Sunteți pe pagina 1din 3

Sumar video Krefeld – iulie 2002

Sumar video adunări Krefeld


- iulie 2002 -
Preaiubiţi fraţi şi surori în Hristos, vă salută fratele Frank, din
centrul Misionar din Krefeld, Germania. Întodeauna este un privilegiu
ca, o dată pe lună să am această legătură cu voi, şi mai ales să mă
adresez fraţilor slujitori din întreaga lume. Avem adunări deosebite în
fiecare prim week-end al lunii. Şi de data aceasta au fost mulţi fraţi, nu
numai din împrejurimile Germaniei, ci şi din ţările africane şi din
Brazilia. Domnul a binecuvântat într-un mod foarte deosebit peste
cinci sute de oameni. Am încredere că cele câteva cuvinte pe care vi le
voi spune, vor fi pentru voi o binecuvântare, şi voi veţi înţelege că
revenirea lui Hristos este, în mod absolut, iminentă, iar profeţia biblică
se împlineşte chiar în faţa ochilor noştri într-un mod atât de uimitor,
încât noi trebuie să ne ridicăm capetele, ştiind că răscumpărarea
noastră este aproape.
Aş vrea să citesc textele binecunoscute din Luca 21:31: „Tot
aşa, când veţi vedea întâmplându-se aceste lucruri, să ştiţi că
Împărăţia lui Dumnezeu este aproape.” Ceea ce s-a întâmplat în
ultimele luni, este absolut incomparabil cu lucrurile care au avut loc in
ultimele decenii. Am ajuns să cunoaştem, prin adunarea de la Roma cu
toate alianţele nordice, că primele 10 naţiuni din blocul de est s-au
alăturat Comunităţii Europene şi Alianţei Atlantice. Toată lumea se
alătură acum domnului Bush, care-i ia pe toţi în barcă pentru a lupta
împotriva terorismului internaţional. Dar când am citit că cele zece
naţiuni, primele din pactul de la Varşovia, se alătură Vestului, atunci
ceva a vorbit inimii mele: Citeşte Scriptura! Dacă mergeţi în Daniel 2,
Daniel 7, Apocalipsa 13 şi 17, găsiţi foarte repede răspunsul în
Cuvântul lui Dumnezeu. Aş vrea să citesc numai un verset din Daniel
7:23: „El mi-a vorbit aşa: Fiara a patra este o a patra împărăţie, care
va fi pe pământ. Ea se va deosebi de toate celelalte, va sfâşia tot
pământul, îl va călca în picioare şi-l va zdrobi.” Dacă mergeţi apoi în
Apocalipsa 13, acolo ni se spune că această ultimă împărăţie, acest
ultim imperiu mondial, se va ridica cu şapte capete şi zece coarne. Iar
capetele hotărăsc, iau decizii, sunt cele care conduc, dar atunci când
1
Sumar video Krefeld – iulie 2002

vine tipul, cele zece coarne vor lovi puternic. Apocalipsa 13:1: „Apoi
am stat pe nisipul mării. Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară cu
zece coarne şi şapte capete. Pe coarne avea zece cununi împărăteşti,
şi pe capete avea nume de hulă.” Cu toţii am auzit despre adunarea G7
din Canada, iar domnul Putin li se alătură ca al optulea. Dar ni s-a
spus în presă că el va fi membru deplin numai din anul 2006. Nimeni
nu ştie dacă va veni vreodată anul 2006, pentru că noi înţelegem că
revenirea lui Hristos este foarte aproape.
Dar ceea ce mă interesează pe mine este lucrul următor: iubiţi
fraţi şi surori, lui i s-au dat douăzeci de miliarde de dolari pentru a
reduce armamentul atomic. Înţelegem că, de când cu schimbările din
1989-1990, mulţi dintre cei ce pregăteau bombe atomice în Rusia nu
mai aveau de lucru, pentru că trecuse timpul războiului rece. Şi toţi
aceşti domni au luat calea Irak-ului şi a Iran-ului. Tocmai am primit o
scrisoare foarte surprinzătoare din Irak. Aceasta este scrisoarea, iar
aici este ştampila cu Saddam Hussein, şi ştiţi ce se vede pe această
ştampilă? Saddam Hussein ţine o puşcă în mâna dreaptă, iar în spatele
lui, pe muntele Sion, pe muntele Templului, se vede sanctuarul
Islamului. Iar dedesubt spune „Al Kuds”, ceea ce în arabă corespunde
Ierusalimului. Aşa că el arată chiar aici, pe această ştampilă, ziua
pentru Ierusalim. Cu toţii ştim ce vrea să spună.
Apoi dacă mergeţi în Apocalipsa 17, vedeţi că, curva călărea
pe fiară. Avem aici ziarele din toată Germania (fratele Frank arată
un ziar în care se vede o femeie sumar îmbrăcată călare pe un
taur) şi din toată Europa, anunţând marele eveniment legat de moneda
euro, folosită de acum în 12 ţări. Dar noi trebuie să ştim acest lucru: în
toate ţările, ei tipăresc diferite simboluri. În Grecia, pe moneda de 2
euro apare curva care călăreşte pe fiară. Toate simbolurile care se
publică acum, chiar şi pe monede, vorbesc despre timpul în care trăim
noi acum.
Apoi în Apocalipsa 17 citim despre instituţia cu acei ce sunt
îmbrăcaţi în purpură. Dacă priviţi la adunarea episcopilor (fratele
Frank arată un ziar cu adunarea respectivă), îi vedeţi îmbrăcaţi în
purpură. Dar asta nu e tot. Dacă citiţi alte articole din ziare, spune aici
despre focul din Arizona. Când am citit asta, m-am gândit la anul
2
Sumar video Krefeld – iulie 2002

1963, când William Branham, profetul lui Dumnezeu, a fost acolo în


Arizona şi s-au arătat cei şapte îngeri în norul supranatural şi i s-a spus
acestui slujitor al lui Dumnezeu să se întoarcă în Jeffersonville, pentru
că sosise timpul deschiderii celor şapte peceţi. Ce-ar spune Domnul
azi? O, America, de câte ori am vrut să vă adun, dar n-aţi recunoscut
timpul cercetării voastre!
Apoi în alte articole se spune despre afirmaţia referitoare la o
naţiune sub Dumnezeu, în libertate, neprihănire, pentru toţi –
nedespărţiţi, - lucrul principal care a fost introdus în text în anul 1954,
de către Dwight D. Eisenhower, este: o naţiune sub Dumnezeu.
Aceste două cuvinte, „sub Dumnezeu” apar acolo numai din 1954,
când Dwight Eisenhower a recunoscut faptul că războiul rece se
apropie de un punct culminant. Îi era teamă că se putea întâmpla o
tragedie cu SUA. Astfel, în 1954, el a adăugat termenul de o naţiune
sub Dumnezeu. Dar acum acest termen este scos afară din nou. De
câte ori a vorbit fratele Branham despre zilele Sodomei şi ale
Gomorei, referindu-se la Luca 17, iar acum avem peste tot Sodoma şi
Gomora.
Un alt articol de ziar spune că în Stokholm s-a făcut o lege în
15 mai, care să intre în vigoare din ianuarie 2003, şi care prevede că
oricine, orice predicator care vorbeşte împotriva homosexualităţii, să
fie închis patru ani. Se spune aici că Scriptura are doar o valoare
istorică, şi astăzi nu se mai poate aplica. Vă puteţi imagina o astfel de
ţară binecuvântată de Dumnezeu? Vreau să mă opresc aici, pentru că
ar fi nevoie de mult timp să ne ocupăm de toate lucrurile care se petrec
acum pe glob. Dacă Dumnezeu îngăduie, voi scrie o circulară prin
care să informez întregul pământ că prorociile biblice se împlinesc
acum, iar noi trebuie să ne pregătim pentru marea zi a revenirii
Domnului Isus Hristos. Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi
în Numele sfânt al lui Isus. Amin.