Sunteți pe pagina 1din 4

Sumar video Krefeld

martie 2002

Fraţi şi surori în Hristos, dragi prieteni, vă vorbeşte fratele


Frank, din Centrul misionar din Krefeld, Germania. Vă salut în numele
scump al Domnului Isus Hristos, Domnul nostru. Am o relatare
minunată despre ultimele călătorii făcute cu fratele care mă însoţeşte în
toate aceste locuri, în ţări diferite. Am fost în Sudan, Etiopia, şi apoi în
Armenia, şi fie că o credeţi sau nu, Domnul deschide într-adevăr uşile
şi inimile chiar şi în bisericile istorice cum ar fi biserica luterană,
biserica coptă, baptistă, metodistă, penticostală. Dumnezeu deschide uşi
peste tot pentru ca ultimul mesaj să ajungă la cei aleşi din fiecare ţară
şi din fiecare neam de pe glob.
Cum ştiţi, eu am o chemare directă la slujbă, din partea
Domnului. Fie că o credeţi sau nu, dar este adevărat. Am auzit glasul
Domnului. În 2 aprilie vor fi 40 de ani de atunci, de când Domnul m-a
însărcinat să merg din oraş în oraş ca să predic Cuvântul Său. Şi acest
lucru îl şi fac. Eu nu spun poveşti sau glume, ci predic Cuvântul lui
Dumnezeu, împărtăşesc întregul plan de mântuire al lui Dumnezeu,
Cuvântul făgăduit pentru azi, mesajul acestui ceas.
Aici, la Centrul Misionar, de obicei în primul week-end al lunii,
am avut adunări minunate. Oameni din 16 naţiuni au fost adunaţi în
numele scump al Domnului, şi am avut într-adevăr un timp minunat
ascultând Cuvântul, şi cum Duhul Sfânt ne descoperă Cuvântul.
Astăzi aş dori să vă împărtăşesc câteva versete. S-ar putea relata
multe lucruri despre ceea ce face Domnul. Dar mai ales în ultimul
week-end, am vorbit despre faptul că noi suntem aleşi de Dumnezeu, în
Hristos, cu un scop special. Suntem răscumpăraţi cu un preţ scump,
prin sângele vărsat de Fiul lui Dumnezeu. Mielul lui Dumnezeu şi-a
vărsat sângele ca să ne răscumpere. Noi nu ne mai aparţinem nouă, ci
suntem o proprietate cumpărată de Dumnezeu. Şi aşa cum Dumnezeu a
fost în Hristos, Hristos este în noi. Noi trebuie să înţelegem că în El era
viaţa şi viaţa era lumina oamenilor. Noi nu vorbim doar despre un
mesaj, ci avem viaţa Cuvântului care este în mesajul acestui ceas.

1
În 2 Corinteni 5 ni se spune că Dumnezeu era în Hristos,
împăcând lumea cu Sine. În capitolul 6, versetul 16 ni se spune: „Cum
se împacă Templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem Templul
Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: „Eu voi locui şi voi
umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul
Meu.” Adevărata biserică a lui Isus Hristos este Templul Dumnezeului
Celui viu. Mai întâi Dumnezeu a fost în Hristos şi Domnul nostru a
spus „Dacă distrugeţi templul acesta, Eu îl voi reconstrui în trei zile.”
El vorbea despre trupul Său. Iar acum trupul Său este biserica adevărată
a credincioşilor. Noi suntem născuţi din nou şi botezaţi de Duhul Sfânt
într-un singur trup. Multe mădulare, dar un singur trup în care însuşi
Hristos este Capul. Biblia spune aici – Dumnezeu vorbeşte – „Eu voi
locui în mijlocul lor”. Înainte ca El să poată locui în noi, înainte ca El
să poată trăi în noi, El trebuie să intre în inima noastră. În Vechiul
Testament Domnul a promis că va face un legământ nou, că va da o
inimă nouă, o viaţă nouă, un duh nou, iar în Noul Testament El a făcut-
o în Hristos. Şi de aceea, cum este scris, „voi locui şi voi umbla în
mijlocul lor, voi fi Dumnezeu lor, şi ei vor fi poporul Meu.” Noi
suntem cumpăraţi cu un preţ mare, nu ne mai aparţinem nouă.
Aş vrea să mai citesc şi din Efeseni 1 de la vers. 4: „În El,
Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi
fără prihană înaintea lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai
dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale,
…” Acesta nu este doar un verset minunat. Este o realitate divină în
viaţa noastră. Noi suntem aleşi înaintea întemeierii lumii. Dumnezeu
ne-a predestinat să fim înfiaţi. În Hristos, Fiul, noi am fost aduşi înapoi
în relaţia originală cu Tatăl nostru ceresc. Citim în 1 Petru despre dragul
nostru Domn, care şi-a dat viaţa Lui, care ne-a răscumpărat. Şi El a fost
rânduit înainte de întemeierea lumii. 1 Petru 1:20: „El a fost cunoscut
mai înainte de întemeierea lumii, şi a fost arătat la sfârşitul vremurilor
pentru voi.” Întregul plan al lui Dumnezeu nu s-a desfăşurat în cursul
timpului, ci era deja planul lui Dumnezeu din veşnicie în veşnicie. Iar
în decursul timpului El îşi duce la îndeplinire planul răscumpărării.
Iar acum, după cum înţelegem prin harul lui Dumnezeu, noi
trăim foarte aproape de a doua venire a lui Hristos. Şi înţelegem din
Scriptură căci aşa cum a fost un prooroc care să premeargă prima
venire a lui Hristos, ca să pregătească Domnului căile, ca să

2
pregătească un popor pentru primirea lui Hristos, la fel şi acum, înainte
de revenirea lui Hristos, noi avem promisiunea că înainte de venirea
zilei Domnului cea mare şi înfricoşată, va fi trimis de Dumnezeul cel
Atotputernic cineva ca Ilie, cu mesajul ceasului, ca să pregătească
inimile poporului lui Dumnezeu, şi să pregătească o Mireasă pentru
venirea Mirelui. Şi noi credem din toată inima, că William Branham a
fost un bărbat trimis de Dumnezeu, un prooroc adevărat. Lui i s-a spus:
„Aşa cum Ioan botezătorul a fost trimis să premeargă
prima venire a lui Hristos, ţie îţi este dat un mesaj care va
premerge a doua venire a lui Hristos.” Noi nu înălţăm un om.
Eu nu-l predic pe Pavel, nu-l predic pe Petru, nu-l predic pe Moise, nu-l
predic pe Avraam. Nu-l predic pe Ioan botezătorul, nu-l predic pe
William Branham. Dar eu respect alegerea lui
Dumnezeu. Respect orice face Dumnezeu.
Dacă El cheamă un om, lucrul acela este stabilit
în suveranitatea Celui Atotputernic. Noi n-avem nici
o influenţă asupra lui Dumnezeu. Dumnezeu are influenţă asupra
noastră. Şi eu cred că William Branham nu s-a gândit niciodată la o
chemare divină. Acel lucru a fost hotărât mai dinainte pur şi simplu. Şi
de aceea, aşa cum a putut spune apostolul Pavel, că Domnul l-a pus
deoparte din pântecele mamei sale. De fapt proorocii au fost născuţi să
fie prooroci, hotărâţi de Dumnezeu, prooroci pentru neamuri, sau ca în
timpul nostru, să pregătească Domnului calea, şi să aducă un mesaj
poporului lui Dumnezeu, ca noi să fim întorşi la Cuvântul lui
Dumnezeu, […].
Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, lăsaţi-mă să închei…este atât de
important să cunoaştem Cuvântul lui Dumnezeu promis pentru astăzi.
Este atât de important să vedem profeţiile biblice în împlinirea lor. Este
atât de important să fim la zi în Împărăţia lui Dumnezeu. Nu ne putem
juca de-a biserica. Nu ne putem juca de-a religia. Trebuie să cunoaştem
acum, din Scripturi, planul lui Dumnezeu, şi făgăduinţele din Cuvântul
sfânt al lui Dumnezeu. De aceea, eu, fratele Frank, care vă vorbesc din
Centrul misionar din Krefeld, Germania – eu am un mesaj, şi acela este
Cuvântul lui Dumnezeu promis pentru astăzi. Şi Dumnezeu l-a folosit
pe William Branham ca să fie o unealtă în mâinile Sale, ca să ne
readucă la învăţăturile originale ale apostolilor şi proorocilor, să ne
aducă înapoi din toate tradiţiile, înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu.

3
Fie ca Domnul să vă binecuvânteze şi să fie cu voi. Vă rog,
rugaţi-vă pentru fratele Frank, rugaţi-vă pentru această slujbă mondială.
Dumnezeu atinge (ajunge la – n.tr.) naţiunile… mai ales prin slujbele
TV. Eu sunt foarte bucuros să fiu parte a planului lui Dumnezeu pentru
timpul de sfârşit. Deci, Domnul să vă binecuvânteze şi să fie cu voi, în
numele sfânt al lui Isus. Amin.