Sunteți pe pagina 1din 4

Sumar video Krefeld – decembrie 2002

Dragi fraţi şi surori în Hristos, dragi prieteni, sunt fratele


Frank şi vă vorbesc din Centrul Misionar din Krefeld. Sunt
încredinţat că Domnul v-a binecuvântat într-un mod deosebit.
Putem mărturisi şi despre credincioşia Domnului nostru care a
fost cu noi nu doar în călătoriile noastre prin multe ţări. Mă
gândesc la călătoria în Bangladesh, Tailanda, Malaezia,
Singapore, Indonezia, şi apoi a urmat Bulgaria, Ucraina, Slovacia,
Zürich – Elveţia.
Acum este primul nostru week-end din lună. Aşa cum ştiţi,
odată pe lună fratele Frank este în Centrul Misionar, aici unde
este biserica locală, unde este tipografia, şi de unde este trimisă
literatura spre toate ţările lumii. Cred că acum sunt incluse 140
ţări. Avem traducerea în engleză şi trimitem fraţilor slujitori
predicile care se ţin aici în primul week-end, sâmbătă seara şi
duminică dimineaţa. Am primit veşti minunate de la cei care le-au
ascultat.
Numai cei care cunosc adevărul vor vedea importanţa
faptului de a face diferenţa între interpretarea Scripturii şi
Cuvântul original al lui Dumnezeu. Se pare că Duhul lui
Dumnezeu se mişcă mai puternic decât înainte şi subliniază
faptul că Dumnezeu este numai în Cuvântul Său. Cea mai mică
schimbare, cea mai mică scoatere din context a Scripturii, cea mai
mică interpretare a Cuvântului lui Dumnezeu, vine din partea
Duşmanului. Trebuie să fie spus foarte clar! De aceea, dacă
ascultaţi predicile fratelui Branham, el a luat Biblia în mână şi a
spus: „Acesta este absolutul meu.” Noi înţelegem că Dumnezeu
ne-a scos din interpretările care se găsesc în toate denominaţiunile
şi ne-a adus înapoi la Cuvântul original al lui Dumnezeu. De
cealaltă parte, dacă suntem sinceri, şi aruncăm o privire peste
mişcările din cadrul Mesajului acestui ceas, cu toate tălmăcirile
lor, cu toate învăţăturile lor greşite, toţi se vor referi la proroc şi
fiecare îşi va expune punctul de vedere propriu.
Dragi fraţi şi surori, să fim deschişi: pe mine nu mă
interesează explicaţiile voastre, iar pe voi să nu vă intereseze

1
explicaţia mea. Toţi trebuie să ştim că Dumnezeu este propriul
Său interpret, şi să respectăm ceea ce a scris apostolul Petru, şi
anume că nici o prorocie din Scriptură nu se tâlcuieşte singură.
Dumnezeu va face tot ceea ce a făgăduit.
Acum am ajuns în ultima lună a acestui an. Timpul se
scurge cu mare viteză. Noi trebuie să recunoaştem ceea ce face
Dumnezeu de la luarea prorocului. Poate vă interesează să
cunoaşteţi importanţa faptului de a avea parte de ceea ce face
Dumnezeu în prezent. Nu ajunge să arătaţi înapoi spre ceea ce a
făcut Dumnezeu prin slujba prorocului. Vă rog să vă gândiţi un
moment: dacă s-ar fi ridicat cineva după slujba lui Ioan
Botezătorul, şi ar fi vorbit tot timpul despre slujba lui Ioan, fără a
merge mai departe cu slujba Domnului Isus, când Acesta şi-a
început lucrarea, şi fără a-L însoţi până la luarea în slavă, (Luca
24 de la vers. 50), şi nu doar atât ci de acolo din Betania până în
odaia de sus, ca să primească făgăduinţa. Sunt etape, făgăduinţe
în Cuvântul lui Dumnezeu, apoi urmează împlinirea lor. Ioan
botezătorul a fost un proroc făgăduit, Isus Hristos a fost
Răscumpărătorul făgăduit, iar revărsarea Duhului Sfânt a fost
făgăduită în prorocul Ioel. Deci a fost un pas după altul. Şi
Dumnezeu veghea asupra Cuvântului său ca să-l împlinească.
Acelaşi Dumnezeu care a spus prin Amos că nu face nimic fără a-
Şi descoperi taina Sa slujitorilor Săi proroci, a spus în cap. 8:11
că va trimite o foamete după auzirea cuvintelor lui Dumnezeu.
Iubiţi fraţi şi surori, o să vă spun că prin interpretarea
greşită a afirmaţiilor fratelui Branham, oamenii sunt călăuziţi
greşit şi motivul se găseşte în faptul că lor nu le pasă ce spune
Scriptura. De fapt mulţi au lăsat deoparte Biblia, şi scot din
context diferite afirmaţii potrivind lucrurile conform cu ceea ce
cred ei. Acest lucru este de fapt opusul a ceea ce vrea Dumnezeu.
Dumnezeu a vrut ca noi să fim întorşi înapoi – este o slujbă de
reaşezare. Şi conform cu Fapte 3:18-21, Isus Hristos care ne-a
fost predicat, rămâne în cer până vine timpul reaşezării din nou a
tuturor lucrurilor. Dumnezeu ne-a dat un mesaj de reaşezare, dar
acum trebuie să aibă loc de fapt reaşezarea.

2
Astăzi o să mă refer numai la Luca 19, de la vers. 41, unde
Domnul a plâns pentru Ierusalim. Mă întreb dacă Domnul se
bucură sau plânge când priveşte la multele direcţii care au apărut.
Iubiţilor, Isus Hristos, Domnul nostru are numai o biserică, şi
conform cu Efeseni 5:27, această biserică, Mireasa, va fi fără pată
şi fără zbârcitură, spălată în sângele Mielului, sfinţită în Cuvântul
adevărului, pecetluită cu Duhul Sfânt, pentru ziua răscumpărării
noastre.
Am avut privilegiul să-l cunosc personal pe fratele
Branham, din 1955 în 1965, zece ani. Am fost la înmormântarea
sa, am fost ultimul care l-a văzut în sicriu, am fost în adunările lui
în Europa şi SUA, am fost acasă la el, am călătorit în aceeaşi
maşină, am mâncat cu el la aceeaşi masă. Dar diferenţa între
fratele Frank şi restul fraţilor – o spun cu durere în suflet – este
faptul că fratele Frank a primit o chemare directă şi o însărcinare
din partea Domnului, cu aceste cuvinte: „Slujitorul Meu, timpul
tău pentru acest oraş se va sfârşi în curând. Te voi trimite în alte
oraşe ca să predici Cuvântul Meu.” Nu poveşti, nu explicaţii, ci
întotdeauna se pune o întrebare: Ce spune Scriptura? Ce învaţă
Scriptura? Şi de aceea, după înmormântarea fratelui Branham, în
ziua următoare am chemat fraţii şi le-am spus ce trebuie făcut
acum, şi anume că mesajul, hrana care fusese depozitată, trebuie
împărtăşită pe tot pământul. Fratele Frank a fost cel care i-a
chemat pe aceşti fraţi împreună şi a cerut ca predicile de pe benzi
să fie tipărite. Prima predică a fost tipărită din iniţiativa mea, din
cauza chemării directe a lui Dumnezeu, ca noi să putem traduce
mesajele în celelalte limbi. În primii zece ani, din 1966 în 1976,
fratele Frank dusese deja mesajul în 76 de ţări, inclusiv Rusia şi
ţările est europene, Asia şi Africa.
Iubiţilor, nu spun asta ca să fiu remarcat, ci vreau să spun
că odată cu o însărcinare divină vine şi o responsabilitate de a
împărtăşi Cuvântul lui Dumnezeu în forma originală, pentru că
numai Cuvântul original al lui Dumnezeu este sămânţa originală,
iar Isus Hristos, Fiul omului este Cel care seamănă sămânţa bună.
Duşmanul este cel care seamănă discordia prin prezentarea

3
explicaţiilor sale. De aceea eu trebuie să stau de partea
Cuvântului lui Dumnezeu, fără compromis.
Dumnezeu ne-a dăruit har, ne-a binecuvântat din belşug, şi
noi putem doar să spunem ca binecuvântările Lui să atingă în
curând întreg pământul. Fie ca toate ţările, toate naţionalităţile,
toate culorile, să fie incluse în planul timpului de sfârşit al lui
Dumnezeu, şi noi să înţelegem că numai Dumnezeu veghează
asupra Cuvântului Său ca să-l împlinească. Oriunde aţi fi pe
pământ, mă rog ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste voi,
în numele sfânt al lui Isus. Amin.