Sunteți pe pagina 1din 12

Creştinul şi televizorul, plus…

Vom încerca să tratăm această temă pe scurt. Intenţia noastră nu este


aceea de a dezbate studiile laice care au fost făcute asupra impactului
negativ al televizorului în această lume modernă. Dorim să dezbatem
această temă din punctul de vedere biblic şi să decidem dacă creştinii ar
trebui sau nu să permită în casele lor ceea ce este cel mai mare promotor al
păcatului. Ţineţi minte: dacă nu vă aduce mai aproape de Dumnezeu, atunci
trebuie să aibă efectul opus: vă depărtează de El.
Este scris: „Numai, iată ce am găsit: că Dumnezeu a făcut drepţi pe
oameni, dar ei umblă cu multe şiretenii.” Eclesiastul 7:29.
„S-au întinat prin faptele lor, au desfrânat prin faptele lor.” -
Psalmul 106:39.
Unul dintre multele lucruri inventate de om este televizorul. S-a
dezvoltat ca rezultat al dorinţei omului de a pătrunde într-un nivel mai înalt
al ştiinţei. O idee a condus la alta; un experiment a dus la alt experiment,
descoperind posibilităţi şi mai mari pe terenul ştiinţei comunicaţiilor.
Secolul XX a fost martor la o explozie literală a cunoştinţei ştiinţifice,
împlinind (pe terenul ştiinţific) profeţia din Daniel 12:4 „Mulţi vor alerga
încoace şi încolo (vor face investigaţii) şi cunoştinţa va creşte.”
Desigur, invenţiile electronice s-au dezvoltat la un nivel mult mai
înalt decât televiziunea. Acum este vorba despre videocasetofoane, jocuri
video, DVD-uri, PC-uri şi World Wide Internet Web. În fiecare zi sunt
furnizate mai multe oportunităţi pentru divertismentul dorinţelor noastre
carnale. Duşmanul nostru, diavolul, face ca aceste lucruri să pară bune,
plăcute şi de dorit ca să deschidă mintea cuiva, aşa cum a făcut în Eden.
(Geneza 3:6).
Cum vom eticheta noi, din punct de vedere biblic, aceste invenţii
minunate ale omului? Sunt bune? Sunt rele? Sau sunt un produs al pomului
cunoştinţei binelui şi răului? Dacă spunem că aceste invenţii sunt bune,
atunci le punem pe seama lui Dumnezeu - cum că El a avut o parte în
această descoperire. Biblia spune că „orice ni se dă bun, şi orice dar
desăvârşit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este
nici schimbare, nici umbră de mutare.” - Iacov 1:17. Dacă spunem că
aceste lucruri sunt rele, putem ajunge doar la concluzia că Satana a fost şi
este tatăl acestor invenţii. Dacă spunem că acestea sunt produsul pomului
cunoştinţei binelui şi răului, atunci trebuie să recunoaştem avertizarea lui
1
Dumnezeu: a mânca din pomul cunoştinţei binelui şi răului produce moarte
(Geneza 2:17). Şi care om întreg la minte ar mânca ceva ce-i provoacă
moartea? Într-adevăr, este ceva serios. De aceea, trebuie să ştim ce poziţie
adoptăm, referitor la aceste invenţii care au fost făcute ca să stimuleze
natura veche a omului, şi par a fi bune, plăcute şi de dorit (Geneza 3:6).
Care ar trebui să fie atitudinea creştinului faţă de televiziune, video, jocuri
pe calculator şi, da, chiar şi Internet? Aceasta nu este o chestiune pe care o
putem mătura sub preş şi să spunem că nu este ceva serios. Tot mai multe
studii arată impactul negativ pe care îl au asupra societăţii televiziunea,
videoteca, jocurile video şi Internetul. Dar care este impactul asupra vieţilor
acelora care pretind a fi creştini, dar se hrănesc mai mult cu aceste lucruri
decât cu lucrurile lui Dumnezeu?
Cu ceva ani în urmă – înainte de epoca calculatoarelor şi a
videocasetofoanelor – F.B.I.-ul a afirmat că „televizorul este unul dintre cele
patru mari lucruri (cărţi cu tematică, cinematografe-teatre şi radio) pe care le
avem, care influenţează spre rău.” Fără îndoială că noi trebuie să adăugăm
acum pe listă jocurile video, videoteca, DVD-ul şi Internetul. Avocaţii
criminalişti spun că aceste invenţii electronice sunt cele mai mari
(re)producătoare de crime din lumea de azi. Învăţătorii spun că televizorul
este cel mai mare obstacol în calea educaţiei. „O frate, dar televizorul,
videoteca şi Internetul sunt mari instrumente de educaţie.” Aşa este! DAR,
în casă acestea sunt folosite 95-100% pentru distracţie, şi nu pentru educaţie
– cel puţin nu pentru o educaţie corectă. Într-adevăr, satana le foloseşte ca să
educe oamenii în ceea ce este rău: fumatul, băutura, crima, ura, vorbe urâte,
tot felul de perversiuni, curvie, adulter, prostituţie, pornografie, etc..
Televizorul, videoteca şi Internetul sunt acum cei mai mari promotori
ai acestor lucruri. Aşa cum Eva a dat la o parte avertizarea lui Dumnezeu, la
fel această generaţie de căutători de plăceri dă la o parte avertismentele
legate de impactul foarte negativ al televizorului, videotecii şi Internetului –
acestea influenţează gândirea oamenilor, faptele şi viaţa lor. Au un impact
negativ asupra relaţiilor dintre prieteni, părinţi şi copii, soţi şi soţii. Au fost
despărţite cămine din cauza televizorului şi a Internetului. S-au pierdut
vieţi, şi oamenii au fost mutilaţi pe viaţă – totul din cauza influenţei
televiziunii, videotecii, a Internetului etc. Fără îndoială că un număr nespus
de pretinşi creştini deţin unul sau mai multe televizoare, videocasetofoane,
jocuri video, DVD-uri, PC-uri conectate la Internet. Trist de spus, dar ei mai
repede răscumpără timpul pentru acele lucruri decât pentru lucrurile lui
2
Dumnezeu. Este timpul ca acei creştini care deţin aceste invenţii pentru
distracţie, să ia în considerare impactul pe care îl au asupra relaţiei lor cu
Dumnezeu şi cu alţi creştini. Ce impact au aceste lucruri asupra copiilor lor?
Amintiţi-vă că, dacă voi sau copiii voştri stau în faţa ecranului, seminţele
lumii şi lucrurile lumii sunt semănate în inimă.
Profetul Ieremia a spus în Plângeri 3:51: „Ochiul îmi mâhneşte
sufletul…” S-a dovedit că ceea ce vedem are un impact mai mare decât ceea
ce auzim. Ne amintim mai multă vreme ceea ce vedem decât ceea ce auzim.
Iov a spus: „Urechea mea auzise vorbindu-se despre Tine, dar acum ochiul
meu te-a văzut.” (Iov 42:5). A avut un impact mare asupra lui. Facem o
mare greşeală dacă credem că nu e nimic rău în a privi la ceva. Să nu uităm
cuvintele Domnului nostru Isus Hristos din Matei 5:28: „Dar eu vă spun că
oricine se uită la o femeie ca s-o poftească, a şi comis adulter cu ea în
inima lui.”
Beţivul a derivat din omul care a început cu o cinste. Hoţul a fost
omul sincer care a râvnit un singur lucruşor. Mincinosul a fost omul
respectabil care a acoperit o greşeală. Curvarul şi preacurvarul a fost omul
care s-a uitat. Desigur că a progresat dincolo de uitatul la un film. Acum,
ştiinţa a dat oamenilor, femeilor şi copiilor, capacitatea de a vedea şi de a
vorbi unii cu alţii în culori vii.
Regele David a spus în Psalmul 141:4: „Nu-mi abate inima la
lucruri rele, la fapte vinovate împreună cu oamenii care fac răul, şi să nu
mănânc din ospeţele lor.” Dacă nu este prea târziu, este timpul pentru
creştinii Biblici ca ei să ia serios în considerare dacă să posede un televizor,
un video, jocuri video sau un DVD. Biblia învaţă clar că noi, ca şi creştini,
trebuie să fim puşi de-o parte pentru Domnul, o preoţie împărătească,
păzindu-ne chiar de orice pare păcat. Ceea ce găsim astăzi la televizor, pe
video sau pe Internet, nu este doar o vagă arătare a păcatului, ci este chiar
păcatul în sine. Biblia spune: „Să nu aduci nici un lucru urâcios în casa ta,
ca să nu fi nimicit cu desăvârşire, tu şi lucrul acela; să-ţi fie groază de el,
să-ţi fie scârbă de el, căci este un lucru blestemat.” - Deuteronom 7:26
„Merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiţi?” Amos 3:3
William M. Branham, profetul trimis acestui timp de sfârşit, a
condamnat în mod clar televizorul. Şi luând în considerare ceea ce a spus el
despre televizor, sunt sigur că veţi simţi la fel şi în legătură cu videoteca,
jocurile video şi Internetul. Următoarele citate nu lasă nici o urmă de
îndoială despre ceea ce a simţit el referitor la aceste lucruri.
3
PUTEREA TRANSFORMĂRII – 31.10.1965 M

Noi nu avem televizor. În casa mea nu va fi niciodată. Dacă


vreţi un televizor, este alegerea voastră. Dar mie Dumnezeu mi-a
spus să nu o fac.

CEL MAI MARE DAR DIN BIBLIE – 11.08.1957

Cum îndrăzniţi voi să luaţi setea binecuvântată pe care v-a


dat-o Dumnezeu ca să însetaţi după El, şi să încercaţi să o
astâmpăraţi cu lucrurile lumii, cu programele TV, cu băutură, cu
chefuri? Diavolul a pervertit propriile sale instrumente şi a luat setea
pe care Dumnezeu v-a dat-o ca să însetaţi după El, făcându-vă să
însetaţi după lucrurile lumii.

SEMNUL FIAREI – 15.07.1956

Oh, în ce timp oribil trăim. Priviţi în jur şi vedeţi păcatul. Da!


Voi n-aţi mai putea să mergeţi la o adunare de rugăciune: „Este prea
cald. Este prea frig. Predicatorul predică prea mult.” Dar puteţi sta cu
capul în televizor zi şi noapte.

INVAZIA STATELOR UNITE – 9.05.1954

Noi avem 30000 de convertiţi, şi după şase săptămâni nu mai


rămâne unul. Undeva ceva nu merge. Lumea a corupt această
naţiune cu nebunia Hollywood-ului, prin televiziune, prin radio, prin
ceea ce se scurge de acolo. Totul trebuie să fie fermecător. Nu este
aşa? Voi ştiţi că aşa este. Nu mai avem religia de modă veche pe
care am avut-o cu ani în urmă.

CELE ŞAPTE EPOCI ALE BISERICII – 12.05.1954

Afişăm orice este rău şi o numim religie. „Bine, noi mergem la


biserică. Suntem la fel de buni ca şi ceilalţi.” Mergeţi acasă, staţi
acasă miercuri seara şi uitaţi-vă la televizor – gura iadului. Aşa este.
4
Mergeţi la cinema. Voi ziceţi că este prea cald ca să mergeţi la
biserică. Nu va fi mai rău să mergi în iad, frate? Într-una din aceste
zile vei merge undeva unde va fi mai cald. Mai bine aţi asculta.

PECETEA ANTICRISTULUI – 11.03.1955

Iar acea biată fată s-a amestecat cu prietenii ei. De ce-a luat-o
pe calea aceea? Pentru că a intrat în grupul acela. Ascultaţi, există
un duh în toate acelea. Este un duh al naţiunii. Această naţiune are
un duh. Care este duhul ei? Distracţia. Tot ce au ei este „Cine a
sărutat-o pe Suzy”. În loc să meargă la biserică, oamenii stau acasă
şi se uită la televizor, şi spun că au Duhul Sfânt şi vorbesc în limbi.
Frate, îi veţi cunoaşte după roadele lor. Ce a fost aceea?
Ceva despre Lucy, „Eu o iubesc pe Lucy” - un program de genul
acela. Eu nu mă uit la absurditatea aceea. Eu îmi citesc Biblia. Îmi
place să-L slujesc pe Domnul. Amin. Da. De asta avem nevoie
astăzi. Din cauza asta aţi ieşit din voia lui Dumnezeu. Aici aţi dat
înapoi. Nu-i de mirare că vă urâţi vecinul. Acest lucru nu-l puteţi face
dacă aveţi dragostea lui Dumnezeu în inimă.

Nota editorului: Programul „O iubesc pe Lucy” a fost un punct de


cotitură în televiziune. Înainte de apariţia acestui program, actorii care jucau
rolul de soţ şi soţie, dormeau întotdeauna în paturi separate. Odată cu
programul amintit mai sus, bărbatul şi femeia au fost în acelaşi pat, probabil
din cauză că actorii erau chiar soţ şi soţie. Dar de atunci, în toate scenele
filmate în dormitor, bărbatul şi femeia au fost în acelaşi pat. Acum desigur
că nu mai există limite.

SEMNUL LUI HRISTOS – 12.03.1955

Când eram instalator pentru compania de servicii publice, am


intrat într-o zi într-o cameră ca să încasez factura pentru lumină. O
femeie în vârstă a venit la uşă, având pe ea atâtea haine cât să intre
într-o cutie de aspirină. La radio cânta ceva, iar ea dansa. Era
muzica aceea ridicolă, de care nu scapi nici la restaurant – nici acolo
nu mai poţi mânca din cauza asta. Nu-i de mirare că lumea este
contaminată. Mintea îi stă la sex şi la lucruri murdare. Chiar şi
5
predicatorii o fac. Este o ruşine. Oamenii care pretind că au Duhul
Sfânt cântă acele melodii murdare. Frate, ulii din tine se hrănesc cu
aceste lucruri. Tu ai nevoie de Duhul Sfânt în tine. Acela se va hrăni
cu Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Eu nu sunt supărat pe tine, frate,
dar tu trebuie să cunoşti adevărul. Amin.

PĂRTĂŞIE PRIN ÎMPĂCARE – 5.06.1955

Bombe cu hidrogen, cu oxigen sunt pregătite. Iar omul se


scufundă constant în păcat. Oamenii stau departe de adunările de
rugăciune seara, pornesc televizorul şi se uită la Lucy sau la alte
programe, şi se numesc creştini.

DUHURI ADEMENITOARE – 24.07.1955

Tatăl nostru ceresc, când vedem aceste duhuri ademenitoare


peste oameni şi ştim că dispreţuiesc Cuvântul lui Dumnezeu, eu Te
rog, Dumnezeule, … ca aceasta să fie o zi în care fiecare bărbat şi
femeie de aici să-şi dea seama că viaţa lor nu corespunde cu
Cuvântul, şi ei au ascultat lucrurile greşite pe care li le-a oferit
diavolul, reviste de „Întâmplări adevărate”, filme şi televiziune
murdară. O, Dumnezeule, aceste lucruri, pentru un creştin, sunt
imposibil de privit.

MÂNDRIE - 7.08.1955

Poporul american a văzut atât de multă interpretare în


televiziune şi în filme, încât ei au devenit nişte interpreţi. Şi noi avem
actori în biserică. Dumnezeu nu-i vrea. Departe de noi să fim actori!
Fiţi voi înşivă! aşa vă vrea Dumnezeu. Dispreţuiesc să văd pe cineva
încercând să facă ceva ce nu poate.

HRISTOSUL NEDORIT – 28.08.1955

Undeva este ceva greşit. Ce aveau aceşti farisei cu Isus? Să


vedem ce era. Cuvântul grecesc pentru fariseu înseamnă actor,
cineva care acţionează ca altcineva. Astăzi avem prea mult din acest
6
lucru în lume. Prea mulţi dintre noi se uită la televizor, şi când
mergeţi afară, vedeţi copilaşi care merg în astfel de locuri. Ei
acţionează ca şi actorii. Diavolul face asta. Eu vreau să fiu ceea ce
sunt. Câteodată predicatorii devin actori. Ei folosesc amvonul pentru
asta.

HRISTOSUL NEDORIT – 11.09.1955

Isus a venit de multe ori în oraşul acesta, şi voi l-aţi pus în


colţ. Aţi spus că era diavolul, că era telepatie. Să vă fie ruşine,
făţarnicilor! Isus vă va cere socoteală la judecată. El vine în oraş,
bate la uşă, face minuni, iar oamenii spun că este nonsens. Şi în
fiecare seară biserica voastră se roagă pentru o trezire? Fariseule,
actorule, vrei să se întâmple cum vrei tu. Hristos vine cum vrea El. El
ar putea jena teologia voastră. De câte ori aceste morgi de aici din
jur, bătrâne, formale şi reci s-au rugat pentru o trezire? Toată ţara se
roagă pentru o trezire. Billy Graham şi Jack Schuller se roagă pentru
treziri. Iar aici vine Duhul Sfânt, şi voi spuneţi că este apostazie.
Halleluiah! El vine cu aceleaşi semne şi minuni, dovedeşte că este
aici, iar voi îl numiţi diavolul. Făţarnicilor, într-una din aceste zile veţi
muri cu televizorul vostru şi veţi merge în iad.

UNDE CRED EU CĂ AU GREŞIT PENTICOSTALII –


11.11.1955

Copiii voştri se uită prea mult la televizor. Nu există nici un


copil din ţara asta care să nu-ţi poată spune cine este David
Crockett, că s-a născut în Tennesse, şi că la trei ani a ucis un urs. Şi
voi ştiţi că este o minciună. Dar ei îţi pot spune totul despre asta. Dar
dacă diavolul, prin televiziune, a putut pune aceste lucruri în capul
fiecărui copil american, ce-ar trebui să facă biserica prin Isus
Hristos? Să oprească delincvenţa juvenilă.

ISUS HRISTOS, ACELAŞI… - 26.04.1956


7
Una dintre cele mai mari ruşini: chiar FBI-ul a dovedit că declinul
Americii a început prin cinematografie. Ei pun aceste lucruri ne-
cenzurate în faţa tinerilor, iar acum diavolul a pus asta în fiecare
casă, prin televizor.

SĂGEATA ELIBERĂRII LUI DUMNEZEU – 1.08.1956

O, ce zi trăim, nori fără ploaie, agitaţie, jumătăţi de măsură,


căldicei, fără a ajunge la cunoştinţa adevărului. Nu vă agitaţi din
toate lucrurile. Nu vă agitaţi din ceea ce vedeţi la televizor. Unii
creştini de azi stau miercuri seara să se uite la televizor. Voi ştiţi că
este aşa. Acolo este intrarea întregului Hollywood. Nu este altceva
decât o grămadă de prostituţie şi vulgaritate.

El vă cheamă la altar. Tineri şi bătrâni, metodişti, baptişti,


penticostali, luterani, oricine vrea, veniţi la altar. Este un izvor cu
sânge… Veniţi! Încetaţi cu privitul la televizor. Nu mai priviţi lucrurile
lumii! În seara asta priviţi la Calvar. Vedeţi-L pe Hristos. Priviţi cine a
murit pentru voi. Priviţi cine a plătit preţul. Depărtaţi-vă de lucrurile
lumii!

SCRISUL DE MÂNĂ PE PERETE - 2.09.1956

Priviţi mizeria şi obscenităţile care se fac. Streaptease şi ce se


mai vede la televizor. Voi băgaţi filme, şi voi încercaţi să vă ţineţi
copiii departe de ele. … Iar diavolul încearcă să sară pe deasupra.
Ştiţi ce a făcut? A pus acele lucruri chiar în casa voastră prin
intermediul televizorului.

A DOUA MANTA – 6.12.1956

Când a venit Ilie, ei nu trăiau o viaţă corectă, pentru că au


spus: „Lucrurile sunt prea stricte când vine Ilie.” Îmi imaginez că
dacă azi ar fi la fel, i-ar face să se descotorosească de toate

8
programele lor de televiziune şi de toate revistele lor cu poveşti de
dragoste şi să înceteze cu fumatul şi cu băutura, să facă ordine.

DUMNEZEU ÎŞI ŢINE CUVÂNTUL – 15.01.1957

Ochiul este intrarea în suflet. Lăsaţi un băiat să intre în aceste


lucruri murdare de la televizor, aceste programe necenzurate,
această vulgaritate, lăsaţi fetele să meargă la filme, şi să vadă
aceste femei ale Hollywood-ului cu opt sau zece soţi, făcând
dragoste cu un bărbat. Ziua următoare fata aceea va face acelaşi
lucru. Priviţi cum femeile americane poartă ceea ce văd la televizor:
haine de scandal.

IEHOVA JIREH - 9.03.1957

Acum un alt lucru pe care-l face Dumnezeu – i-a spus lui


Avraam şi Sarei să se separe de cei cu care aveau părtăşie
(legătură). Dumnezeu cere o separare. Noi alegem lucruri
amestecate. O, da, „Îţi spun că este cel mai socialist prieten pe care
l-ai văzut vreodată. El nu este fanatic. El nu va predica împotriva
televizorului sau împotriva femeilor tunse scurt. Nu auzi asemenea
lucruri în biserica noastră.” Dar asta din cauză că nu are botezul
Duhului Sfânt. Asta-i tot. Noi avem nevoie de predicatori temători de
Dumnezeu, care spun adevărul. Asta face despărţirea.

A DOUA VENIRE A DOMNULUI – 17.04.1957

Isus priveşte peste „verigheta” noastră şi vede că dragostea s-


a dus; este o formă. El vede că loialitatea s-a dus. Aţi comis adulter
cu lumea. Mergeţi la dans şi la petreceri şi vă uitaţi la programe
murdare de televiziune. Aţi comis adulter faţă de Hristos. Este timpul
să măturăm casa. Venirea Domnului este aproape.

A FACE MINUNILE LUI – 12.01.1958

9
Când cei ce mergeau la Emaus au început să vorbească
despre El, El a mers cu ei. Motivul pentru care nu avem
binecuvântări spirituale este că avem prea mult timp ca să ne uităm
la televizor, prea mult timp ca să citim ziarele sau să ascultăm lucruri
pe care n-ar trebui să le ascultăm. Şi în loc să răscumpărăm timpul,
în loc să-i dăm timp Domnului Isus, îl dăm lucrurilor lumii. Biblia
spune că omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu fiecare cuvânt care
iasă din gura lui Dumnezeu. Creştinii trăiesc cu Cuvântul.

ASCULTAŢI-L – 28.03.1958

Ştiţi de ce este lumea înfometată? Lumea vrea să vadă ceva


autentic. Aceasta este problema cu aşa numitele convertiri. Nu sunt
reale. Este ceva intelectual, o cunoaştere intelectuală a lui Hristos.
Dar experienţa naşterii din nou îl dă pe adevăratul Hristos.
Americanii sunt un popor care vor să fie distraţi. Au prea mult
din televizor în ei. Vor distracţie. Nu vor Evanghelia de modă veche.

VIAŢA – 12.05.1958

Acum vedeţi ce faceţi? Duhul rău este în voi şi vă face să


încercaţi să satisfaceţi setea binecuvântată pe care v-a dat-o
Dumnezeu ca să vă închinaţi Lui, cu televizorul, cu radioul, cu
lucrurile fantastice ale lumii, cu farduri etc.

TU FIUL LUI DAVID – 15.02.1961

Dar azi, cu comoditatea noastră modernă, în loc ca ea să le


citească copiilor ei Biblia, porneşte televizorul şi-i lasă să se uite la
lucruri care nu sunt potrivite pentru ei. Şi alt lucru, noi le dăm aceste
cărticele comice sau cărticele de poveşti, care nu ar trebui vândute
nici ca să faci focul cu ele. Şi totuşi dăm aceste lucruri copiilor noştri.

SEMNUL – 1.09.1693

Ce să crezi? Crede pe Domnul Isus Hristos pentru casa ta.


Aplică semnul casei tale. Apoi ce faci când aplici semnul casei tale?
10
Scoate tot gunoiul afară. Scoate pe uşă fustele scurte, pantalonii
scurţi, cărţile de joc, ţigările, televizorul şi ce mai este.

INFLUENŢE 15.02.0964

Oamenii noştri s-au depărtat de lucrurile cu care ar fi trebuit


să stea. Biserica a devenit căldicică sau rece, iar copiii au ieşit în
lume. Acum Hollywood-ul a fabricat multe filme, televizoare, chiar
necenzurate, în care ei înjură şi iau numele lui Dumnezeu în deşert.
Pentru copiii din bisericile sfinţirii era greşit ca ei să meargă la
cinema. Iar acum Satan a sărit pe deasupra şi a adus cinematograful
chiar în casă în chipul televizorului. Este calea lui satan de a intra
încetul cu încetul.

ISUS ÎŞI ŢINE TOATE ÎNTÂLNIRILE –18.04.1964

Poate că lucrurile ar sta altfel dacă ei ar mai avea altarul acela


de rugăciune de modă veche, Biblia în locul cărţilor de joc, şi dacă ar
fi scos mai demult afară televizorul acela. S-ar putea să fie cu totul
altceva. Cu toţii ştiaţi că e rău să mergi la cinema. Diavolul l-a adus
chiar în casa noastră.

TIMPUL SECERIŞULUI – 12.12.1964

După cum ştiţi, eu, de fapt, sunt împotriva televizorului.

LOCUL ALES DE DUMNEZEU PENTRU ÎNCHINARE 25.04.1965

Soarele răsare în est şi apune în vest. Aşa a mers şi


civilizaţia. Iar acum noi ne întoarcem exact înapoi, şi în după-amiaza
asta stăm pe coasta de vest, unde se îngrămădeşte păcatul şi toate
puterile întunericului. Aceste filme, şi bărbaţii care sărută femeile
acolo, otrăvind minţile fetiţelor…

11
PUTEREA LUI DUMNEZEU DE TRANSFORMARE
11.09.1695

Noi am închiriat o cameră la o femeie care are televizor. Eu n-


am intenţionat niciodată să am unul. Nu, domnule! Nu vreau aşa
ceva în casa mea. Eu aş trage în el cu puşca mea. Nu vreau să am
nimic de-a face cu acel lucru rău. …Aţi văzut studiile care spun că
80% din copiii din şcolile din Arizona suferă de deficienţă mentală, iar
67% din ei din cauza televizorului? Mai bine v-aţi folosi puştile. Nu-i
permiteţi diavolului să vă şpreieze cu aşa ceva. Cum am spus,
oamenii se poartă de parcă nu ar trebui să vină la judecată.

UNIREA INVIZIBILĂ A MIRESEI - 1965

Lumea aceasta va merge într-o nebunie totală. Deja aproape


că am ajuns acolo. Merge deja pe stradă, este pe banca bisericii:
nebunie totală, lucruri pe care un om civilizat nu le-ar face. Priviţi ce
a făcut Hollywood-ul din femei. Cum a furat virtuţile sacre ale femeii.
Eva nu a vrut să facă rău. Biblia spune în 1 Timotei 3 că a fost
înşelată. Este exact ceea ce s-a întâmplat astăzi: ea este înşelată de
televizor, reviste.

CĂLĂUZIRE - 7.12.1965

Dar ce ţi s-a întâmplat, biserică. Ai văzut atâtea la televizor,


atâtea lucruri ale lumii, încât e uşor pentru vechea natură a lui Adam
să se comporte ca şi ceilalţi.

Este într-adevăr o provocare pentru acei mulţi zişi creştini să renunţe


la televizoarele, videocasetofoanele, jocurile video şi DVD-urile lor. Iar
peste încă câţiva ani creştinii vor trebui să arunce afară Internetul. Este într-
adevăr un test pentru dragostea de Dumnezeu a credincioşilor, împotriva
dragostei lor pentru lume şi lucrurile ei. Fie ca Dumnezeu să vă dea har să
scoateţi afară gunoiul şi să răscumpăraţi timpul pentru rugăciune, cititul
Cuvântului şi părtăşie cu Tatăl nostru ceresc.

12