având în vedere obiectul educativ implicit al acestora, de a forma, dezvolta şi
consolida componenta axiologică personalităţii copilului.
Viaţa în grupul școlar comportă şi aspecte de ordin emoţional-afectiv, momente de
tensiune şi conflict. Viaţa colectivă în mediul clasei dezvoltă, treptat, gradat - valori, norme,
convingeri care exercită atât influenţe cât şi convingeri asupra membrilor grupului. Împlinirea
unor sarcini comune determină relaţii funcţionale de interdependenţă. În acest context, profesorul
deține un nou rol, acela de a gestiona această varietate de relații interpersonale.
Cunoașterea tipurilor de relații și interacțiuni interpersonale reprezintă un prim pas în
succesul gestionării și armonizării lor. În clasa de elevi se construiesc relații de intercunoaștere,
de intercomunicare, relații socio-afective preferențiale și de influențare. Elevii ne bombardează
adeseori cu întrebări. Ei demonstrează nevoia psihologică de a dispune de informaţii, de a
cunoaşte persoane noi, de a lega noi relaţii. Pe acest fundament apar relații de intercunoaștere.
Clasa este un univers deschis al comunicării informaţiilor, cu schimburi de mesaje. Acest
mediu răspunde nevoii elevilor de a se informa reciproc, de a face schimb de informaţii. Astfel,
2
apar relații de intercomunicare. Relaţiile interpersonale din cadrul clasei sunt uneori relaţii de
simpatie şi antipatie, de preferinţă şi de respingere reciprocă între membrii clasei. Este firească
nevoia de a schimba emoţii, sentimente, structuri de tip afectiv-simpatetic. Acestor nevoi
răspund relațiile socio-afective preferențiale.
Clasa de elevi dezvoltă o serie de relaţii şi interacţiuni din care copilul deprinde o serie de
norme, valori pe termen lung. Elevii îşi satisfac nevoia de a avea afinităţi personale, de a
împărtăşi ideile şi valorile celorlalţi prin intermediul relațiilor de influențare. În consecință,
fiecare tip de relație răspunde unor nevoi pe care elevii le au. Cadrul didactic – manager al clasei
de elevi poate gestiona problemele relaționale dintre elevi în măsura în care cunoaște nevoile
acestora, înțelege modul în care aceste relații acționează și influențează mediul educațional și
activitatea colectivului de elevi. El poate acționa la nivelul interacțional al managementului
clasei pentru a optimiza relațiile și interacțiunile interpersonale dintre elevi.
Cadrul didactic este cel care reunește toate resursele materiale și umane și le configurează
într-o manieră proprie la nivelul clasei pe care o conduce. Cu alte cuvinte este managerul clasei
de elevi. Oricare ar fi latura din care privim clasa de elevi, rolul profesorului este proeminent, iar
exercitarea concretă a acestui rol depinde de personalitatea lui si de situațiile educative cu care se
confruntă si pe care le are de rezolvat. Profesorul este lider numit. Prin hotărârea conducerii
școlii el primeste un număr de clase cu care va lucra si o clasă pe care o va îndruma ca diriginte.
După cum se știe, profesorul si elevii nu se aleg unii pe alții. Profesorului îi revine sarcina
si răspunderea integrării sale în clasă si în colectivul de elevi pe care urmează să-l închege, iar
într-un colectiv deja format, profesorul devine unul din membrii acestuia cu statut special.
Profesorul conduce si decide, organizează, influențează, consiliază si controlează, apreciază si
îndrumă, este model de conduită civică si morală, este un adevărat profesionist. El își exercită
atributele si calitățile asupra grupului si asupra fiecărui membru al acestuia în parte pentru
obținerea succesului școlar si formarea comportamentelor dezirabile, dirijează relațiile
interpersonale din grup în scopul asigurării unui climat psihosocial favorabil dezvoltării
personalității elevilor si pentru a îmbunătăți relațiile interpersonale.
Influența educativă exercitată de manager asupra clasei de elevi este determinată de
modul în care acesta își îndeplinește rolurile manageriale.        
 În procesul de formare, cadrul didactic este figura centrală pentru elevi. Această poziție
nu se primeşte de undeva, ci se câştigă. Conducerea unui colectiv de elevi este inseparabil legat
de organizare si are ca moment hotărâtor decizia. Profesorul poate lua decizii cu privire la tot
ceea ce se întâmplă în procesul instructiv-educativ, îsi exercită puterea asupra principalelor
fenomene ce au loc în grup, supraveghează si îndrumă întreaga activitate a clasei. Întreaga
activitate a clasei de elevi este organizată de profesor, cu consultarea membrilor grupului şi cu
delegarea responsabilităților în rândul elevilor. Participarea la organizarea muncii a elevilor
clasei conduce la o atitudine pozitivă a acestora față de obiectivele urmărite şi îi motivează
pentru îndeplinirea lor.
Un alt rol extrem de important este comunicarea. Comunicarea este esențială. Ea trebuie
înțeleasă ca proces ce se desfăşoară de la profesor la elev, de la elev la profesor şi între elevi.
Aceste relații ar trebui să fie deschise, sincere, nestresante, pentru ca mesajul să fie bine perceput
şi liber acceptat. Calitatea comunicării influențează climatul din interiorul grupului, care, la
rândul lui, influențează procesul învățării. Climatul afectiv al clasei este rodul nu numai al
comportamentului profesorului, ci si al conlucrării lui cu elevii si se realizează cu contributia
ambelor părți. Profesorul trebuie să sesizeze si sã încurajeze orice încercare, oricât de timidă, a

3
elevilor de a se apropia de el. Elevului îi este frică să nu gresească si mai ales sã nu fie înțeles
greșit, dar el dorește din toate puterile sã-si deschidă sufletul în fața profesorului. Tonul afectiv
pe care profesorul îl imprimă relațiilor sale cu elevii si pe care îl induce în relatiile dintre elevi
generează climatul afectiv, favorabil sau nefavorabil bunei desfășurări a activității. Profesorul
poate interveni conștient în crearea unei stări afective pozitive la nivelul clasei ajutându-i pe
elevi să-și dozeze rațional efortul de învățare prin modul de predare, prin cerințe si prin
îndrumarea studiului individual. Solicitarea prea mare, neraționalã sau neînțeleasã de elevi are
efecte negative în comportamentul acestora, manifestate prin chin, minciună, fraudă, anxietate,
pasivitate, plictiseală, sustragere de la îndatoririle școlare. Prin tonusul pe care îl imprimă
grupului, profesorul favorizează efortul elevilor si rezultatele lor sau dimpotrivă, le face munca
mai grea, chiar apăsătoare.
În ceea ce privește motivarea, un alt rol al profesorului ca manager al clasei, aș vrea să
punctez faptul că acesta este un rol esențial al profesorului în societatea de astăzi.Motivarea
elevilor pentru învățare ar trebui să fie o dorință care vine din interiorul fiecăruia și să nu fie doar
o obligație. Profesorul trebuie să știe să-și motiveze elevii prin forme de întăriri pozitive sau
negative.
În sistemul de învățământ, rolurile profesorului se exercită direct asupra elevilor. Între cei
doi actori nu se interpune altceva. De asemenea, profesorul trebuie să fie conştient că în educație
rezultatele nu se pot recondiționa şi că influența lui asupra elevilor este hotărâtoare. În sistemul
social de educație si învățământ, cadrele didactice trebuie să se raporteze la cei pe care îi educă ,
să stabilească relații de cooperare cu părinții acestora. “Rolul de educator” nu se limitează doar la
catedră si în clasă, ci prin fiecare contact relațional cu elevii si părinții acestora.  Activitatea
cadrelor didactice se desfașoară in fața unor individualități în formare, munca având rolul de
creștere si  dezvoltare, conducere si direcționare. Dacă la clasele mici educatorul este privit ca un
model, ca singurul adult în grupul de elevi, la clasele mari pot interveni situații de criză
(indisciplină, violența, nonimplicare). Aceste situații pot genera conflicte, de aici intervine rolul
unui bun manager de clasă ce trebuie sa rezolve problemele imediat, găsind soluții. 
În concluzie, relatia dintre cadrul didactic- manager al clasei si elevii clasei unde are loc
conexiunea didactica trebuie, cu siguranta, sa fie una de calitate si care implica, pe langa toate
celelalte indatoriri si aspectul formator, educativ care va avea rasunet in viata subiectilor, mai
ales cand acesta se reflecta prin propriul exemplu.

Bibliografie:

1. https://www.jsrpublishing.com/userfiles/files/archive_pages/78/19._PROFESORU
L__ROL_DE_MANAGER_AL_CLASEI_DE_ELEVI.pdf

2. http://www.asociatia-profesorilor.ro/rolurile-profesorului-in-managementul-
clasei-de-elevi.html

3. https://ccdtulcea.ro/wp/wp-content/uploads/revista/6/Profesorul-manager-al-
clasei-de-elevi.pdf

S-ar putea să vă placă și